Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for דצמבר, 2021

אחרי סיפור דינה, בה למדנו על מגבלותיו של יעקב בענייני עשייה נקבית, הוא נשלח להתחיל מחדש בבית אל, שכזכור לוז היה שמה מקודם – כך בחיים, בין לוז לבית אל אנחנו נעים. במשחק החיים יעקב עלה על נחש/חמור אונס, והידרדר חזרה למשבצת בית אל, להתחיל מחדש . אין דבר יעקב, בהצלחה לך , אחי!  כך כל המשפחה הגדולה הזו יורדת עם יעקב  לבית אל, כאשר אלוהים מברך את יעקב להמשך טוב בדרך החדשה ישנה.  

רחל בדרך מבית אל אפרתה יולדת את בנימין. היא מתקשה להבין איתו, כשהמיילדת מודיעה לה,  גם זה לך בן – הבנה חדשה, זכרית, וקשה לה מדי. היא מתה בלידתה – בן אוני  היא קוראת לו.. ובנימין קראו אביו .  יעקב עושה לה מצבת קבורה היא קבר רחל עד היום הזה.

הכל מוכן להמשך הדרך. ויבוא יקקב אל קריית ארבע היא חברון , שם יצחק מת  בו  180 שנה – כי לא ירד מצרימה.  קברוהו במערת המכפלה. יוסף חי 110, יעקב 147. אברהם 120.. –  יצחק  180 זה ח "י, כולו גבורה . בעצם מתוך שלא לשמה הצליח לעשות שלום בין עשיו ויעקב. עשה דרכו בעיניים כהות אבל עשה, איפשר את הרמיה ההכרחית, איש טוב שכמוהו.. …

 פרשת וישב  – פרק לז, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. ואלו תולדותיו – יוסף בן 17.. כך הוא, בן הזקונים אף כי בנימין היה הצעיר. אבל המלה זקנה – ז ק נ ה מהי ?  היא כל מה    ש ק נ ה אדם  במעשיו הבנתיים לרכושו – זו הבינה שקנה בימיו. הנה היא מוצגת בזקנה כשהיא ביטוי של בינה, ככל האפשר.

חכמת הזקנים, בינת הזקנים, ובזקנתו אומר האדם את זה קניתי בחיי ואני את זה רוצה להעניק לכם בני. אבל את החלק הארי הוא מעביר בעצם מותו!!  גם את רכושו הגשמי המתחלק בין בניו, וגם את זה הרוחני שסוף סוף מותר לבנים לאחוז בו בלי המחסום של החלק האדיפאלי..  

יוסף היה בן הזקונים הרשמי נושא הבינה אשר ימשיך דרכו של יעקב, הוא התולדה שלו, ובכך הוא בן הזקונים. ולא בנימין. שוב, לא הסדר הכרונולוגי קובע אלא סך התכונות הבינתיות המתאפשרות לבן.. ויוסף ראוי,  לכן כתונת פסים נתן לו סימן לבינה עם השחור לבן  של ניגודים בין לבין.

יוסף היה בהבט  של בינה אפילו שירד לעבדות באותו זמן, כי בתוכו  החוזקה המולדת אשר תגיע לבינה בסוף , עם בוא השלום עם אחיו.   

 מי שעובד קשה בכיוון בינה הוא  יהודה אשר עובר את ההתמרה שלו, עם תמר…  שצדקה  ממנו ועשתה בו התמרה אמיתית של יצרו, מה שמכשיר  אותו לגשת בבינה אל יוסף ולמצוא נתיב אל ליבו ולעשות שלום במשפחה, מצווה  גדולה. ריפוי אמיתי.

ברקע הרעב בארץ כנען  שם התהליך תקוע ויעקב שולח בניו מצרימה לשבור שבר – לשבור את התקיעות הזו בזרימה דרך התחזקות מהגורם המחליש, אבל מה לעשות. 

ויגש, יח – ואמר בי אדוני. ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. הוא מדבר מליבו בדיוק רב, מסמיל ומתמיר את רגשות יוסף עד שמתגשמת לו, ליוסף, בכיה גדולה של הקלה בקתארזיס וחיבוק אחים בשלום.. תודה, יהודה… יוסף  נמס למשמע דברי הבינה והדרך של בני ישראל להישרדות במצריים נפתחת. אולי זה סוד הישרדותו של העם היהודי שידעו תמיד להיאחז כל כך טוב ובזמן בהתחזקות מהגורם המחליש.. עד שיבוא המשיח. או השואה.

ויחי= הפרשה – מז כח – יעקב 17 שנה שם במצרים והן  147 שנים ויקרבו ימיו למות.  שים נא ידך  מחחת ירכי וקברתני בקבורתם של אבותי. כך יפעל זיכרון יעקב עם בני ישראל כמו נקבר מתחת לאלון הבכות .הוא אוסף רגליו אל המיטה וגווע.  ואז נחנט. אחכ יוסף מת  ונחנט" אך קודם השביע אחיו   – נ, כב – כשתעלו לכנען, ושם פקוד יפקוד האלוהים אתכם, והעליתם עצמותי מזה! ל חנוט  זה  להיות בחניה בהטיה לכיוון מסוים . הטיה קבועה שמסמלת את חייו של הנפטר. אותה הטיה היא זו אשר מכינה מקום לנפטר עוד בחייו, אליה תתכנס נשמתו עם בוא המוות, במקומה הנכון בהטיה המדויקת לסיכום חייו.

כעת ספר שמות:

א,א.: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את בית יעקב, אנשי ביתו. הבנות ישראל הם הבנות יעקב כישראל, וזה אומר שהוא עבר ממצב של יעקב ועשיו = חלקי הנפש הגשמית  לקיום כישראל,  שהוא ביטוי של נפש עילית אשר היא במקומה עושה במידתה עשייה המשרתת את הקיום ולא להיפך .

השמות חשובים כאן כמתארים את החלק הגשמי ומהווים לו איזון רוחני.  כך שמות בני יעקב מוזכרים כמייצגים את הבנותיו של יעקב. מנשה ואפריים ויוסף לא נזכרים כאו כי הם כבר שם. . כולם יוצאי ירך יעקב = הבנות שעטופות בהבנת הרכות של יעקב  ,  עם רכות לב. .   אלו הם יוצאי ירך = הבנת הרכות שבו כי הוא איש רך, נקבי. בני ישראל הם יוצאי בית מדרשו,  שהבנת הרכות שלו הביאה אותם לעולם. רכות שעוטפת את המציאות… כל בן נטבל בנוזל רכות ובא אל העלום, שהרכות סביבו היא כשמן מזכך מפריד. רכות שמאזנת ומביאה עשייה הרמונית בעולם, עשייה בנתית.

ויהי כל נפש.. 70.  וימת יוסף.. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו מאד.. בגשמי השורד… אלו תאורם –  התחזקו התרבו שרצו פרו עדיין בשלב הבהמי הם.

ויקם מלך חדש על מצריים אשר לא ידע את יוסף והוא מזהיר את עמו מפני עם ישראל שהבנותיו שונות משלנו, הם עם רכות ובינה, וזה מאיים עלינו! הם בתהליך ההוא שלהם,  ואנחנו לא! רב ועצום ממנו המה. מלאי שפע,. והנפש העילית מאיימת בצורך בתהליך אצל השורדים  -הם בדרך לצאת לחירות בסוף וזה בדיוק מה שלא מתאים לנו!!!.

היהודים הם רועי הצאן של רצון פרעה… כך גדל משה שם.. הם מעמד מיוחד , בעל כרחו פרעה מרשה זאת בימי יוסף, אסל כעת זו נהיית סכנה למהות המצרית. . פרעה חושש ומכריז שיש להתחכם להם, כי עד מעט דו תיווצר מלחמה בין גשמי לרוחני והם יעלו מן הארץ המצרית ועלולים לגרור אותנו להתעלות, רחמנא ליצלן, ששם אין מקום לפרעה. זהו איום על מהממלכה… הנה, הנה מקור האנטישמיות מאז ועד עולם.

לכן הטילו עליהם את בניית ערי מסכנות פיתום ורעמסס..  היינו  הגברת עול ההישרדות כדי למחוץ אותם מטה מטה  אל הארץ הגשמית, שלא יעלו חלילה..  פרעה ער להבדל הגדול בין המצרים לבני ישראל, שאף כי שניהם במעמד עבדות, בני ישראל נמצאים כל הזמן ב ת ה ל י ך , וזה עושה אותם איום פוטנציאלי על המצרים!!!

לכן ערי מסכנות וכו. אבל יש לזה טעם גם לנו בנ י ישראל, כך אנו אוגרים כאב לכיוון הזעקה האמיתית לה'!!!

וכאשר יענו אותו, כן ירבה  וכן יפרוץ, קדימה, אל הזעקה. ולכן קצים בהם המצרים ורוצים לשים קץ לתהליך הזה.. למצב שמבחינתם הוא בלתי נסבל. כדי למנוע כל צעד בכיוון התהליכי, הם מעבידים אותם בפרך = פה –רך, פה שאיננו מוסגל לומר מילים של ממש שהם תמיד סמלים: פה שלא יודע להסמיל, שהוא ערך עליון בתהליך, להתמיר, להמשיל, וכך למנוע את הדרך.. .  לדכא בהם את יכולת ההסמלה דרך מילים וכך לעצור התהליך…

ויקוצו.. מי קץ הקיץ? פרעה קץ בשנתו.. מהחלומות שניסו להביאו לתהליך ולא הסתייע. קץ בחלומותיו. מי בכלל מקיץ? הנפש מקיצה כי היא אוהבת סוף,  ולא מרוצה מהסמלה ושאר השטויות האלו, לכן מעירה את האדם מחלומו. ולא מבינה שכל קץ היא התעוררות למשהו חדש, וטשחלום שנירשם מביא לקפיצת הדרך… כלומר – מבינה טוב מאד כי המהות מכוונת.  

וכדי לנסות לעצור את התהתליך עוד פונה פרעה אל המילדות העבריות שפרה ופועה  – שהם תהליכי הלידה עם שיפור פורה אצל שפרה ופיעפוע חיים אצל פועה, את כל זה הוא רוצה לעצור בכל כוחו, הפרעה… הן מייצגות את חוקיות ה צ מ י ח ה, הבנות מיילדותיות, ופרעה קץ בהן. אבל פרעה כפרעה, פונה אליהן בנימוס מופלג, כדי לשכנען..  את העבריות, שמעבירות הילוד אל עבר דרך הבינה. שם, על האובניים שם נולדות ההבנות מאבן הבינה.. שם ממש.  שם היו כורעות ללדת.. האשה יולדת על ומאבנים, ובעצם כך מתגלות ההבנות.. אם בן הוא –והמיתן. ואם בת – לחיות! לא ברור?  המיתן – שמתם מהומה בו שלא תהיה הבנה חלילה. מיתון שיהי שם..

אבל בברירה שיש להן ממי לירוא באמת, ותיראנה המיילדות את ה' ולא את פרעה, ותחיינה את הילדים. הוא נוזף בהן בחביבות, כדרכו, הרי הוא רוצה  שיתוף פעולה.. ..למה חיזקתם חיים בהם = תחיינה? בהכרה ערה להבנות החדשות  לחיזוקן, לתת להן חיים, דרך.  ותשותבן  – מה אפשר לעשות שהעבריות שונות  מה מצריות שלך, כי חיות הן = בינתיות,  עם שילוב נכון בין יצר לתבונה. הבנות אמת הן יולדות בעוד המצריות יולדות ילדים 'רגילים'. כמובן שכל הנימוס הזה נובע מכך שזהו דו שיח פנימי אצל האדם, כלאדם, בדרכגו אל הבינה. מ הילד? זהו.   

כך הופכות המיילדות למבנה הבנה, למפעל ייצור הבנות. ואכן כל אחד מאתנו  מוזמן ליצור בתוכו מפעל מיילדות = חזרה לילדות והתחלה מחדש תוך התמרה.. בפעיה גדולה ובשפור פני הנפש. זהו חוק הפעפוע – דיפוזיה של כלים לשובים, אוסמוזה כדי לאזן הרמונית בין שני צידי המחיצה. .  הבאת איזון בין ניגודים, מילוי חוק ה', זה פעפוע בעצם..

כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו!  כך עם גבור הסבל מתקרבים אל משה כי הגיעה העת, כי הגיעו  מים עד נפש.

וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי.. ותלד בן ותרא אותו כי טוב. עצם ראייתה אותו כי טוב היא דו כיוונית כמובן –היא משרה עליו טוב שהוא מקרין מיד החוצה חזרה אליה. טוב ללא תנאי ולכן משה מייצג את הטוביות הבלתי מותניית שבתוכנו.   ןתצפינו – מצפון הסתרה מסתירה אותו בתוכה, עם הבנת הצפון של הכיוון התהליך, הצפינה וקידדה אותו..וכשלא יכלה עוד לקדדו –  אמרה כי הגיע זמנו לצאת לעולם . ותשם הילד בתיבת הגומא, – ותשם בסוף  =סוף הגיע שהוא התחלה  חדשה.  שיש בו היכולת לחדש.. והיאור מלא אור.  אחותו מרים עומדת שם לראות מה יקרה..  ותרד בת פרעה  -הבנת פרעה יורדת אל היאור = ויהי אור, ושם מושה את משה מן המים..  באמתה.  ותפתח, ןתראה הילד – והנה נער בוכה. ברגע שמבטיהם ניפגשו  הוא והיא התעוררו לגורלם,  לדרך שלפניהם בבכי של תחילת חיים כמו תינוק שנולד זה עתה לדרכו החדשה!! ותחמול עליו.. כנראה זה מה שלמדה בבית פרעה… .

האחות מציעה לקרוא לה מינקת מן העבריות, לכי, לכי! ואם הילד מגיעה.. ובת פרעה: הייליכי לי את הילד הייניקי אותו  לי =  למדי אותו ללכת בדרך.. למדיהו כל הלכות העברים וחנכי אותו לאהבת התהליך! המון הליכה יש פה, לכי היייליכי לכי..

משה –כי מן המים. ..לא שם עברי הוא בעצם, לכאורה! אבל פה אנחנו רואים איך השם נותן שמות ומאזן יפה את הגשמי ברוחני בלי שים לב ללאום.. מ ש ה –ניגוד משלי   ל ה ש ם  = היפוך אותיות . ההבנה המואמצת של בת פרעה, בינתו הנקבית של פרעה כאן ביחד! משה בא מבית פרעה .להראות שגם בתוך פרעה הנורא ונאיום יש נקודת אור. יוכבד ובת פרעה שתיהן הן  אמהות משה, מנהיג העם. יש לה לבת פרעה הבנה רוחנית שהיא כמו ציור אין ויאנג שם הניגודים משולבים שחור לבן…   הבנתו הנקבית היא חומלת, הפוך מדברי פרעה 'כל הבן הילוד'.. איך חיים יחד הניגודים האלו, מדהים! כי כך התהליך קורה בתוכנו, כשהעומס ההישרדותי יש בן תמיד נקודת בינה. והוא, העומס ההישרדותי,  הוא שלב הכרחי כדי שנגיע לדיוק. עומס ודיוק , והם כמון מחזקים זה את זה כמו בציור אין ויאנג.

מתוך העומס ייצא התהליך  כאשר יגיעו מים עד נפש ותצא הזעקה.. זה בזה שלובים הם ככלים שלובים..  כל זה כדי שתהיה בכאב  חזק הולך כדי שתבחין בכאב עד שתהיה חייב להתעורר לקיומך הטוב ולתת טוב לעצמך ולא הסתפק עוד בהישרדות גריידא. כך מי שמתעקש לעבוד  בגשם ובקור כי צריך – תבוא מחלה, יבוא צינון  ויעצור אותו.. גבוה. כוס עמאק אתה אומר – ומשם באמת אתה נולד מחדש. לכן הקללה כה חשובה.

העומס חייב להגיע לרמת הגשמה קשה כדי שנשים לב ונצא מהרוטינה אחרת פיתום ורעמסס עד עולם יהיה בסדר, יחסית להתקרבות לכאב ושהייה עימו. . הנטיה לחזור להישרדות היא גדולה . גם מיד אחרי היציאה ממצריים, כזכור,  מתארגנת שיירה לשוב…

האדם מונע לפעולה רק כאשר העומס גדל מאד, כאשר האי-דיוק גדל למצב בלתי נסבל ממש – או אז מתעורר הניגוד המשלים שלו = הדיוק ההרמוני ויוצא לפעולה, ומתגשם מולו בדמות האל, וזוהי בעצם הדרך ליציאת מצרים,  דרך פעולת הניגוד המשלים לעבדות

התיבה של משה היא קצת כמו תיבת נח מבחינת החידוש שנוצר כאן – התחדשות ויציאה מעבדות דרך מוות ולידה מחדש .  מן המים, ממי המבול  משיתיהו. על שפת היאור   -שפה של דרך חדשה. וכו.

משה גדל ורואה בסבלות אחיו – מקומות גם בתוכו אשר רוצים ריפוי. כך נאבקים כשרצון מצרי מכה רצון עברי.. משה בכח מכריע לטובה ה'טובים'.. כי הוא עוד לא מנוסה. נאבק עדיין.  נדב מדגים איך איש מצרי מכה עברי דרך פרוסה דקה של עוגת השמרים הנה רצון מצרי מכה רצון עברי אצלי, אומר נדב ובולע את הפרוסה… ואומר – זהו פינוק.  כך. זה בפנימיות שלנו כאשר העומס מתגבר על התהליך הטוב . משה המצפוני האני הרוחני שלנו הרג את המיותר בכח וטמנו בחול,  שייטמע שם… אבל זה לא מדויק. ולא עובד לאורך זמן, כי  כיבה רצון. אמנם מצרי, אבל רצון.    והנה  למחרת שני אנשים עבריים ניצים  – הכרת הטוב מתחילה לפעול בו, אבל קשה לו כששני עבריים ניצים – מי הטוב מי הרע? יש רשע כאילו, אבל ההוא אומר מי שמך.. להרגני תאמר, כאשר נרגת את המצרי? התחזור על אותה טעות? ? ומשה מבין – אכן נודע הדבר.. כדי לשרוד  -צעד לגיטימי! –  הוא בורח למדיין ויושב במדיין לדיונים פנימיים על הבאר לבאר לעצמו את הדבר וגם לשאוב אנרגיה לעצמו,  לשאוב כוחות שתהיה לו אנרגיה לעשות דרך.

ולכהן מדיין 7 בנות  שבע הבנות יסוד, הוא בהחלט קשוב לשבע הספירות התחתונות. איש מיוחד. הן אצות להשקות ר(צאן) אביהן – ותבאנה, ותדלנה ותמלאנה הרהטים להרוות רצון  אביהן… –  יש כאן מוזיקה נפלאה במשפט הזה..

משה ש נחלץ לעזרתן,  CAUSTICUM   שכמוהו. . רעועל ידע להיות רועה לרצון האל. נכון, רק 7 הבנות אבל בהחלט בסדר. ידיד האל. . משה דלה דלה להן,  וישק הצאן – הוא הפמיניסט הראשון, משה מציל רועות! דלה –כמו דלות הוא צמצם להם את דלות החומר,, הדליה זה אגירת נוזל.. דליות הם ענפים אבל גם ורידים מורחבים אוגרי דם ורידי..

ויואל משה לשבת את האיש ויתן לו את ביתו ציפורה לאשה, כי גר היה בארץ נכריה – בהבנת הגרות, הבדידות נולדת לו הבנת פליטות של להיות זר במקום לא לו, שזהו המצב הקיומי שלנו לפני עשיית התהליך . כי גר הייתי בארץ כנען, כן אני בתהליך ועדיין גר , מלא פחד מהנקודה הפנימית.

וימת מלך מצריים.. וייאנחו בני ישראל ותעל שוועתם השמיימה ויזעקו! ויזכור אלוהים את בריתו..עם ארהם יצחק ויעקב,  וירא אל סבל בני ישראל, ויידע אלוהים. יעקב שמע על דינה. פה ה' רואה וגם שומע, ממש  הדבר ואז אין ספק – הגיע זמן פעולה.   בעצם יש כאן הדגמה לפעולה עצמה: וישמע זעקתם… וירא עוניים , והצלבת ראיה ושמיעה עושה את זה  ברור שכך הוא הדבר ויש לעשות מעשה של יציאה מעבדות לחירות.

הנה כעת ללב העניין:

משה מגיע אל הר האלוהים חורבה, זה המקום המהותי מממנו יצאה תורה . שם תהליך חניכה כי קשה לאנשים לתפוס שמתוך הכלום הזה, מן הריקות הזו יבוא הדבר האמיתי, אבל זה כל העניין… זהו הפארארדוקס הגדול .

באה אל נדב מישהי שהיתה בייאוש גדול, אבל גדול,  והגיעה עד הר חורב שלה.. . נגעה במצוקה ממנה זועקים בני ישראל אל החורב שלהם, הריק.  . אצל משה- וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה.. וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל: אסורה נא ואראה המראה גדול זה –  מדוע לא יבער הסנה? משה משה, של נעלייך מעל רגלייך… כי ראיתי בעוני עמי, וגם שמעתי זעקתם, גם וגם, והריני מוכן להוציאם משם לארץ זבת חלב ודבש שם כל עממים מחכים להם לתהליך אשר התעכב עד היום בעזרת הישרדות במצריים.. ..ועתה, צעקתם באה אלי וגם ראיתי את הלחץ  שהמצרים לוחצים אותם.  אשלח אותך אל פרעה שתוציא אותם משם. אני רק אלוהים וחייב בן אדם כמוך לביצוע הממשי שך הדבר. חוץ מזה, הכל מתרחש בכלל בקרבך ולבי שתעשה מעשה אני חסר אונים, אני רק סמל, אשליה. תן לי כח לתת לך כח!!!.. כי, נס פה ושם אין לי בעיה, אבל פוליטיקה –זה אתם..

הבה נראה מה מאפשר למשה לעבור ממצב חורבה= חסר, העדר משותק – לשליחות פעילה. הרצון העז בוער בו,  אבל הוא חייב מעבר ממקום של קורבנות לפעולה טעונת שליחות (!!!)  זה משפט מרכזי!!!

לשם כך קודם כל של נעלייך – הורד מנעולי ההרגלים ההישרדותיים  מעל רגלייך והרשה לעצמך הפעם לשהות עם קיומך הכואב, אל תברח… היה עם הפנים אל הקיום הכואב.  היכולת לשהות ולהתמקד עוד ועוד רגעים אל תוך ההוויה העכשווית ולשהות שם עם עצמך!!  הרי ביציאת מצריים מה מתאפשר? בפרשת בוא? ובאתם אל בתיכם/הבנותיכם בינתכם, ולקחתם לכם שה או כבש =רצון בהמי, ושחטתם אותו, – כך אתם בדחיית סיפוקים מידיים, ואז הרצון הבהמי ניצלה  באש. דם על המזוזות וכו כדי שלא תזוזו מן התהליך הזה.  בבית תהיו עם כאבכם ועם הרצון השחוט שנצלה  באש התמרה. היו בבית = האני מושיט יד לקיום ולא נוטש.  כי אם נאבקים בכאב ובדחיה עצמית – הכל תקוע ולא זז בתהליך.  אז לא מאבק! אלא להיות עם הכאב, בנוכחותו,  לשהות איתו נחושים, וכך לחזור לקו האמצע  בין גשמי לרוחני, שם יש זרימה מתמדת. חיבור למקומכם בנוכחות הכאב ייאפשר זרימה  – שם על אדמת הקודש הבוער הסנה – זהו מקום הקדושה. עם קיומך זה תדבר ותשאל את הקיום מה הוא מבקש ממך, איזו שליחות, שאל אותו איך אני יכול להיות בשליחותך!

לא להצטדק ולא לברוח להישרדות, אלא להתעמת, לעמוד איתן מול  כאב הרגש עם החוויה התקועה בביצת הנפש באהבה ובקבלה. לא לתת למלאכי המשחית, אשמה בושה ריצוי וכו, להיכנס לסחרר אתכם. היה בחיבור עם עצמך  קרוב קרוב אלייך מחובר ושוהה  עמך בכאב. ואז – אז זוהי כבר יציאה מעבדות לחירות כי אתה כבר על מקומך הכואב אבל המדויק באמצע,  וזוהי חירות  – מתאפשרת בינה, הבנת לב חמלה לקיומך הכואב. כך יציאת מצריים מתאפשרת.

לא נאבקים עם המיצר אלא מרפים בתוך המיצר. ואז חופשי נולד בחיפזון! מזה אפשר להבין שבמיצר חי פה -משהו -מזין, משהו שאפשר ממנו לצמוח!! זהו חי-פה-זון… ההבדל הזה כל כך לא ברור לפעמים, מתי נאבקים עם הכאב ומתי נהיים בתוכו – שאז הוא הכאב המזין משהו.

זה מה שמשה לומד לעשות בפעם הראשונה כאן ליד הסנה  – להיות עם קיומו העצוב הכואב והמיואש,  ומשם לצאת לשליחות שלו,  לתת לקיומו. להיות שם לשהות עם הכאב ובתוכו  זה החלק הנקבי. אבל החלק הזכרי הפעיל זה לעשות משהו על פי רצון הקיום – זו השליחות. במילים אחרות השהות עם הכאב מתמירה אותו, וכך משתחררת אנרגיה שהיתה מופניית עד עתה להישרדות, וכעת מגייסים אותה למעון השליחות האמיתית הקיומית המקורית שנזנחה עם השנים  בקוצר רוח  מרב עבדות. למשל שליחותי שלי להביא מרפא.. היא מקרטעת כינאי עדיין עבד להתנשאות ולריצוי…

 אם אתה לוקח את עצמך הכואב איתך, זה טוב. לא לברוח מהמקום הכואב  – עשה כל דבר  שמאפשר לקיום הכואב לשהות עימך. ואז עולה השמחה של – בוא, בוא בוא נעשה משהו ביחד. לשטוף כלים ביחד.כל דבר, כל דבר!! להסכים לחוות בכנות את הדברים .

 נה עוד עוזר לשאת כאב בקרבתי? למשל טיפול על ידי בעלי חיים, סוסים   שם מבטאים את הכאב בעצם נוכחותם. ספר לכלב שלך את כאבך.. להגיד לו שהוא לא שם בכלל. ההסכמה לשהות ולהיות בחיבור לב, בשותפות אתה וכאבך.. לא בריחה בשום צורה. רק להיות שם , ולתת לזה זמן, ואז לבטא ולחבר את החיבור עם הקיום הכואב. כך יוצאים מעבדות לחירות, כאן המפתח לריפוי… לבינה… כך תוכל להרפות מהמחלה מההישרדות כי לא יהיה בה צורך כי החלק הכואב מחוסק מקום  קיבל מקום ואז משתחררת האנרגיה שהוקדשה להישרדות והרצון מקבל צורת שליחות – האנרגיה נרתמת לשליחות  כי בהעדר מקום הזה חי פה/שם משהו מזין!! זהו ריפוי/דיוק/תיקון..

כך מישהי שהיא בשיא החידלון והייאוש. אומר לה נדב תני לעצמך לא לברוח מזה, רגע בואי היי כאן עימך ועימי. כעת עשי את קרבן הפסח.. מדיטציה חיבורית.. התמקדות בכאב.. הכנעי  אל הכאב, כן זה כך כי כך ראוי ואני עם מה שקרה/קורה.. היי שם ומשם שאלי את קיומך, כעת שהסכנת עימו,  מה הוא מצווה בכוחות שעכשיו התפנו – ואז להירתם עבורו. זה הסיפור. זהו רצונו של ה'. .כשכבר יש שוב זרימה זהו כח של ענווה  ולא של הישרדות . לא אני אני אני,  אלא ענווה לשדל זרימה עם העולם .

ישועת השם אז כהרף עין! הכאב  נעלם, המרחב  נפתח, והאנרגיה מתגייסת לשליחות המשמחת שחכתה בסבלנות עד שתתפני/ה אליה! מסבל –לשמחה! אותו הכח שהלך להישרדות מול הכאב הקשה – הולך עכשיו לזרימה טובה. זהו תהליך לידה, בעצם.  כך נולדים מחדש וממשים את אותו חלק של החוק האלוהי המדבר על מוות ולידה מחדש.. הבנתי כעת…  -צירים.. מתמקדים.. נושפים…מרפים.. ו- נולדת הבנה .. ואז – אל השליחות! נדב המיילד. זה המפתח ללידה מחדש אחרי מות ההישרדות המיותרת. מן הסבל אל השלווה,  מהישרדות גריידא – למשמעות! . נישאר כאב, אל ללא סבל כי התפייסנו איתו . כעת הכאב נישאר כזיכרון פשוט והאדם רץ עם הכוחות סהתפנו אל שליחותו . זה משה.

היו עם מוקד האש, עם הסנה הבוער ואיינו עוכל עד שאתה תביא עיכול נכון… כך ראוי . משה יכול להתבונן ישירות בלוז הדבר, בלב הכאב שהוא ירא ממנו, אבל כעת בייראת ה' לצידו הוא יכול להביט – וכבר מכיל אותו במבט וכו.  אז הוא עם הקיום הכואב בעיניים פקוחות. היי ערה לכאב. ביחד אנחנו.  כואב לך, מעודדה נדב, מותר שיכאב.. כן כן.  לא לעצום עיניים נוכח הכאב. את   מיואשת. בסדר.. אבל הביטי בזה. . היא נהיתה בהכרה ונתנה מקום לכל הכאבים שלה. ונרגעה אחכ,  ואז – שאלה את נדב – למה התעקשת על עיניים פקוחות? כדי תהיי עדה לכל מה שקורה כי את זו שתשעה עם הקיום שלך משהו בעיניים פקוחות ולא תסתירי פנייך.. כי האל מאיר פניו ברגע זה ואת חייבת לראות פניו אורות, ואז הוא נושא פניו אלייך ושם לך שלום.

הסנה איננו אוכל –  מדוע לא יבער הסנה… גם בוער גם לא בוער? איך זה עובד? כי איננו עוכל, לא אוכל.. ברור שזה סביב עיכול החוויה. זהו המעבר מהנבער שהוא חסר בינה, אל ערנות הסנה . כי גם באדם  נבער, משהו בו ער, וכעת מתעורר בלי להזדקק להישרדות וזה כל ההבדל!!!.. .זהו אכן רגע מכונן – היכולת שלנו לשהות עם הכאב. להיות ער ושוהה עם קיומי הכואב שבער בי תמיד וכעת בר הכלה והזרמה – זה המפתח למעבר מסבל לשליחות. כאב זה לא סבל, זה הוא רק הכאב ההכרחי הראשוני שנוצר עם חוויות העולם. עם הוא ההתמרה, כל פעם כזו היא מעין יציאת מצריים קטנה..

 כשרותמים את האנרגיה החדשה לשליחות, זה כמו עם שיח הרותם: כי שיחי רותם שורשיהם מאד עמוקים באדמה, וגם אם נשרפת פארתו הוא נולד מחדש מטעם שורשיו. גם יודע לחיות שנים בתנאי יובש, חסר, העדר.. ה וא השיח שבנוכחותו משה  ר ו ת ם  את הרצון הבוער לשליחות המעשית, הבינתית, של הוצאת נפש ישראל ממצריים .  תמיד אותם שני שלבים –  שהות עם הכאב והתמרת האנרגיה בו  – שהופנתה  עד  עתה להישרדות לגיטימית – וכעת היא מופנית לשליחות. זהו  הוא שלב 2 – שליחות מעשית בנתית!!! כך תתבצע השלמת החסר לקיום המהותי של אדם ועולם. במקום להיות עסוק בכיבוי האש כי זה כואב ומפחיד – הוא עסוק ברתימת אש הרצון לצורך השליחות! כי כעת יש לו, לאדם,  בחירה כי חזר למקומו הטוב והוא לא עבד עוד להישרדות. הוא נחוש במעשיו, כרגע.

שבת שלום –שנלמד להיות בשהיה עם קיומנו הכואב ומשם נדע לקחת עצמנו  אל עשייה בנתית בשליחות עמוקה. לא לברוח מעשייתנו, מקיומנו. לא לבטל את השליחות רק כי היה בה זיהום של התנשאות או נסיון למצוא חן. לנקות את הסיגים ולצרוף אותה בכח הרצון הבוער המגויס כעת  לעשייה בינתית טהורה!!!  לא לנטוש את עצמנו, להפך = כעת אתה חופשי מסייגים לעשות נכון!

אבל צעד ראשון אשר פותח את התהליך הואתמיד  להיות מסוגל לשהות ללא מאבק עם קיומך הכואב , אותו אתה מקבל והוא מקובל עלייך באהבה ובחמלה גדולים!!

יהודה יכול לבוא אל יוסף ולהשפיע עליו בכל מאודו רק כי הוא עצמו עשה את דרך ההתמרה , וכעת הוא בא ממקומו. על כולנו להיות  בדרך לשם!!! אבל לא אני עושה את השינוי אלא השינוי מתאפשר בחיבורים כאשר אני מניח לזה לקרות באהבה. מצליח לא לערב הגנות .כי מוקך באהבה ואמונה  ואז רק מרפה מההגנות  – וכבר יש מרפא… שמתרחש בחידוש הזרימה שכעת מתאפשרת,  בין כל הניגודים.. וזה לא משהו שאני עושה!!! וזה כל כך קשה למי שהיה רגיל לתכנן ולהיות עסוק בהגנה מושלמת לא להתקרב לכאבו. כעת הוא מרפה ומכיל!

לפגוש.. לגשת… אל קיומי, לנגוע עד ש… להיות עם קיומי הכואב בטוב ובקבלה שלמה. ואז להמריא הלאה בחיים בספיראללה הגדולה של התהליך האנושי-אלוהי.

שבת שלום. 

Read Full Post »

עקב הפיגור בפרשות נדלג נפעם בין כמה נקודות חשובות.. נתחיל מיעקב מול דינה, ובטח נספיק גם לנגוע בפרשת וייגש ואפילו  עוד משהו.. נראה..

 בראשית  לד ,א: וישלח.  ותצא דינה..  כן, פרשת דינה. לא במקרה התורה מתעכבת עליה , דינה, בתם של יעקב ולאה, היא האחרונה שנולדת שלהם ,  חלק מדין העוסק בגבולות של החלק  ה נ ק ב י ,  גבולות ה ק ב ל ה ..  כי דן – הוא נודע בגבולות של החלק הזכרי, אבל  ודינה עוסקת/מסמלת את הנקבי .בתוך יעקב כמובן, הכלאדם שעליו הדיון,  אז גבולות העשייה  –   אלו גבולות מציגה דינה שלנו.  ותצא דינה לראות בבנות/הבנות המקום – כך ננסה אותו חלק של יעקב לעשות עשייה בינתית בתחום לא מאד ידוע לו.  

ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען – עיר שכם שם השכם מסמלת את העשייה שמתעוררת ביעקב,  השכם שמתעורר לו  בערנות השכם, כולו נכון ושלם, לכאורה,  לעשייה בינתית.  שכם היא עיר חיווית, כנענית.  העם החיווי שגר שם הוא עבד לחוויות, כנוע לעולם החוויה, לייצר השוצף. זה מה שקובע לו, לא הרצון המהותי, לא הבינה.. החוויה.

אז כשיעקב בא  ש ל ם  לשכם, הוא בא לכאורה מוכן להתמודד עם המקום הלא פשוט הזה. יש לציין, אמנם, שזהו  י ע ק ב  אשר בא שכמה, לא ישראל, כלומר הוא נמצא אולי ברצון שלם ללמוד הלאה, כדי להיות שלם באמת.. כי אחרת היה נאמר שישראל בא שלם לשכם –אלא יעקב בא, מוכן להשלים דברים, לא רק בעשייה. הבה נראה האם שכמו יפעיל עשייה בכניעה לרצון ה', או למישהו אחר.

ויחן את פני העיר… כן כן חננן אותה, חנה מולה, בא למצוא חן בעיניה,, זו המילה של אמצע ברכת הכהנים שם..'ויחונך',  כמו האופנובנק המפורסם הוא חונה אל מול העיר שלו, בצפיה למשהו, לכאב., לשעור…

הוא קודם כל  קונה את חלקת שדה שם חנה מיד חמור אבי שכם, נשיא העיר,  ב 100 קשיטא. ולמזבח שבנה קרא אל אלוהי ישראל, כך שהכל לכאורה מסודר.. ואז הוא מוציא את הבנת העשייה ה ניקבית הראשונה שלו לפעולה:

ותצא דינה בת לאה לראות בבנות הארץ.  אלו הן הבנות שכם , הבנת העשייה החויווית בעוד הוא כבר בינתי . . כמעט. מובן שדינה היא עשייה ניקבית, דין ניקבי.

כך היה נדב כשבא לקיבוץ החדש,  והוא גנן. אבל בקיבוץ מסדרים אותו לעבוד ברפת.  בסדר,. עובד. אבל תוהה האם כך עושים פה כולם? האם זה הדין? לא שואלים מה אתה אוהב לעשות? אח"כ  נדב בחדר האוכל..  פקק היה . כך היה מוצא חן, מחפש את הבינה…

וירא אותה שכם בן חמור, החיווי, נשיא הארץ וייקח אותה וישכב אותה ויענה..  הוא שיא החומריות החיווית.  פועל מהבנת החומר והצורך  לחוות את יצרו מידית. חווה את דינה. מענה –שנותן לה מענה בכח,  או גורם לה עוני .אבל בעיקר יש כאן כי עינוי הדין = התעלמות מן הנפש  זה עינוי הדין, המידה. מכריחים אדם  להיות לא במקומו. כמו ילד שמחכה לתשובה מהמבוגר והמבוגר שוכח לתת תשובה שהבטיח – זה עינוי דין. כי נפשו של הילד לא מקבלת תשובה לכמיהתה להיות היא.. עינוי דין זה להשאיר את האחר תלוי בתשובתך לו – קללת אלוהים, תלוי.. . תלות היא דבר מענה. 

עינוי דין הוא בעצם גרימה חוויה קשה מנשוא לאדם המצפה לדינו כדי לדעת איך להתמודד הלאה או איך לתקן דרכיו, , והיא שואבת אנרגיה כל כך עד כי להמשיך לשרוד לכיוון המילוי של התשובה הוא עומס מכאיב מאד.

כך למשל, קדשה , או קדש הם כאלו שעמדו להיות קדושים אבל ההי שם עינוי דין, אויל מצד עצמם בעצם,  וזה היה קשה מדי לחכות לדבר האמיתי, אז הם  נסחפו לחלק היצרי, לחלק הנכנע לייצר של העניין,  והפכו לזונות של הדבר, ומזנים אותו כי קשה להם  מדי להיות קדושים באמת. היה שם יותר מדי ו……. נו?  היה  עינוי דין והמילה הפכה להיפוכה… העינוי הוא  כשאין מענה רוחני – מחליף לגשמי, לצורך הייצרי, ואז הרוח נחלשת בסבלנותה ונסחפת להישרדות.

ותידבק נפשו בדינה בת יעקב.. ויאהב את הבינתית הזו ממש התאהב בהבנה הזו.. וזה לא מפתיע, כי לבהמיים הבינה נראית בצדק כיצור יפהפה לא מושג.. .  יעקב שומע אבל לא מגיב באותו רגע, כי בניו/הבנותיו הבינתיות הן בשדה.. ולא במקרה כי הוא קצת קרוע בין המציאות – להגיב בזעם גדול –לבין הבינה אשר רומזת לו שיש אולי  חלק בעניין..  כך הוא מוצא עצמו חסר אונים כי  הוא חסר את הבנותיו. כי לכאורה העניין ברור – על דינה ביתו ניכפה משהו בניגוד  לרצונה. כך במציאות הגשמית.  היה קוצר רוח שנעשה בכח אלים.   

מה ששלט שם זה השכם הזה , שלא מסוגל לדחות סיפוקים. עאחרי זה אכן אוהב את הנערה, יפה מאד…! אבל סדר הדברים לא נכון!!! כי הוא מקדים סיפוק לתשוקה הרוחנית ולא בונה אצלה  אותו דבר, וכך כופה עליה הבנה יצרית גסה שאיננה חלחלק ממשחק האהבה האמיתי..

זה בעצם  אומר שיעקב עצמו לא עצמאי עדיין לקבל בבינה. הרי אז התנהל לאיטו לרגל הילדים והמלאכה, רצה אט אט.. אבל המלאכה עדיין לא תמה , כי כן כן, שמו יעקב עדיין.. כך בני האדם , נעים בין יעקובם לישראלם .

 הבנותיו בעצם הם שהיו צריכות לתת לו גיבוי לדעת מה לעשות. אבל הם היו אז בשדה עם מקנהו – עם אותו רצון קנוי חדש שעוד לא, שעוד לא… והוא היה שקוע אז ברצון למצוא חן, להתקבל, להצליח שם.. כן כן זה מה שמונע מאתנו לעשות עשייה בינתית כראוי . לכן הרשה לדינה לצאת ככה, כי הבנותיו היו במקום אחר…

רצון קנוי יכול להיות בסדר גמור, כשאני קונה ממך את רצונך ועושה זאת. למלא מבוקשך אני רוצה, למלא רצונו של מישהו מחוץ לי.  אבל אם אני נסחף לא מקשיב אז בו זמנית גם  לקיום הפנימי שלי לאורך זמן – זה עלול להיגמר לא טוב. . לכן יעקב לא יכול להגיב מיידית: הוא משותק מבולבל וקרוע בין לבין .

האדם לפעמים הוא שוכח זהו רצון קנוי.  מקנה וצאן הם רצונות מסוגים שונים. כאן רצון המקנה שולט. יעקב שמע שקרה משהו לביתו, ועדיין זו רק שמועה, יש ספק בדבר והוא מרשה לעצמו להמתין. שימו נא להבדל בין ראיה לשמיעה. בשמיעה באה המשמעות של הדברים ויש לחשוב על זה… אבל בראיה זהו רישום מידי, הנה זה לנגד עיני, אי אפשר למחוק את  החוויה או לנדוד לכאילו.. .   ראה ראיתי בעוני עמי.. זה כבר משהו שנחווה אצלי פנימה ולא יימחק!  ראה נא, הנה אני נותן לפנייך את הבחירה בין חיים ומוות.. חווה את זה פנימה ורשום לך את זה.. ראובן רואה ומיישם. שמעון בא עם  המשמעות .

יעקב רק שומע והבנותיו בל עימו .  לכן מחריש עד שיראה מה מה. קצת כמו  אליעזר, שהחריש לדעת מה מה .     

כך גם בעת השואה, מסביר נדב, כאשר הישוב לא ראו מה קורה, רק שמעו, ואז ההגיון וההגנות הבסיסיות דחו את השמועה  בכיוון הגנתי הישרדותי, מה שכבר לא עבד כאשר הגיעו התמונות. כי טוב מראה עיניים מהלך נפש. ותמונה אחת שווה…רק כשבאו התמונות מאושוויץ התגלתה גודל הזוועה. 

כך יעקב מחריש ומחכה לראות דבר  כדי להבין מה לעשות. בסופו של דבר מול דברי שכם אלו הבנתיו הבינתיות  שמחליטות מה לעשות.  כי נבלה עשה בישראל, מול ישראל – ישראל הוא כבר לא רק יעקב, אלא כזה שלא יסבול דברים כאלו. כאן יעקב מתנדנד בינו לבין ישראל –והבנותיו מטות אותו לכיוון ישראל, על כל המשמעות של זה: אם נבלה נעשתה בישראל, זה מנביל אותי, ישראל,  המעשה הזה. חייב להגיב. .

הנה, הקושי שלו להגיב מידית היא עוד הוכחה שדינה אצל יעקב עדיין לא בשלה. הרי מול עשיו שם גבול כראוי. אבל בעשייה הנשית הוא עדיין מתקשה. הוא שלח את דינה לפגוש התנהלות אחרת משל ללא הגנה מספקת, בלי מחשבה מקדימה.  אז אתה ניפגע. כי אם אתה הולך למושב ליצים ויש בך ליצות שמבקשת התמרה, אז.. זהו. תיסחף.  הבנת הניקביות של יעקב לא בשלה  עדיין  -עדיין לא חתם על היצטרפות ל m   ME TOO/  , כנראה.

כך רימו את נדב השבוע. ניסחף להשתתף בקונץ ,"סופר פארם" שבסופו הוא זוכה ב 6000 שח, בתנאי קטן  שישלח לעוד 20 איש.. ושלח!.. ואז אמרו רק 10 שח עם פרטי הכרטיס.. אז הבין שזהו עוקץ..  אבל אנישם נופלים…  בכלל, בגיל 28 זכה נדב בסירה אבל כדי לממש היה חייב לטוס לצד השני של  ארהב.  ובכלל.

ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן/לא יעשה…   מובלט הניגוד בין כן ולא. זה לא!!!!

חמור, ברוח שינקין,  מציע חילופי הכל בכייף. מה הבעיה ? ניתערבב בכייף, יאלללללה..!!! אפשר גם מקלחת משותפת… והכל כי שכם בנו רוצה את ההבנה הבינתית דינתית,  זו היפהפיה.. ובאמת,  הוא רוצה ומאוהב, מתאהב.. אבל סדר הדברים… לאאאאא!

יופי, אהבה, הרמוניה בין הניגודים, כולם ביטויים ל ה'. יופי הוא בעיני המסתכל אבל אהבת אמת היא..  רק טבעי שהחמור רוצה שבנו שכם , צורת רצונו תהיה בנתית כי השאיפה לבינה היא בכל האנושות.. ודינה היא בינה ישראלית נהדרת..

לבנים חרה כל מה שקרה..  ולבנות?  

אז חמור מציע שהכל יהיה מעורבב בכייף. יהיה שמח! תקבלו 6000 שח רק תנחשו אותנו קצת… גם בלב חמור יש תשוקה לבינה. חמור טוב, שלא מנסה להזיק. למה לא נהיה חיווים לרגע, זה מפתה… מוהר  הוא מציע. מה יש במילה הזו  – במו ידיו– הר – בכל רוחניותו.  או גם מהר מהר.

בני יעקב מרמים את החויויים, ושוב זה  'מותר'  כי בסופו של דבר זה   כאילו מקדם את יעקב בדרך לבינה ,אבל הפעם זה בדרך האסון. מה, גם הלקח הברכה מעשיו היא אסון בשבילו… רק אחרי הימול כל אחד מכם זה יבוא בחשבון כי חרפה היא לנו. חרפה – חררר כעס, פה.  יש הרבה כעס שם מהמצב.  אבל תימולו זה בעצם בקשה מהחיוויים  להיות במולות,  מה שהם לא באמת מסוגלים לו, הגויים  האלו . כולם בעצם חיוויים. אם תעשו תיקון אמיתי אז אין בעיה, צהיו יהודים וזא ה כל בסדר, אבל האם אתם בכלל מסוגלים לכך, בחיוויותכם?

כאן המרמה לא תקדם בינה של בני חמור,  של החיווים, אבל כן של יעקב שיבין אילו אסונות קורים, עלולים לקרות  מחולשותיו .אי אפשר להכשיר את האונס  את המעשה. אפשר לשנות את המבין, את יעקב שלהבא יבין טוב יותר… .. שכם היא שכם וחמור נישאר חמור. יעקב יכול לדייק יותר בהבנתו. כמו שאי אפשר לשנות חווית ילדות שגרמה 'לכל זה', אך אפשר לשנות את עומק ההבנה-הכלה-קבלה-התמרה של החווייה..

כמו שאי אפשר להכשיר שוד בנק –הוא מתמיד יישאר עוול טהור. אבל איך להתייחס אליו, זה כן אפשרי. אני מפסיק לשדוד בנקים מהיום.. אי אפשר להכשיר עבירה במצווה.

כך מפתים בני יעקב את בני חמור דרך קיצוץ בחומר… כי אם לא תשמעו אלינו להימול ולקחנו את אחותינו והלכנו – ממש  מו"מ מסחרי. ונציגי חמור משכנעים את כל העם.. יהיה טוב! רק לקצוץ אותו טיפה.. זה  הכל!  מקניהם הלא לנו הם, אוטוטו.. וישמעו אל חמור ושכם וימולו כל זכר כל יוצאי שער עירו = אלו שמוציאים לפועל דברים דרך סוג הערנות של שכם שער ועיר ביחד…כך הוא ער למצב.. והם אחריו. .

וביום השלישי למילה באו שמעון ולוי ובחרבם החדה הרגו הכל.  כי שמעון מחויב להקפיד על משמעות הדברים, שהחתה כאן מאד לא מדויקת,  ולוי מדייק במרחק  הקודש בין הקטבים, וגם כאן היתה בעיה.. .. וזוהי בעצם מטרת הטבח הזה  -לסלק בלגן ו ל ד י י ק .. ההבדל בין דינה לבין כמעט דינה… ככה.

בברכת יעקב לבנים אומר להם יעקב דברים קשים, אבל מקבלם ואף מחלק אותם,את מהותם  לכל האחים, קצת מהם לכל אחד… כי חרבם חדה. מאד לא פשוטים ומקפידים אז שיהיה במידה..

הרגו כל זכר כולל שכם וחמור, ואת דינה לקחו איתם. ואת העיר בוזזים  שאר הבנים. לא יפה? אלא להבין שכל זה אפשרי רק ברובד הרוחני, כי אבל רק כך נגמלים … כל ההרג הזה הוא הרג דפוסי הישרדות שפשו והתחזקו ומאיימים לשלוט בך… והבזיזה היא של האנרגיה הגולמית אשר בלב החיויים, אנרגיה טובה, חבל לא להשתמש. כי היא עצמה לא פסולה, אלא יש להפנותה לעם בינתי, יעני אנחנו, אשכנזים לבנים עם כובע שחור….

יעקב, אבל לא מבין את כל זה. הוא עדיין עד בחרדה, הפחד משתלט עליו, רק יעקב הוא כרגע… והוא אומר לשמעון ולוי מה שהגיוני – עכרתם אותי בעיני שכני כאן עוד מעט וסקלוני.. לא אוכל לעמוד במבחן מול כל השורדים הכועסים האלו  כעת –מול צורך הישרדותי שלי שקיצצתם בו כעת, המ אעשה אני פוחד… נכנס לחרדה שלא לדבר על כך שגם אני שרדן מובהק…  טבעי! הפחד להישמד ברור, אבל  הם עונים לו  במשפט בינתי אחד מוחץ: הכזונה יעשה את אחותנו? זהו. אין פה בחירה, בתהליך.  זה חייב היה להיעשות, ורק כך. עמוד בזה, אבא  יעקב! אנו, הבנותייך הבינתיות עשינו זאת. המשך הלאה, המשך לכיוון ישראל..

הנה קיבלת דוגמה, יעקב, איך ללכת בדרך התהליך ללא חת. כי כך –  לא!  לא/כן!!! \הבחירה האם לעשות דבר לא צריכה להיות ואסור שתהיה מנוהלת על ידי הייצר אלא לחוש שיש הטבה למהות הכללית וכו.  סדר הדברים חשוב: לא כן! אלא לצאת ממקום של הקדשה בלבד,  ואז עושים ללא תנאי. שכם עשה על תנאי, שהיא תשכב איתו מיד, חייב היה לחוות אותה ראשית כל. זו לא קדושה. לא נוצר מרחק אמיתי מהדהד ביניהם… רק בום טראח.  

כך נדב רואה בזוגיות מה קורה כאשר לא מתקיימת קדושת הקשר, , כאשר קצת קשה ולא נעים מהשני,  ממהרים להתיישב על הגדר ואולי כבר לפרק בכלל… מיד מהססים בטוב שבהם. מיד הורסים. זה  קלאסי  בבוא הילד הראשון, אז עולים דברים – ומהם בורחים. להוותנו.. כולנו. המשפחה נתקעת שוב ושוב.  במקום שתי רגליים בתוך הזוגיות, עזר מול עזר שכנגדו – יש ישיבה על הגדר וקורעים המכנסיים ועוד משהו, וחבל.  

זה משאיר את האנשים ברובד המותנה, ההישרדותי, שם רב האנושות, גם מתחסנת נגד הקורונה ה'רעה'…  עשייה על תנאי, וחבל.  זה הפוך מבינה, מהטוב, מישראל.

אז מה אפשר לעשות?  אולי פשוט לשכפל נדבים רבים מטעם משרד הרווחה, שיבואו לייעץ, וכל זוג מתלבט יקבל ייעוץ חובה, במקום חיסון חובה.

בעצם, אצל רב הזוגות, כולל הדתיים,  חסרה התשתית הבינתית אשר בעבר היתה מוענקת מטעם הזקנים בחמולה, או על ידי לימוד תורה אמיתי,  אבל הרבנים הגדולים פסו,  וכבר אין חמולות בקומה ה14,  רק ערוץ 14 ישנו…

לא פעם אנו קשובים לחוויה, עבדים לה והיא שולטת בנו כי אנו בהישרדות נכחה.. עבדים לה. כך שולטים נתיבי הישרדות בכל אחד מאיתנו. אצל נדב זה למשל  סרטי מתח מחורבנים שלא שווים מבחינ  עלילה, אבל הוא חייב לדעת מה הסוף כי.. אצלו בבינה יש כנראה חידה מתמדת, שהובילה אותו לבינה שלו, העצומה, אבל  שהוא עבד לה עד היום במקום כפייתי לגמרי, כנראה..  שחייב לדעת מה קרה בסוף… וכו.

 השאלה בסופו דבר היא  תמיד  ב מ ה   א נ י  מ ז י ן  א ת   ע צ מ י !!! פיזית ורוחנית. כאן להקפיד מאד, בעיקר בזקנה, כאשר כושר העיכול יורד, לא להאביס עצמנו בבולשיט, גשמי ורוחני.  כי הפיתוי גדול לעגל פינות. עלי לתקן הקשב שלי לעתיד ולהימנע מזבל לא הכרחי או, בעצם – למלא החסר שלי בטוב ולא בזבל . יש לחוש שהמזון עושה לי טוב ברגע האכילה, זה הסימן. שהחוויה הרוחנית מרוממת ולא משפילה.. אחרת זה להזנות את התהליך וחבל, הרי איננו רוצים שכזונה תהיה אחותנו התהליכית…

צריך להבין שאין גבלות מכילים כגבולותינו הנקביים. זה שאני יודע לשים גבול עשייתי ולעשות דברים בבינה, זה יפה, אך עדיין לא פעם מלווה בחסר גדול של הגבולות הנקביים  = מה שאני מכניס פנימה  כדי לעכל ולהכיל!!! כלומר, גם אם אני עושה במידה,  האם גם אוכל במידה, או ששם אני מפצה עצמי בדרך  מוגזמת הישרדותית לא מידתית?  יש הבדל מה אתה מכניס פנימה ומה אתה מוציא החוצה.  וסוד ההמשכיות בעוצמה הוא התהליך הפנימי המדוייק של עכול החוויות הנכנסות, שם חשובים הגבולות הנקביים, דינה וכו.

זה מה שקורה בשערי העיר וזה מה שהכשיל את בני חמור אנשי שכם אשר לא  משלו כראוי בשער העיר והרשו להכניס פנימה חוויה קשה מדי לעיכול  – מילה – עד כי פסו מן העולם . לכן שופטי ושומרים תשים בשעריך, מאיכות מעולה כי משם תבוא הגאולה. שימו כאלו שיודעים להבחין מי או מה ומה ניכנס.. מה מכניסים לשם לעיכול, חומר ורוח.  לדעת במה אתה מזין עצמך…

כי ברצוני להיטיב אני בנתינה לקיום שלי:  זבולון נפתלי ויששכר יכולים  להתפתות לקבל הרפתקאה כדי לממש יעודם למיניהו, אבל שמוען ולוי – לא. כי השאלה היא באיזה זבל אני מזבל שדותי, מהי המתיקות שאני מרשה לה לנפתל אותי,  להרגיש ומהו השכר שבשבילו אעשה דברי זנות . . אלו הם זבולון נפתלי ויששכר.

מיכאל מעיר כאן בהתפעלות איך יפה מערכת העיכול הפיזית  -אבל גם הנפשית – יודעות לפלוט את המיותר שהוכנס ללא מידה, בשילשול או בשילשול מילים או הוצאת התנהגות  או מחלה מן הרגש אל הגוף וכו.  יש שיתוף פעולה מופלא בין שתי מערכות העיכול .

COSI DETTO E FATTO' ,  ואז אלוהים עושה מעשה בינתי של מורה גדול: הוא מצווה  את יעקב הנבוך והמבולבל, קום לך עלה אל בית אל, מקום הפגישה הראשונה שלנו, שב שם עשה מדיטציה ולמד מחדש את עצמך ובוא אלי שוב מנקודת ההתחלה. זוהי הספיראללה האנושית אלוהית .הנה שעור לכולנו:  כאשר התהליך קשה ומבלב – יש לחזור אחורה  אל ההתחלה, לנקודת קשר עם ה'. או לנקודה בה היית אהוב ומקובל מאד ללא תנאי.. ואז,  משם , התחל שוב את הספיראללה..  

כי יענקל,  אם לא ידעת לשים גבולות לקבלה הנקבית שלך – סימן שעדיין אינך על מקומך. לשם רוצים לחזור כי שם ה' אלוהיינו.  לך לבית אל, שפעם היתה לוז. התחל מן הלוז שלך והתקדם לבית אל שלך… ממש כך. כי הרי לוז בכיוון בית אל הוא מקום החבור בין הישרדות לריפוי!!!

זה שם שיצאת לדרך בחסות הבטחה אלוהית, בדרך אל מקומך  -חזור לנקודת ההתחלה והחל שוב לצעוד בכייף!  יפה מצד ה' שהוא מאפשר את זה ליעקב. ה' בסדר גמור!

יעקב מיד מורה לכולם להוריד מעליהם את אלוהי הניכר בדמות עגילים ונזמים  =שהם מרכיב לגיטימי בחיי בני אדם בעולם –   ולהתרכז כולם בתהליך.  כי  בעצם הרי כולנו רקמה אנושית אחת חיה.  כל החלקים שותפים: היטהרו והחליפו שלמותיכם =-את צורת עשיית השלום שלכם לשדרג. ובדקו איך אתם עושים השלמה, מכניסים פנימה דברים… החליפו שמלותיכם כי זו הנוכחית לא משהו, זה ברור, חייבים כביסה מדי פעם לצורת ההתנהלות שלנו. לדרך עשיית השלום הפנימי שלכם, התהליך. זה המ שהומאופתיה עושה…

הם אכן מוותרים על אלוהי הנכר, מביאים ליעקב, והוא  טומן אותם תחת האלה אשר בשכם.  האלה היא עץ נקבה, והיא מבטיחה צמיחה מתוך הנזמים והעגילים – כך נעשית התמרה של עבודת האלילים לעבודת ה'  דרך צמיחת האלה המצמיחה שם התקדשות. ממש טיפול הומאופאתי כמו שמשה עושה לבני ישראל דרך העגל, דומה בדומה, כי זה מחזק ומצמיח  את האלילות שעובדיה נהיים נחושים ויכולים להתמודד עם היצר ולבחור שלא לחזור לאלילות. זה החלק הנקבי הצומח להיות מכיל טוב יותר. 

ויסעו ביוון בית אל. ותהי חיתת ה' על ערי הסביבה ולא רדפו אחרי יעקב. כך זה שכוונת קדושה מבריחה אויבים! אין בהם צורך כרגע…

ויבואו לוזה היא בית אל , המעבר הזה כאמור הוא  סמל להתחדשות וצמיחה מהגרעין האלילי לאלוהיימה – לכן חזרו לעצמם.

ותמת דבורה מינקת רבקה שהניקה בזמנו את התאומים יעקב ועשיו , ותיקבר מתחת לאלון שניקרא מעתה אלון בכות. הנה דוב אותו מנגנון ממש- הפעם להצמיח הזכרון הזכרי – כדי  שלא תבשל גדי בחלב אימו, אלא הגדל רצונך הזכרי שלך ממקומו בחלב אמך,  היזון ממנו אך  אל תתבשל בו.

את זיכרון היותו אהוב הוא קובר שם עם המינקת כי רבקה אוהבת את יעקב ללא תנאי. מתחת לאלון הוא קובר לזיכרון עד, לצמוח ממנו בחיים,  מ ה 'אהבה ללא תנאי' שרבקה נתנה לו דרך המינקת ובכלל. כך מתחזקים!!

הדבר הגדול כאן הוא שזה בסדר גמור ליפול כמו יעקב בסיפור דינה, אבל  אז יש לחזור למקורותייך, למקום בו היית אהוב ללא תנאי, ולשאוב משם ומהטוביות הלא מותניית שבתוכך, את הכח לסיבוב הספיראלללה הבא.

 איזה שעור מדהים אנחנו לומדי כאן!! תודה לך, דינה…    

שהרי מקור כל החרדות שלנו נעוץ באשליית הנפרדות שלנו = נפרדות ייתר, כמו אני בחיי מאמא..

שני פצעים עיקריים רואה נדב אצל בני האדם, וזה קלאסי אצל בני זוג:

  1. אלו המהססים בטוב אשר בקרבם, האם קיים, האם אפשרי, זהו פצע ראשי רגיש אצלם
  2. ואלו המהססים בבן הזוג, באדם האהוב ..  זהו היסוס באפשרות שלהם להיות אהובים…

לרב הזוגות בנויים ככה שאחד מהם מהסס בטוב שבו, וכל פעם שאומרים לו ביקורת מיד מתחסל הטוב שבו העדין רגיש ונעלם והוא חייב ליצור אותו מחדש… לכן רגיש כל כך לביקורת..   אבל לא מהסס בזה שהוא אהוב.  

והשני יודע שיש בו טוב אבל מהסס באדם האוהב האם אכן אוהבו או  אולי את  מישהו אחר כי  אולי עשה לא בסדר ולכן האהוב יילך למקום אחר.. פה יש אשמה. בעצם בשניהם.

לכן ה' שם אותם  ביחד, כדי שיציגו אחד לשני את עצמם ויעזרו לתקן אהדדי..  ביחד, ככה מטליאים גרביים מסביר נדב..

כל היסוס באהבה ובזכותך להיות נאהב , כל עוד  י ש היסוס בטוב שבנו, הכל יהיה בהיסוס..  כי אין קידוש של הקיום שלנו ואז נותרת הישרדות בלבד. הדרך לתקן זה לחזור למקום בו היית אהוב ממש, לעגן  ולקבור את הזיכרון הזה של הכרת הטוב שבך ללא תנאי תחת עץ (נפשי) כדי שיצמח בנחישות ויהווה תרופה הומאופאתית לכאב הנטישה שקרתה.  כלומר יש כאן שיחזור ושימוש בספיראללה התהליכית  אנושית כדי לתקן…  כך מתאפשרת הכרה בקיומנו האישי ללא תנאי, דרך זיכרון מוצק של היותנו נאהבים ללא תנאי, פעם. כי ONCE IN A WHILE  ALONG THE WAY, LOVE`S BEEN  GOOD TO ME   … כך אתה מתגבר על ההיסוס בטוביותך וכו. 

ההיסוס בטוב שבך מקשה עלייך לקבל עצמך כמקבל ללא תנאי, הכל נישאר על תנאי, שקודם אמ תבוא כבר ותהיהיהיה,  או בהסתר.. מיכאל..  כי אתה לא אהוב, אתה לא מספיק טוב, וחייב להוכיח לה כל הזמן.. מה נ ישאר? חומר פסיכדלי, זה מה שנישאר לנסות .  אחרת תמשיך לרצות לעשות משהו כדי לרצות שיאהבו אותנו, בלי לתת טוב לעצמו . כי קיומנו לא מקודש והכל אפשרי בו,  ללא חוט שדרה מוסרי כי אין משהו קבוע … עצוב. 

עיגון הטוב, אם כן, דרך אותו זיכרון של אהבה ללא תנאי. סבא סבתא אין, כמו אצל נעמי רמן. או גם הקשר לכלב שלי, שם זה היה ללא תנאי.. כלב!!!  כל הכלבים אחד אחד..

האהבה ההיא הוא יסוד בריא של אהבה ללא תנאי לעצמך ולאחרים. דרך הכלב, כמו לב…

יופי, אנצי, באק, מוני טומי… בחר וצרף לך.  בראה תמונות כלבים . צור אלבום כלבים!!! וטמון מתחת לעצים המתאימים . 

אלוהים עובד קשה בלהזכיר לו, ליעקב,  וליצור את החיזוק המתאים. כמו אותה מינקת… לנגוע במקום של אהבה ללא תנאי ולייסד זקיקי זיכרון פעיל לעד..וממנו לצמוח . . דבורה נותנת דבש מתוק.. חריצות, את דיבור בו נברא העולם . כעת הוא מפנים אותה לצמוח מתחת ועם העץ, כי נוכחותה הגשמית תמה.

לא הספקנו לנגוע בכל מה שרצינו, אבל נגענו גם נגענו בעמקם של דברים!

ובכך דיינו הפעם.  שבת שלום!

Read Full Post »

וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו.  לבן שב אל מקומו ויעקב הולך לדרכו. שם פגעו בו מלאכי ה' ויקרא שם המקום ההוא – מחניים.. זה במפטיר של לפני…ענין המחניים הוא בסיסי לבינה כי היא תמיד בין לבין, – כאן הוא נפרד מלבן של החכמה,  כאן – על גבול ארץ כנען, גבול מחוזות העשייה,  הכניעה –הוא ניפרד מאור החכמה כי אי אפשר לפעול בכנען דרך חכמה, רק בבינה. אור החכמה איננו ניתן ליישום, להבנה בעצם. החכמה היא מאגר ממנו שואבים בטוב, אבל דרושה בינה כדי שזה יהיה ניתן ליישום מעשי בכנען…

רק אז, כשזה לא טובע בחכמה,  אפשר לזהות צורה ברצון,  ואז מזוהה הרצון, מזוהה צורת החסר, ואז מקום של חסימה נפתח ומשתחרר.. זהו התהליך!: הבינה מאפשרת מתן צורה למקום החסר, שהוא ההעדר. לכן עדר צאן… אבל בהעדר דר לו עד… הוא זה אשר י וצא לפעולה ברגע שצורתו נחשפת. הוא הוא החוויה ההיא התקועה זה שנים כי היהת זא מסוכנת מדי לעיכול, ומחכה להתגלות בצורתה כאשר ייחפץ.  כאשר החוויה של רצון בלום  מקבלת צורה ברורה, אפשר אז להכיל אותה במבט נפשי והיא מועברת אחר כבוד לסל הזכרונות, או זורמת לאן שזורמות החוויות, הנה היא  כבר לא תקועה –והכל כי קבלה צורה בנפש, על ידי שחלק מעשי בא ובעזרת הבינה, ברכות  ובחמלה, ואיזן את החכמה , הדעת, המודעות, הידיעה. כך זה עובד.

כי חסר והעדר.. זהו מוקד התהליך.  העד שדר שם,  בהעדר, ממש מחכה להתגלות כדי לספר את הסיפור המדויק שיתן צורה ברורה למקום החסום ההוא,  ואז זה משתחרר… ולמה לא היהת צורה ברורה עד היום? כי המהות העדיפה לטשטשט כי זה היה נורא מדי להביט בב,   מפחיד ושואב אנרגיה רבה מדי. מדוזי כזה…

בההשתלשלות משמיים ארצה אור החכמה מקבל צורה מובחנת , זוהי תחילת ההתגשמות, כי הוא שנותן צורה, כשהגשמי מאפשר לצורה להתגלות דרך תהליך הנפרדות .. כך אור החכמה הופך לאור בינה ואז מבחינים בין לבין..

טל הגיע!

כדי להוציא את תהליך הריפוי הגדול מן הכח אל הפועל עם ההבנה הבינתית שהשגנו, היינו ליישמה בעולם המעשה – צריכה להתגלות צורה ברורה שלה. כי כרגע צורתה מטושטשת בכוונה כדי לא להבהיל – היא קשה מנשוא… היא צריכה להתגלות בהבנת לב.. לכן יעקב לוקח אליו רק את הצאן-רצון הבנתי, זה  של ניקודים ניקודים, היינו בעלי צורה מובחנת. רק כך יוכל לזהות צורות ברצון! רק כך יוכל התהליך הגדול של הריפוי להתקדם! 

ללבן הוא משאיר את הצאן העטופים, מהוהי הצורה, שאינם ברי מעבר לצורה מובחנת, ולוקח רק את בעלי הצורה עם הגבולות החדים ברורים..- זה ישמש אותו בארץ כנען, במרחבי העשייה הגשמית ממשית, לעשותה בינתית…

 לכן הוא נפרד מלבן עם גבול ברור, כשהגלעד מפריד ביניהם כך שאיש מהם לא יבוא אל עולמו של האחר, בכבוד גדול ובברכה…כך אני מתחייב לעשות מכאן עם הבנת ליבי, ממקומי, בשבילי! אני לא מוכן עוד לעשות משהו בעבדות, משהו שליבי לא מבין ולא מקבל במלואו. לא מוכן עוד לעשות דברים כדי לרצות, כדי לחזק את הדימוי שלי בעיני האחרים, או מתוך רגש אשמה וכו', אלא רק מתוך מקום בו ליבי רואה צורה ברורה ונכונה לי, כך לפעול. רק ממקום של נתינה לקיומי.  לא לדימוי שלי.   זה לעשות בחיבור לב.

רק בכניעה לרצון המהותי נעשה, כי הוא רצונו יתברך. רק כאשר רצונו שם מקבל צורה בלבבנו – זה יכול להתקיים בעולם המעשה כי מתקיימים בו בהרמוניה שני הניגודים של עשייה גשמית בלב אוהב. . ואז זו נתינה מדודה לטובת המקבל.. כי אז בנתינתי אני נותן לעולם ולקיומי בו זמנית!  אני נותן לשני הניגודים בו זמנית: לעולם שיהיה בריא, ולי עצמי בלב אוהב, שאהיה בריא. זו נתינה אמיתית כי היא דו כיוונית בו זמנית .

במפטיר הוא אומר כל זאת בשתי ממילים – וישכם לבן בבוקר – בבקרה גמורה – וישק לבניו ובנותיו -מכאן הם רק ישיקו ולא יתערבבו – מברך אותם, וילך וישוב למקומו זה של החכמה, ויעקב הלך לדרכו. 

ויפגעו בו מלאכי ה' = זה העושה איך למה, העוזרים לעשות בדיוק את מה שכרגע תארנו – כי בשמיים מרוצים ממנו – . הם כמו משמר הגבול מלווים אותו ליישם רצונו של ה'. פגיעה מדויקת היא… הם באים במקום לבן! ופגעו ברגע הנכון.  כך מתחילה ההבנה שמה ש ה' רוצה ממני כאן קורה. ועם זאת אצל יעקב  נכנס גם פחד ה', היראה במעבר מן הכח לפועל.   כן, ההשגחה כבר איתו, אבל הפחד גם .

ברור לו שהגיע לתרגם המה לאיך. אבל בנושא הכניעה שלו, תנאי לךמעבר ההוא – עדיין לא ברור לו! משהו חסר לו להבנה מלאה.. אין ספק שללכת מחרן לכנען, זו הדרך זה הנכונה, זה הכיוון.. מחרון לכניעה.. ויאמר יעקב  מחנה ה' זה! ויקרא שם המקום ההוא מחניים! למה שניים? כי הבינה שורה בו. והבינה היא היכולת להפריד בין לבין  וזה כאן בכנען – אין מחנה אחד אלא תמיד מחניים!!!  רק כך זה עובד,  עם זרימה בחיבורים בין שני קטבים = מחניים. כל מחנה הוא שניים.  ביני לקיומו של ה'   = מחוזות הנפרדות הטובה.  אז יש הבנה של השתייכות, וזה יבוא רק בין שניים, שם הבינה.

פסוק ג – וישלח יעקב מלאכים לפניו.. אותם מלאכים? אחרים? שליחי הההפרדה הבינתית, זה מה שהם, המלאכים.. אלו הם שליחים עם סימני שאלה – מגששים דרכו אל עשיו.. אל העשייה הבינתית. 

כך סטודנט חדש באוניברסיטה חיב לחייב ללמוד את השטח, וזה מה שיעקב עושה כאן, הוא מנסה ללמוד – כי יעקב פה בא מן האוניברסיטה של החכמה אל הג'וב הראשון ומנסה להתמצא..זהו הרצון לדייק שהוא שולח בשאלה, איך איך?

אל עשיו שולח, הוא עולם העשייה. אבל משם הרי ברח, מעשייה הישרדותית. וכאן שאלת תם של מיכאל אז בשביל מה להתקרב לעשיו, לעשייתו? שיעקב יעשה אחרת? האאההה. אלא שיש כאן משהו חשוב וגדול שמסתתר – יעקב מחוייב להביא בינה לעשיו,  תאומו.

ברור דבר אחד – יעקב מקווה להצליח לעשות הפעם עשייה מ מ ק ו מ ו! לכן הוא כל כך פוחד שלא הוא ייסחף להיות שוב עבד עשיוי.   האם יצליח לשמור  על הבכורה שגנב, הפעם בזכות , בלי להזדקק לאיזו מרמה.. לבכורה ולברכה.. הוא מנסה להתקרב מהמקום היעקובי והא עדיין יעקב ולא ישראל  שם… עוקב אחרי עשיו עדיין, כממה אליו, מחפש את אישורו…  שהרי נולד אוחז בעקבו של עשיו, ייעני חייב לעקוב אחריו, יבוא רק אחריו,  אבל יש כאן גם חלק אופטימי – יעקב הוא הפועל היוצא של עשיו, והוא בא בהכרח, עקב עייפות מתבקשת של העשוויות, יעקב ייקח מקומו בסופו של דבר.       כאן הוא עדיין עוקב. ממתין לתורו.

אז הוא מתחיל להתפתל, שולח מלאכים ארצה שעיר – עולם העשייה הזיכרית גשמית  -שערה עשייתו. תדר זיכרי. שדה אדום – האדום האדום של השדה הרגשי נפשי לשם שולח שליחים. גישושים. בחרדה. פחד מוות הרי גם אצלו יש מקום כזה שעלול להשתלט עליו, וזה מאד מפתה תמיד כל הזמן. מה יעשה כדי שזה לא יקרה? זו השאלה. הנה מה:

ויצו אותם לאמור – כה תאמרו לאדוני, לזה השולט בי עדיין פוטנציאלית, לעשיו – כה אמר עבדך יעקב, הנה סיכום מה שקרה לי עד עכשיו:   עם לבן גרתי – הייתי גר שם, לא שייך עד הסוף. וגם פחדתי שם, גר הייתי שעדיין מפוחד לא שייך. לא הייתי על מקומי, אצל לבן. עכשיו חוזר הביתה להיות שלם. ואחר עד עתה – אחרי קצת הייתי מישהו אחר עד עכשיו – רוצה מאד להיות אני עצמי ולעשות ממקומי,. התחזקתי מהגורם המחליש הייתי בהישרדות עד עתה.  כשאור החכמה פועל בך, זה קשה. כי עוד אין בינה אבל חכמה יש.

ויהי שור וחמור צאן עבד שפחה קיבחלתי הרב הרצון מנוקד. עכשיו אני רוצתה לממשו בעולם העשייה.   לכן שולח כל זאת כדי למצוא חן בעיניך..  מה זה  למצוא חן? –  חכמה ונחת? נדב אורמ חכמה ונסתר.. אהההא… אני מחפש בעינייך את החכמה ואת מה שעדיין ניסתר. . ? זה יחבבני עלייך? לא נראה לי. כלומר –אני רוצה למצוא חן בעיני עולם העשייה, לקבל אישור ממנו שאני בסדר.. . כך ייווצר לי מקום בעיני העשייה – יצפו לי ויתמכו בי..לכן לדעתי זה חניה  ונחת. מנוחה על תנאי. כי אני לחא מדבר ממקומי כאשר נאי מבקש למצוא חן, נכון? (סימן השאלה הוא כי אני מבקש למצוא חן בעיניכם הקוראים..)

כלומר כדי להפעיל ולממש רצון בינתי בעולם העשייה צריך למצוא חן בעיני עולם זה..  אולי בהתחלה, כעוד סוג של רמיה מעברית… שיראה את צורתי והיא טובה לו.  אבל אנחנו יודעים מזוגיות:  איפה שאנו מחפשים אישור, לא נקבל. אם תוך כדי אמירת הדברים שאני אומר שיד מאחוריהם אג'נדה,, נימה נסתרת של חיפוש אישור – לא אקבל!!!  אולי זה החלק הנסתר, במובן השלילי, שיש כאן אי יושר  עם עצמי..

 כי אם הצד השני לא יענה לי, לא יראה שמצאתי חן בעיניו,  אני אכעס, אתבאס,  כי בעצם מה שרציתי כאן זה אישור לקיומי, ולא דיון חכם. לכן נפלתי ככה. כי לא קיבלתי.  האישור מתנה את הכל.  כי  כשאני לא מחפש אישור, לא יהיה כעס. לכן יעקב יסתכל על פניו של עשיו לראות האם הוא נושא את מראהו בכלל… לגמרי עבד עדיין..

ההסכם הנשמתי עם בן הזוג, עם ניגודי המשלים הוא, שהוא לא יאשר שום דבר שמבקש ממנו אישור לערכו של השני רק כי הוא מציג לו הצגה בלי להיות כזה באמת. כי אם הדובר בא ממקומו –איננו זקוק שם למציאת חן ולאישור, הוא פשוט הוא, שלם ודי. לשם שואף יעקב, אבל עדיין הוא לא שם. .

כמובן שבת זוג בינתית טובה הנמנצאת במקמומה יכולה ללטף את ראשו של בעלה החוטא ולהסביר לו החמלה איפה או שגה ושוגה..

למצוא חן זה חייב להיות למצוא חניה מהמירוץ המטורף של המבקש, ולמצוא זאת בעינייך, שתחבבני כמו שאני, תקבלני כך לא מושלם,  וכך.. כן.. אנוח לי רגע. הנה זה הניסוח המדויק: זה אני שמחפש ומוצא בעיניים שלך את החן שלי, את האישור לקיומי, ואני אז שואב אותו מעינייך שיהיו טובות ומקבלות אותי,זה יהיה אישור לקיומי הנוכחי . הנה זה. זהו סוג של קצת אונס של השני שאני מנסה למצוא חן בעיניו, בעצם..

אם אני מחפש חן למצוא רק כחלק מהתפעמות מהיופי שלך , של העולם  -אז זה משהו אחר, אז אני בא ממקומי וזה ממש  סבבא. כי אז אני בא מהכרת הטוב שלי כדי להדהד עם הכרת הטוב שלך וזה הלללויה.. יעקב עוד לא שם.

ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעינייך, והשליחים חוזרים לאמור באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך וגם 400 איש איתו.. זה ה400 המפורסם  =הרבה מאד… כי ארבע מביא אור בא, הרי 40 זה הרבה אור, ו 400 זה אור גדול, אור המעשה, או אור החכמה או אור הבינה, תלוי . .שם 400 כחות רצון בכיסופים לבינה . כרגע הכיסופים הם למשוך יעקב אל העשייה ההישרדתית ממנה הוא חושש, ובואו נראה איך יעקב הופך את זה לעשייה בינתית. כרגע יעקב רועד מפחד, ומיד מחלק את כל מחנהו לשניים שתהיה הבינה בעזרו… לייתר ביטחון.  והיה המחנה הנישאר לפלייטה. פלייטה? מה שנפלט החוצה מהמאבק האלים… פ ל ט – מפה הרע – לטובה..

אלוהי אבי,ה'  הוא מתפלל אליו שייטיב עימו.. במקלי עברתי את הירדן ועתה הייתי לשני מחנות, כמו שראוי, הצילני נא כי ירא אני אותו פן היכני אם על בנים.. יכה גם את בני וגם את אימם. ואולי זכר רבקה עולה??

בכל מקרה הוא פוחד שהעקב שהוא עוקב אחריו, עקב עשיו ירמוס אותו . . הצילני.. פוחד שעשיו ירמוס הבנותיו הרכות שעוד לא באו לידי ביטוי ממשי. ירמוס הכל! ירמוס החלק המבין שלי = האימהות  – יחריב כל מה שרכשתי בחרן.

זהו פחד:  פה-חד. למה? כי  העולם נברא באמרות בדיבור בסיפור, ופה חד מאד מפחיד שישברא עולם רע. . כמו סכין חד שמחזק נפרדות  – פחד היא אשליית הנפרדות. פחד ניזון מאשליית הנפרדות הגדולה, היינו בדידות חוסר אונים, מוות… זהו פחד. – אבדן אנרגיה ללא תמיכה. לכן הוא תוצאה של פה חד – מה אני אומר לעצמי יברא את עולמי, כך ביטול וייאוש אני מלביש על עצמי בבוקר..

כל היחס לעצמי בביקוריות גדול מדי. האם נאי מתייחס בחדות לעצמי, דיני ונוקב  -או ברכות , בברכה..  הפחד הוא תמיד תוצאה של פה – חד. וירא יעקב מאד  -זה דרך ראיה ולא דרך היגד אבל באותה תוצאה. , בייחוד אם זו לא ייראת ה' אלא יראה נפרדת, בודדת..

כל זה אומר שבשלב הזה יעקב עדיין ביקורתי על עצמו ומנסה להיות מושלם ומרצה בעיני המציאות…  עדיין מתאמץ להיות בסדר.  כמו הרבה אנשים שחשים שכאילו ככה זה, אין ברירה אלאל לרוץ הלאה. אבל נדב, כשהגיע למעגן מיכאל עם שלומה משלימתו, יכול היה לבחור הפעם האם להתחיל כלהמירוץ מחדש,  לטפס, להוכיח עצמו – או לומר די.  כך מול ההר הזה שקע בידכאון מבורך, אין אונים משתק. . וטוב ששלומה היתה שם, והרי  לכן לקח אותה לאשה, כדי לבשר אחרת …

אדם מוזמן לחזור אל מקומו ולא צריך אז להוכיח דבר.. אלא לחיות ודי. הפחד הוא מעצמי, מפקוודת שנתתי לי כדי לשרוד .הנה במשכן משרתת משפחת  ק ה ת י  = הפוך מפה חד.. לכן הלוויים הקהתים שם  שחייבים להיות קהים ולא חדים כי זה אנטי  קודש.  לא להיות משפחת חדד… החסד חייב להיות  מ ע ל  הדין!  ימין מעל השמאל..

כך בכל הדתות הגדולות  אבל ביהדות זה נקבע בבירור מאד, שחייבת להיות חמלה. זהו סוד הגמישות, הסוד איך לאפשר את החיבורים בין החלקים, כאשר החסד אוזר עוז וניגש לכיוון הדין וחומל.. כך מתאפשרהחיבור, באימהות חובקת ועוטפת…וכאן נדב מתחבר איתי, כדבריו – שזהו סוד החבור בין הניגודים…

כי כאשר אני כועס על עצמי שפישלתי ולא הצלחתי לחבר את חלקי המנוגדים, איך אני מתגבר על הכעס המוצדק הזה? על האכזבה, ומחבר בכל זאת? בחמלה אל עצמי.  רק כך אני סוגר את הפער בין הרצוי והמצוי.. ברכות… שואב מהכרת הטוב הלא מותנה, מהרצון להיטיב , לא להזיק, בלא אשמה… דרך הסכמה להתמיד בתהליך גם אם קשה הוא ומתעוררים בבוקר ככה…

אני מבין שזהו הסדר הנכון, שהרצון החומל תמיד יהיה מעל המצוי וירכך. . וככל שהיכולת גדלה גם הרצון גדל, אבל תמיד נישאר פער בין הרצוי למצוי, זהו חוק התהליך.  אבל במקום לקרוא לזה  פ ע ר  אנחנו קוראים למצב הכמיהה הזה  ק ש ר, או   ח י ב ו ר. וברור שזרימת החיים היא בחיבורים.. הקשר, בין הרצוי והמצוי, הזרימה האנרגטית ביניהם, בין שני הקטבים הללו, איך לעשות שלא יהיה מאבק ביניהם אלא הלחמה בהדהוד הדדי..

הסיבה למתח הוא שיש כאן רצון להגשים משהו מול מציאות מסויימת ואם לא נדע לבוא ממקומנו בחמלה, העומס יהיה גדול מדי וניסחף להישרדות גריידא (שזה כמו  שקוף גורילה מתגרד לו בצלעותיו…). עשייה נכונה תביא לפעולה מתוך אהבת התהליך  ויכולת לסמוך על התהליך במלוא מובן המילה.. וזא לא רק קשר מתגלה כאן אלא  ס ד ר הדברים, בחיבור הזה בין הרצוי למצוי. והסדר כחוק אומר –הרצון תמיד מעל מציאות, מרחף מעליה , החסד מעל הדין, עוטף בחמלה ומאפשר חיבור של אמת…

אנו נמצאים אז בהבנת לב,  במקומנו הטוב, בבינה… ללא תסכול /אשמה/ בושה וכו, יהירות ושאר עומסי ילדות שמנהלים אותנו בדרך כלל.

תמיד יהיה מחסום אש בוער בין הרצוי לבין היכולת שלנו, שנצטרך לעבור או להתמיר. החמלה מאפשרת לנו לעבור אותו בגשמי, להפכו למשל…. כי היא נותנת לנו חם  של אימהות עוטפת. כך נעבור את אש הרצון הבוערת בלי כוויה קשה מדי.. בסבל יש זרימה תמיד ולא מאבק תוקע. 

ואתה אמרת היטב איטיב עימך ושמתי זרעך כחול הים… איך מחברים? היתה כאן הבטחה וכעת הכל מפחיד כל כך, אני מת מפחד…  והנה חלק מהפתרון: וילן שם בלילה ההוא.. כאן למיכאל הצעה ש י ל ן  זה לא סתם לישון בתלונה על שפתיו אלא זוהי מילה המתארת את מלאכת החלומות, זו העוזרת בהחלמה של כאבי הבפנים. בלילה תמיד עולים כאבים מעומק הנפש אל סף ההכרה, תוך שינה , ומקבלים התייחסות: אם בחיבוק חומל של המהות ואם ביצירת חלום שהוא סיפור משל המנסה להסמיל את הכאב ולהתמיר את החוויה… כך, לתת  מקום לרגשי נפשי, בלילה = וילן.

חלום עושה תהליך של החלמה כאן וזה נכון. העכברים יוצאים מהחורים בעת השינה להתמודד על שדה ההכרה, לכן בבוקר עייפים כי בלילה מאבק.

ויקח בידו מנחה לעשיו אחיו.. כבר יודע שמנחה  תניח את דעתו של עשיו אחיו. אז גם יעקב יכול לנוח.. עדיין בחרדה גדולה.. מנחה… ככה:  עזים 200 ותיישים  20,  200 ו20.. מענייון הצרוף הזה.  הכל איכויות פנימיות בינתיות שהוא מעניק שם לאחיו. עיזים זה עוז, תיישים זה החלק היצרי מסתער.. מתיש גם.. התמדה. רחלים, איילים.. תכונות בנפש. גמלים גמילה ווכו.

ויתן ביד עבדיו  ע ד ר   ע ד ר  – נדב מסבי שעדר זהו  ה ה ע ד ר , החסר הגדול השואב שפע וממנו נובע הרצון.   העדר הוא  מקום שיוצר רצון אשר מושך את השפע כי עדר של רצון.. הרצון נוצר בהעדר. מיכאל מציע שיש בהעדר גם עד שדר שם  ומחכה לשפ]ע שידליק את נוכחותו .. 

 יעקב כאן מעביר לעשיו צורות רצון שלו, עדר עדר, צורות רצון בינתיות שלו שאותן הביא מלבן.. את זה הוא שולח לעשיו כדי למצוא חן בעיניו, וגם כדי לעשותו בינתי. … כי לכאורה  מה לעשיו ולבינה, ישאל השואל? יש מקום, כי הרי עשיו אכל כבר בזמנו מנזיד העדשים, ושם כבר נזרע זרע הבינה , ועכשיו יעקב קוצר את עמלו בהנחה ותקווה ותפילה שעשיו נשאר כמהה להיות בינתי חותר, כמהה לבינה, ולכן יאהב את עדריו של יעקב ויאמצם בחם ובחמלה אליו כבינתי כמעט או ממש… הוא הולך להזכיר לעשיו טעמה של בינה, הוא טעמו של אותו נזיד מפורסם… מדהים!

כאשר יזכיר לו לעשיו את החוויה הטובה של הנזיד ההוא ועת סוף ההתרוצצות העשיוית המתישה, ומכירת הבכורה המעייפת, הוא ימצא חן בעיניו, כי זו היתה הבסך הכל חוויה טובה לעשיו!!  חוויה בנתית!!!  כי אלו היו נזיד ולחם – שניהם מוצרים בינתיים… כך טעם עשיו טעמה של בינה ואין כטעמה בעולם, צפיחית בדבש היא..

זו נקודה מאד חשובה,  כי עשיו מייצג כביכול עשייה חסרת בינה  בעוד יעקב כולו בינה – ולא היא! ש ניהם בתהליך בינתי מתמיד, מאז הנזיד! עשיו בדרך לבינה ויעקב עדיין עובד אלילים חלקי!! והכל בדרך ל י ש ר א  ל … שניהם שואפים להגיע ל.. בינה – לבין לבין בחיבור של אחים תאומים , בחוץ ובפנים, בתוכם.. בתוכנו.. חיבור. ככה זה בחיים מזכירה סוזי.

אז יעקב שולח צוות שליחי בנתיות –עדיין כדי למצוא חן בעיני עשיו, כי הוא עדיין עבד של  למצוא חן, הוא עדיין על תנאי… עשיו היה צייד, והגיוני היה לכאורה לשלוח אליו בשר צייד פרא שישמח. אבל חיעקב כאן  שולח  אליו עדרי בינה! בהמות בית.. רצון שהוא גידל..  .עשיו היה צייד מלקט, בעוד יעקב הוא צעד קדימה של בניה בבינה.  יעקב הוא בשורת ההתקדמות של האדם הבינתי אל בניה משלו ולא רק מה שנתקל בו במקרה, בקרי,  בלקט .. לא עוד קרי אלא בניה עצמית.  לא שפע צייד. עשיו עבד של המצב..     הוא מותנה במצב. במקום לבנות את הרצוי אנחנו העשוויים מותנים במה שנמצא, במצוי.. כך בני אדם הישרדותיים, כך רובנו. אבל מי שעושה דרך מקווה לבנות את חייו ממקומו האמיתי בלי תלות במציאת חן בעיני זה או אחר, מיכאל …

עבדים למצב זה אנחנו, לרב. מתי מתישבים על הגדר?  כשמשהו מתפשל לנו בבית בזוגיות, לממשל, אז אני בודק מחדש. אבל לרב  אני לא רק לא בונה מחדש – אני מתחיל להרוס, כי נדמה לי לפתע של מצאתי אשה וטוב. והרי כל מה שקרה זה שהגיע הזמן לבנות ביחד, להשקיע בתהליך הכואב של הזנה הדדית,  ולא רק ללקט את המצוי!! לרב אבל, מתחילים פשוט לחפש למצוא מישהי אחרת… או מה. או מישהו אחר.. כך אני ניגרר , אני אבימלך מלך גרר , ואין לי תוחלת..

לעומת זאת כשאני בינתי –אני בונה. את מה שנכון לי, לא כדי למצוא חן בעיני האחרים –  בעיני אני מוצא את החן!!!

כך אחד שבא אל נדב לאמור אני כבר לא אוהב את אשתי 20 שנה. בסדר שואל נדב, אבל מה אתה  כ ן , 20 שנה? מה אתה כן? ההוא מתבלבל. ..20 שנה ישב על הגדר ולא בנה כלום, רק כעס והיה תקוע בכעס. כועס וכועס על עצמו ועל הסביבה .. מוציא כעס ולא מקבל עצמו ככועס, הכל תקוע וכך לא מתאפשרת שום אהבה לשום כיוון אפילו שאהבה זו צורת הקיום הטבעית שלנו..

ברגע שקלט זאת, התחילו עבודה ומהר התאפשרה קבלה  כי היה כבר בכמיהה לבינה. האם התחיל לאהוב את אשתו שואלת סוזי. ובכן כן… לכן נישאר שם שנים ולא הלך כי בתוכו משהו חיכה בסבלנות עד שיעשה את הצעד וייצא מהתקיעות בעזרת נדב. .

בני זוג צרייכןם נדב, זו המסקנה שלי..

ובכן, יעקב עושה פה מעשה מטורף, ובמקום בשר צייד הוא שולח לעשיו ליקוטי בינה!  כזה אופטימי.. ומחויב.. שולח לו את בשורת הבינה.

ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורווח תשימו בין עדר לעדר.. למה? רווח, זרימה שתיכנס שם הוא הרווח שביון העדרים ובעשיו. שם בינה. כי הרווח   מ א פ ש ר   ג י ל ו י  צ ו ר ה …

ורווח תשימו בין עדר לעדר, בין העדר להעדר, בין ניצת רצון אחת לשניה, כדי שאפשר היהי לזהות את   צ ו ר ת  הרצון, כך עשיו, כלאדם,  יוכל לזהות את צורת הרצון ואת גבולות הרצון.. ועל כל עדר אם ישאלוך ממי אלו אמור להם מנחה היא שלוחה, מאדוני יעקב עבדך.. והנה גם הוא אחרי…לפני.. אחרי.. מה המשמעות.

אחרי כל ההבנות הבינתיות האלו יגיע גם המבין!!! אחרי שקיבבל את הבנותי יקבל גם את יעקב ברצון.  זה העניין, כך עושים שלום עם אויב –להביא לפניו הבנותינו הבינתיות, ואז לבוא בעצמנו…

 כי אמר – אכפרה  פניו במנחה, ההולכת לפני, מקדמות את פני האולי לא אהובות עקב הזיכרונות, אבל המנחה כן אהובה, ואחרי כן אראה פניו לפני ואראה איך מצב רוחו, אולי  אולי יוכל כבר אז לשאת פני, יוכל לשאת את מראי, רק כי הבאתי לפניו מה שמביא ה' בברכת הכהנים ש 'יאר ה' פניו אלייך'  -כך יראה  יעקב האם הבינה השפיעה, והם שוב אחים תאומים לדרך.

א כ פ ר ה  פניו זה בוודאי גם אסמיל אמשיל אבין פניו של עשיו דרך המנחה ששלחתי – יעשה עשיו תהליך של כפרה של הסמלה וריפוי הכעס, הייצר, , אכפר על חטאי. כי מהנחה הולכת לפני , וגם אל פני שלי המתכפרות גם כן…

אז אראה פניו – ואז אבין האם הוא נושא ומכיל את פני שלי למרות הכל.. וואוו..

כך הוא מרכך את פניו של עשיו בחמלה עוטף אותם כדי לאפשר חיבור בין הקטבים שהם שניהם מהווים. ברכות, בריכוך,  הוא עושה את זה.. בברכה… רק כך יוכל עשיו לשאת את פני יעקב שהם היפוכו המשלים, שהם הבינה במהותה!  זה מה שעשיו נקרא לשאת, את המעבר לבינה!!! לא פשוט.

אני אפייס את פנינו, כדי שהוא יכול להתפייס איתי ועם עצמו, ולסלוח,  כך נוכל להיות פנים אל פנים ולא גב אל פנים או גב אל גב…

על כן, כדי להתפייס עם מישהו, עלייך לשלוח אליו את רצונך הטוב הבינתי קודם כל. באהבה…!!! לא להיאבק בו כי הוא נגדך כביכול.. להפך.  לקבלו ברכות.. ללא תנאי! כך לבוא. כך יעקב בונה את הטוב וכך יש לבנו

תו, ברצון טוב ובאמונה! זוהי בינה, לבנות!

20 שנה היה יעקב אצל לבן, אפשר  היה לחשוב שאין סיכוי שתשרור אהבה בינינו.. ולא היא!  יש!   

 כאשר רוצים לתקן מערכת יחסים,  אנחנו רוצים לבחור לתת אמון.. ורוצים לבחור להתמקד בטוב ולא בחסר. כי אם אני מתמקד בחסר הוא רק גדל ולא משתחרר… כי אם אני לא מוצא עץ שיעשה לי צל, מה אעשה? אבנה סוכה..  פרגולה, שחר..  אם אני לא מוצא מקלט מערה –  אני בונה בית,  אם אני לא מוצא אוכל בשדה, אני זורע את השדה חיטה.  זו הבינה =  היכולת לבנות  כחקלאי להבדיל מצייד לקט..

מי שהוא מלקט בחייו –  וכולנו ככה בהתחלה –  מלקט איפה שאפשר ואם אין שם, פונה למקום אחר ועוזב את המקום השומם הזה. אבל החקלאי אומר – איזה שטח מדהים! וחורש וזורע שם שדה חיטה, שדה חיים.

זהו שינוי פאראדיגמה – אני ב ו נ ה  =מתמיר, מסמיל –  את מה שחסר לי! לא עבד למצב למציאות, למצוי.  כך שחר מוצא אט אט דרך לחומוס נכון ונהדר כמו שיש פה!! הוא בנה. 

יעקב בונה את המנחה לעשיו, את הבינה לעכשיו.  בדרך לעשיו הבינה עוברת על פני יעקב.

אבל כדי להחיות את התהליך הוא עושה מעשה רק אחרי שלן שוב, כך התחזק.. לא חלם חלום, לכאורה, כי הוא קם בלילה ההוא ולוקח את כל אשר לו אנשים נשים וטף ומעבירם למעבר הירדנה במעבר היבוק.  יעקב ויבוק זה הפוך.. עשה היפוך בדרכו חזרה לכנען . אבל הוא עצמו נישאר בצד הלא כנעני כדי להיאבק עם המלאך.

יבוק – גם משהו שנבקע ופורץ קדימה.  הפוך מיעקב המרצה.  גם יאבק..

מה ההבדל בין אשה לשפחה? אשה היא צורה ברצון. שפחה היא אחת שפחה, היא נופחת כח באשה. מפיחה בה רוח.. שפחה – היא פחה משפחה. שמפיחה חיים. הרי זו משפחה..  כי המצב הוא שיש קצת קושי בדרך הפריון, חחחח.. לא פחות. תמיד הכיוון להצמיח. לכן כל כאשה ראויה שתהיה לה שפחה..  כך יעקב מעביר את אשר לו.. מעיז לקפוץ למים כנענה..  זו חציית הזרם, הדין הזורם שם בכח.. מבקיע דרכו דרכו.

ויוותר יעקב לבדו.. רק כך יעשה תהליך. ויאבק איש עימו עד עלות השחר. איש =אש= זהו רצון שלו שנאבק איתו, כשהמטהר  היא להתמיר את הרצון, לאלפו.  מאבק.  מאבא זה בא.. בקללה.. ולא יכול לו, כלומר זה ניתקע באמצע המאבק,  ויגע בכף ירכו  כמעשה של חסד, ותיקע כף ירך יעקב.. כך יכול היי  יעקב לתת ביטוי לכאב בחוץ והתאפשר לתהליך לקרות.

 כף ירך זה המקום הרך בגוף, והיא נוקעת. מאותו רגע יעקב כבר מ קבל פיזית שהוא צולע, שהוא לא מושלם ומאפשר לעצמו לא להאבק לנסות להיות מושלם במעשיו… נפשו נהייח מושלמת במחיר של גוף פגום.. זהו תפקידה המבריא של המחלה . 

ויאמר –שלחני~! כי עלה השחר. לא אשלחך כי אם ברכתני.. כלומר –אני רוצה שתיתן תוקף למה שקרה..  הרי היה פה מאבק מול קושי של יעקב, וכשאוחזים בקושי לא רוצים לשחרר. יעקב  לא רוצה לשחרר עד שהקושי לא יברך אותו כמו ב'מודה ועוזב ירוחם', רק כך נפרדים מקושי נפשי תקוע .   אתה מודה על המתנה בכך. שלחני, כי בבוקר בבקרה כבר לא יקרה דבר חדש = רק תן תוקף.  

מהי אותה ברכה?  עד אם ברכתני = שתהיה שם   ר כ ו ת .. עשה לי ברוך!!  גם הברך תלך ברכות את ההליכה, בברכה,  הכל ברכות .  כן כן זה סוד גדול. הברכה שורה היכן שהדברים נעשים ברכות . לכן הוא דורש ברכה. .כי עצם ההחלמה משליטת אותו רצון תהיה דרך רכות ההתנהלות סביבו..  זו תהיה החלמה –   כי תהיה שם ח מ ל ה לתת ולאפשר חיבור אמיתי בין הניגודים.  בעת רכות אנחנו פחות ביקורתיים שיפוטיים. מוכנים לקבל  את אי המושלמות שלנו, את החוסרים ..  כך נעלם התנאי של להיות מאושר רק אם יאמרו לך שאתה מושלם.

כל כאב מוביל אל משמעותו. אם הירך כואבת זה מזכיר לו שיש בו רכות!! שיפעיל את הרכות הזו כלפי עצמו! שהוא רק יעקב וזה די והותר! משם מקבל את חירותו להפסיק לעקוב ולרצות אחרים, ואלא להיות ישראל,  לקבל אחריות אישית על רצונו האישי כמו שהוא, הלא מושלם, אבל שלם עם אי מושלמותו. . 'רק יעקב' – זה נהדר. כבר לא חייב להוכיח כלום לכל, אלא הוא שלם עם עצמו וכך שלם בא לשכם

היום להיות ישראלי זה בגדול הפוך מיעקב,  ישראל של פעם.. כמה חבל.

 מה שמך? לא יעקב ייאמר עדו שמך כי אם ישראל.. כי שרית.. הפעלת דין רכות . באהבה.

הגידה אתה מה שמך? המ השם שלך – כך הוא מנסה לאחוז במלאך, לדעת חלקו הרוחני.. הגידה לי שימך – זהו הגיד המחבר…למה זה תשאל לשמי? אינך זקוק עוד לאישור. יש לך גיד אנושי משלך. ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינצל נפשי – עשיתי את הצעד של הצלה הסמלה  דרך ראיית ה' פנים אל פנים, ונפשי קבלה את חלקה הסמלי, הצל, ותינצל..  . .

2 גדיי עיזים הביאה אמא של יעקב ליצחק להגיד דברים כדי לקבל ברכה.. ההגדה, האמירה  היא   ה ח י ב ו ר  ל ע ו ל ם   ה מ ע ש ה , היא הוראת את עולם המעשה.   .. הגידה לי .. אך כעת שמך ישראל אין צורך להגיד דבר כי יש לך הכל ואינך זקוק  לי עוד.. רק עשה ברכות! בברכה  של רכות . ברכות   -זו ברכה.

שם המקום פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינצל נפשי. אכן זהו ביטוי מיוחד – נפשי קבלה צל מגן, או – חלק גשמי סוער ולוהט הוכנס לצל של הסמלה.. צלם הנפש הופעל..  רק צל הוא, המקום. זה מציל את הנפש מה שתלטות הייצר. אבל מתי הנפש שלנו ניצלת? כשאנחנו  ב ר כ ו ת .!!! זה  מה שמציל את הנפש  -בחמלה וברכות כך נעטף הכאב ונהיה בר הכלה.  הכל הכל הסמלה והמשלה = עשיה ברכות – כך נ עשה הריפוי האמיתי. חנוך לנער על פי דרכו..  

לכן חשוב להתייחס ברכות אל עצמנו. ולכן צלב הוא סמל הנוצרים – צל על הלב!!! רכות אל מקום הכאב – זהו הצלב.. זו הנצרות,  כי היא הולכת דוח אנד דוח..?לא?  אתה מתנהל כמו שמש, אבל אתה לא יוקד על עצמך כמו שמש. כאן זה מזכיר את סיפור יונה שהאל נותן לו שעור איך שמש יוקדת ללא צל היתה איום מוות על יונה,  כי לא היתה רכות מספקת. כמו שהוא לא היה רך אל תושבי נינווה – כך אלוהים מלמדו דרך שלא היה רך אליו ויקד לו שמש של ממש.. שידע וילמד.. חמלה ורכות. כך יוכל גם הוא להתגבר על ההתנשאות שלו, למשול בה, ברכות

ויזרח לו השמש  כאשר עבר את פניאל והוא צולע על ירכו.  על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה – לא לעכל את האנושיות , לחמול עליה.. 

ויסע יעקב עיניו והנה עישו בא ועימו 400 איש. הוא עוד חוצה מחנותיו לייתר ביטחון, רחל ויוסף אחרונים חביבים, והוא עובר לפניהם, הפעם!  שם רווח,  רווווח .    וישתחו ארצה 7 פעמים בדרך אל עשיו ברווחים, שומר על חוק ה' עד הסוף, כמו 7 הספירות התחתונות  בתהליך חניכה…  מדהים.

עשיו רץ לקראתו חיבוק ונשיקה הדדיים, ויבכו.  כולם ניגשים אז ומשתחוויים. להשתחוות:   השתחוות מאפשרת לחוות את החוויה עד הסוף בנחת. זו קבלה שלמה של החוויה.. בכניעה אל תוך החוויה.. כך עשיו חווה בעצמו את צורת הרצון שמגיש לו יעקב …

יעקב אומר לו הבאתי כל זאת כדי למצוא חן בעיני אדוני… אבל יש לי רב משיב לו עשיו. אבל אם נא מצאתי חן בענייך ולקחת מנחתי – יעקב עומד על כך, לא מוותר.. קח!  קח איתך את צורת רצוני כי היא שונה ממה שיש לך,  אני רוצה שתטעם מהטוב היעקובי הבינתי ההוא, כמו בימי הנזיד, כדי ש… תאהב גם אתה  את הבינה.

זה בדיוק כמו שתמר עושה ליהודה שבמעשה מרמה בתירוץ של זנות מתמירה אותו. כך כאן כדי למצוא  חן  בבקשה.. רק כך בני אדם מוכנים לטעום מן הבינה.. תטעם, תחווה, רק כך אולי תבוא גם אתה אל הבינה..  חשוב לו שעשיו יעשה דרך גם הוא – ולקחת מנחתי מידי…  מה זה מנחתי? משהו שנותן מנוחת נפש.. כך קרבן מנחה גם. זוהי עשייה במנוחה – זו המתנה הגדולה ביותר שיעקב יכול לתת לעשיו..   קח מנחתי.. הידע של איך לנוח בעשייה.  כי על כן ראיתי פנייך כראות פני ה', ותרצני: כאן אני מעניק לך משהו מזיו פניו של ה' –  בעצם –  מכניס אותך בסוד הבינה, ואז פנייך מאירות כמו פני ה' בברכת הכהנים.. ותרצני – כלומר יעקב המקבל עצמו ברכות , מקבל עכשיו גם את העכשוויות ברכות, וזה צעד גדול קדימה כי הוא בעצם מתחבר כאן עם תאומו, אשר בתוכו, בחמלה ורכות וזהו החבור האולטימטיבי , כולו בינה.

פנייך כפני ה' ואתה רוצה אותי – סוף סוף אנחנו יחד בדרך הטוב. אני יעקב כעת במצב שאני רוצה אתך העשייה והיא רוצה אותי והעשייה מברכת אותי ברכות הכל נעשה,  בטוב.

הרי יעקב פגש את צורת הרצון היסודי זה של עשייה וחיים בעולם זה. הוא התמודד איתה עד שזו ברכה אותו דרך המלאך ונהיה שם שלו שלם ומכאן ישראל שמו ולא עוד יעקב. עשיו במצב זה רצה למות כי הגיע לתשישות מלאה. יעקב – רק יצא צולע אבל שלם ברוחו! זהו המצב אליו נישאף כבני אדם –  הגוף הגשמי מקבל עליו את חוסר השלמות ובתמורה הנפש שלמה.

הפציר בו לקחת – ולקח.

אז מציע עשיו ללכת יחדיו בדרך. אבל יעקב מיד מסתייג כי הבנותיו רכות הן ובצמיחה עדיין אם אאיץ בעצמי הרצוני הרך ימות הוא רך עדיין. ילך נא אדוני , אני לאט אלך לרגל המלאכה ולרגל הילדים עד שאבוא שעירה.. – כלומר – עד אשר אגיע לעשייה בקצב שלי, בנחת, לא כדי לרצות אותך – ברכות.

זו המתנה הגדולה שיעקב מקבל כדי לעבור מיעקביות לישראליות – ה ר כ ו ת . זה המפתח לדרך הבינה…

עשיו מציע שייקח אנשיו שיעזרו לו –אבל יעקב מסתייג אמצא חן בעני אדוני כמו שאני תודה תודה. יעקב מאד נישמר לא להיגרר   מרב נחמדות חזרה לעשוויות. מיד נסע סוכותה לסוך הרכות החדשה כדי שלא תתערב לו עם השכל וכו. ובנה לעמו בית ולמקנהו עשה סוכות. . על כן מקרא שם המקום סכות  – לשם בני ישראל היוצאים ממצריים יחנו כתחנה ראשונה .

ויבוא יעקב שלם עיר שכם = אל העשייה הגדולה של המשך חייו, הנה הוא מגיע שלם , ממקומו.

שבת שלום

Read Full Post »

 בזמן זה אנחנו עוסקים בעצם במעבר בין שתי הבנות חיים:  הבנת עשה, בה העשייה  קובעת את הקיום. ערך הקיום, האם אנחנו שווים וטובים, אהובים, כל זכות קיום – הכל מותנה בעשייתנו ויכולתנו להוכיח זאת ולרצות.. כך זה בהתחלה אצל כולנו,  זה חלק הכרחי של החיים. אחריו, כשהוא עוקב מקרוב מאד ואוחז בעקב  העשייה , מתנהל  יעקב המייצג את היותנו ללא תנאי, הקיום הבא מעצמו. לא צריך להתרוצץ כל היום אחר צייד אלא הוא תם יושב אוהלים. פשוט היה, לא עשה..

היותנו עוקב אחרי עשייתנו בעניין ומחכה לרגע שבו הוא את יחליף העשייה, העבדות, ויקבל את הבכורה.  כאשר מתעייפים מכל הריצה הזו, וישוב עשיו מן השדה  והוא עייף  -חש כל כולו בהתנהלות זו היא מוות מעשי,  על כן למה לי הבכורה, זה לא מאפשר לי      ל ח י ו ת  ממש. על כן מוכר הבכורה ליעקב.  מכיר לו אותה.. ההכרה של הקיום עוברת להיות. חל היפוך.

העשייה כעת נובעת כפועל יוצא מהקשב לקיום שלנו, ולא הפוך כמו שהיה. זאת הבנה, זו תחילת הבנה כאן בתולדות כאשר עשיו מתייאש מהחיים העשיוויים.   אחכ יעקב גוזל גם את הברכה. לא פשע  לא רמאות לא נוכלות, אלא תהליך טבעי שחייב לקרות ברמיה, בהיסח הדעת, כי עוצמת ההישרדות היא כל כך גדולה. חייבים רמיה, היסח הדעת. בעצם זה כלול בתנועה על הציר הגשמי רוחני אל הרוחני, דרך דימיון דרך עשייה של כאילו… כמו.. אבל בעצם… רק כך נירגע האגו שהכל בסדר, ואפשר לעבור את המחסום הזה..

הבה נזכור ש ה' מכבד הישרדות, מחשיב אותה מאד  והיא כחומה בצורה נגד כל מה שנראה לא בטוח בגשמי.. ..  לכן חייבים את היסח הדעת הרמאות. סוזי לא אוהבת את המילה רמיה, אבל באותיות זהו טיפוס לרום גבוה רוחנית.  רוממות.   מתוך שלא לשמה בא לשמה. כך מתקרבים לשידרוג הנפש, בזהירות ובהיסח הדעת. ותכהינה עיניו של יצחק –  רק אז הוא יכול לברך  את ההיות . הדין חיב להיות פחות חד, קצת קהה  אחרת ימשיך להתגונן בפני התום.

יעקב מתחפש לעשיו, בבגדים עם ריח של עשיו = זו בגידה הכרחית… כאילו עשייה כולה אמיתית, כדי שהדין יסכים. ריח השדה מתחפש ל.. כל כך חזק המקום ורק כך זה משתלב. תמר חייבת להתחפש לזונה כדי שיהודה יעשה התמרה .. זו רמיה, תחפושת. ככה זה עובד.  

גם עשיו לא בא להתמרה,  הוא בא לאכול כי עייף  הוא,  ואז מתאפשרת הכניעה .. העייפות חשובה כדי שזה יקרה, הוטרדת הערנות המעשית, מצב של אין אונים הכרחי לכניעה זו,  ורק אז באה הבינה. . רק אז חיבור הלב כי יש הרפיה של ההגנה מהישרדות וממאמץ.   כל עוד יש כח מעדיפים את מצריים.. ורק בעייפות ובסבל הגדול מסכימים לצאת לחירות..

כך כמו במערבולת בים, רק אם אתה ניכנע וזורם עם הדברים יש החלצות לחוף.  אח"כ לומדים להרפות עוד לפני חוסר האונים וזה המקום הטוב, בלי צורך במערבולת.

בראשית כח, י:

ויצא יעקב –  כי הוא עדיין יעקב העוקב, הוא עדין על תנאי, עוקב אחרי העשייה. אבל כעת יוצא למסע! יתחזק כעת ממקומו. הרי אנחנו רוצים ללמוד ל ח ב ר  הקטבים… לחבר = מיכאל –יש פה ח =חטא, ואז 'בר'  = משהו יוצא החוצה. חיבור זה להוציא החטא החוצה דרך ההידהוד בין שני הקטבים..

כך גם בין מצוי לרצוי – חוטי מאבק ביניהם קיימים כי אני לא מצליח לדייק וכועס על עצמי שלא מדייק.. כעס שם. אבל אם במקום חוטי סבך יהיו חוטי  ח י ב ו ר בין השניים,  אז במקום מאבק יהיה חיבור וסדר חדש יסתדר לו, זו תהיה הלחמה. כך אם שחר רצה להביא חומוס אבל התגלה שזה מקולקל, זהו תסכול, אבל מיד יש הבנה שמחברת בין הרצון הטוב שנמצא שם כל הזמן, לבין הכשלון. השאלה היא תמיד  איך לעשות שלום ולחבר ביניהם, ממש, והסוד הוא לזכור ולחוש  שהכוונה היתה טובה , טובה!! גם קלקול החומוס כלול בכוונה הטובה..

כלומר –  איך לחבר הכעס עם הרצון להיטיב? הנה: הכעס מאיפה בא? מהרצון להיטיב!!! שאמנם לא עלה יפה. אבל הטוב נמצא שם!! הכל, כל מעשי הם ביטוי של הטוביות שלי ואז  גם הכעס כלול בטוב ללא תנאי, ואז אתה בחמלה לשחר הכועס כי שחר הטוב כולו, השתדל. אז אין מה לכעוס…

כאשר ההיות הוא המפעיל אותך, אתה עושה ממקומך. זהו הסדק הנכון .. כל דבר במקומו ובזמנו ואתה בקלבה עצמית כי זה בא מן הטוב ומכוון לטוב, ולא להזיק..

לכן, אל מקומו הטוב הולך יעקב, לפגוע מבקום. ומטרת המסע: חרנה, אל הכעס!!. לעבור דרך הכעס כדי להבחין שמטוב בא. שם לפגוש את האלוהים. 

אם כן מה דוחף אדם לצאת למסע הגדול? סבל פחד עייפות ואין אונים.. והשתקקות למקום שלו.

חביביה פדיה , בהרצאה על פרשת ויצא אומרת שם, ש ה' מבטיח ליעקב  דרך יצחק  את  ב ר כ ת   א ב ר ה ם , שם נאמר בין השאר, לזעך אתן את הארץ – להבנותייך.

יעקב הוא ההיות שלנו, היוצא לדרך כדי להשתכלל.  כבר עם הפגיעה במקום הוא מכיר כי הוא על מקומו. וילך לללין  כי בא השמש. וישם מראשותיו  מאבני המקום. ויחלום..

 יעקב יוצא מעולם העשייה של שבע הספירות התחתונות,  אלו שכבר מבוארות לו כתם  יושב אהלים. הוא מכיר את מקומן, שואב משמעותן מבאר שבע. את הבאר השמינית עדיין לא פגש, היא מחכה לו מתח  לאבו הגדולה, ההבנה הבאה הגדולה, הבנת האהבה.. זו של רחל והרועים.. זוהי באר האהבה… זו  באר שמונה..

ויפגע במקום –  שם ה' –זה המקום, חלל, יש מקום שם.. ח ל ל … מקום נקבי לגמרי . ריקות, חסר.. משם בא ה'. זהו מקומו של ה'. מקום של חסר  ריק.

ליעקב זו חוויית ריקות עמוקה שהוא כבר מכיר ממקומו באוהל.. כעת זה לראשונה הוא לבד לגמרי,  פוגע במקום. . במלה פוגע יש התכוונות, כמו –  פוגע בעפרון. נוגע, פה-גע.. יש צורך לנגוע שם,  זה חייב לקרות כחלק מתהליך .

וילן שם = יכול היה שם להתלונן. כאן אני מפרש שהלינה היא בעצם היכולת לבטא דרך חלום או חוויה רוחנית דומה את המצוקה ולהתמירה. חשוך עצוב וקר לו, הוא בחסר גדול, . ואז כמעט מאליו מתרחש אקט טבעי הכרחי כמו החלום,  כדי להמחיש מקום הזקוק להתמרה הבנה בינה, דרך הסמלה והתמרה!!  לכן אין כאן תלונה במובן של כעס ומסכנות, אאל כאטב שאר מתממש בתובנה, תהליך טבעי תוך שינה!!

הוא נירדם  כשברכת אברהם לך מלווה אותו. ת הארץ הזאת שאתה שוכב עליה אתן לזרעך לפעול בה!  זו ברכת אברהם .    .כי  בא השמש = באה הבינה אל מקומה שהוא הים החושך האופק לשם היא באה… שמשמשת את האדם בבינה. השלימה סיבוב ובאה חזרה אל מקומה. הבינה הרגיחה כבתה שמנית. וייקח מאבני המקום,  וישכב  = שח . מוריד פעילו וכב = כיבה פעילות עצמו. אש הרצון כבתה. הולך לישון. שכיבה.  שינה. ויחלום:

כולו רדום, אבל חלק בתוכו פעיל מאד , החלום. תפקיד החלום להביא החלמה, זהו ריפוי: תפקיד החלום לספר סיפור סמלי  וכך להניע את החוויה התקועה הלא זורמת כי גשמית מדי, להניעה על הציר הגשמי רוחני אל הקוטב הרוחני. כך כאשר ראשו נח  על הבנה מקומית, כי פגע במקום..

והסיפור : הנה סולם מיצב ארצה מן השמיים, האלוהים מנמיכו ארצה, את רגליו, בעוד ראשו בשמיים. כך מחבר האל את שני הקטבים. היוזמה כאן היא של הרובד הרוחני משם זה בא ארצה.  הצבת הסולם יוצרת מצב אשר מאפשר חיבור בין שמיים לארץ והוא אף פעיל נהרמן את החיבור כי מלאכי ה' עולים ויורדים בו. הם עוזרים להפוך מה – לאיך, איך לממש במעשה את הבינה.. ז ה תפקידם בעצם, ולכן המלאך הנאבק = מאפשר = משרה על יעקב רוח של הגשמת בינה במעשה.  אבל יש כל הזמן ץנוהע בשני הכיוונים… זה הוא מימוש החוק.. באמת? למה צריך תנועה חזרה מהגשמת בינה למצב של מעשה שהוא לא בינתי עדיין?  כי זו הספיראאלללללה..

אז הם עולים ויורדים. אבל מי ניצב על מקומו? ה '. יהוה.. האלוהים של הזמן הזה , של הזמנים,  של עולם המעשה.  למה? כי כשהאדם כאן עלמא דארעא,   הוא זה אשר עוזר לו לעלות  מעלה דרך הזמנים: היה הווה יהיה . כך הכל מתחבר. 

על הסולם ניצב ה' שפועל בעולמנו . אני ה'  הארץ הזו שאתה שוכב עליה, לך אתננה! תלמד להשפיע ולתת זרע . . להבין = זרעך הבנותייך…והיה זרעך כעפר הארץ כמו חול בהרמוניה שלמה.  בבינה. זהו התהליך. דווקא את יעקב  כ ההיות הפסיבי, יתמלא כולו רצון ועשיה בינתית .

אתה תהיה נקבי חסר כדי לקבל את ברכת ה' וכל הכוחות אלייך יזרומו . כשאתה לא פוחד מהנפרדות היא מדייקת למרחקה הטוב.  בינה זה חיבור נפרדויות בין לבין. כעת תשתייך למקומך האישי כגרגר חול בתוך הדיונה, כך אתה  בתוך הקהילה האלוהית .  פרט-כלל-פרט. ככל שניא מבין שאני פרט יותר אני  מבין את הכלל מתוך  הפרט, וככל שאני מבין את הפרט טוב יותר גם הכלל מתבהר לי ומשם עוד יותר את הפרט.. עד ל 'ואהבת לרעך כמוך' שזו המטרה…

זרע זה כלל שמכיל את הפרט שמכיל את הכלל.. כי בכל טיפה של זרע יש מיליוני זרעים פוטנציאליים.. זהו הזרע הבא מהאדם… והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת. ונברכו בך כל משפחות האדמה  בבינה.  כל חלקייך יתברכו בבינה.

והנה אנוכי, עימך.  והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך.

היום נדב פגש מישהו שהולך לקראת מבצע, פרוייקט.  חשוב, ו הוא מפחד נורא. מה תיתן לקיומך המבוהל כדי שתהיה פחות מבוהל?  בעצם – קשב.. אי נטישה. הכלה… יד ביד…  משהו שבא באהבה וחמלה. מאפשר אמונה = גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע?  – סוד  ה ל י ו ו י .    אני מבטיח לעצמי ליווי ללא תנאי, בו לא אעזוב אף פעם את עצמי, כמו אמא טובה אהיה, תמיד אושיט לי יד וזה מרגיע את הנפש. זה מאפשר לצאת מבדידות  באמונה.

מי שמלוה באמת זה החלק הרוחני, כאשר הרוח מושיטה ידה אלייך כדי שהנפש לא תטרוק את הדלת לפנייך בהתגוננות.  הבינה היא אשר מושיטה ידה ברגע הקריטי בו הנפש החרדה רוצה להפעיל בייתר שאת את מנגנוני ההגנה שלה, שלך, לא חשוב מהו.

אז כשהבינה מלווה אותך, מ י בעצם מלווה אותך ולא עוזב עד אם ישלים דברו לך, ומסעו איתך? ה'!!! זוהי סיעתא דשמאייא…והשם, כולו, סמל – בעזרת ההסמלה דברי יכנסו לפרופורציה כי הם רק סיפור משל.

כך נדב אומר למישהו תניח אל זרועות הבריאה, כמו בשיר של  אגי משעול: 'ברחוב העיר  מתהלך לו אטלס. כדור הארץ כבד, רובץ על שכמו. . אבל לרגע זהרורי אחד, כאשר המלאך פורט על מיתרי גשר ברוקלין, הוא הופך לילד, המשחק בכדור… היא הנותנת ! –  להפוך למשחק  עם שפיל, לסמל,  בין מציאות לדמיון כך אוכל לסמוך ולהניח.. הרי אני עושה כמיטב יכלותי אבל החיים, בחיים.. האם ארפה קצת מהצורך להיות רק בעשייה רק במציאות, ואתן קצת לסמלי-דימיוני-משלי לפלוש. להיות.. הכל ישתנה  אז גם במציאות!!!

כל זה חייב לבוא ממקום שבו אני  ס ו מ ך  על הבריאה, על האפשרות הזו, על ההליכה בדרך בלי מורא כי  ה ו א  עמדי!!  ואז אני נמנע ממעגלי הקסמים של דאגה-חרדה- שיתוק- פיצוץ.. אני רוצה לשנות ולתת לכדור הארץ לשאת אותי, לשחק קצת  בכדור.. בהפסקה מהשעור.. רק להנות.. לא להיות כל הזמן רק בריצוי כי 'אני אחראי על הכל ואשם כי לא עומד בזה' . לא אשם!  לא רוצה להזיק, אני מרפא עצמי ככל יכולתי, אבל יכולתי ללכת בתהליך היא מוגבלת!

מי,אם כן, ילווה אותי ויאפשר לי ללכת מ ע ב ר  ליכולתי הנוכחית ההישרדותית? למקום בו אי אצעד על אויר כמו בסרטי האנימציה? ה' יתברך, זה מי. אבל, שואל האיש. מהיכן תיתי שבורא עולם אכן מתכוון לטוב ולא לרע, רוצה באמת להיטיב עימי?  נדב: אתה רוצה להיטיב, בחור? כל הזמן. ומי ברא אותך? הא.. ההאאא…. כך. אתה יציר ה' ואם בך יש רצון להיטיב זה בא מצלמו יתברך! פלח בתפוז פועל באותה חוקיות כמו בתפוז  

כל זה  כל כך חשוב להבין שאני משתייך עם עצמי בתוך ביתי ומשתייך בקהילתי בשבטי בעם שלי בעם שלי, בעולם שלי ביקום כולו,  בכל המעגלים אני משתייך!!

ההבנה שאני חלק מכלל זה גם שאני יכול ללמוד מהכללים שבי על כל על העולם! זה החוק , שאיפה להרמוניה וכו…  בפרט, באחר בכל עם ישראל!  זה מוציא אותי  מפעילותי המתרוצצת,  ומאפשר לי להרפות ולהיות בגבולותי ולא להפריז באחריותי.. להתייחס בכבוד לקיומי, ולקיומו של הזולת!  ולהיות ביראה בקדושה לקיום הכלל. והנה  סיפור על זה:

לא לספר לאף אחד… לפני שבוע  הלכתי לאכול ארוחת צהריים  בחדרוכל, היה אסאדו –בשר כזה. לקח פרוסה אכל חצי אמר יביא כשארית לכלב אבל בפח הכללי מצא המון שאריות בשר שם של  זורקי פח.  אסף כמות טובה לכלבים שלו. בבית שם את שקית הניילון כל השולחן והלך לעניניו. חוזר בערב  =אין שקית.. שלומה? כן, ראיתי בשר, אכלתי, היה כל כך טעים.. אכלה.. מהפח של הקיבוץ… מי אוכל משקית ניילון??? שלומה. אבל זה הפיל לו אסימון – במה אני מאכיל עצמי, באיזה מחשבות אני מאכיל עצמי? הרבה זבל אני מאכיל עצמי, וזה די טעים,  עם מחשבות הביקורת משיפוט האשמה עצמית ביטול עצמי –כל זה זבל מיותר וטעים.. זה באחריותי במה אני מאכיל עצמי, בקדושה ויראה או בבאססה  מבטל.

מה אני שם לעצמי לעכל  – הרבה חוויות מיותרות. אני ועצמי הם 2, ואני רועה הצאן של עצמי, מוזמן להכניס לי חוויות טובת לעכל ולא ז  ב  ל !! זבל זבלים הכל זבל.

מיכאל  -להשגחה יש שפה של רמזים ששווה להיות רגישים אליה, כמו כאן שאף כי טעים –  לא רצוי לאכול זבל.  יש לנו בחירה איזה מחשבות ולמה לתת מקום ומה לדחות כלא ראוי. לשים שוער על מבוא החוויות. לא להכנע לתאוות הבשר הסיפוק המיידי, כמו שוקולד קפה… להיות שותף לרצון, לא עבד לתאווה. הן כל הזמן סולם שם עם מלאכים עולים יורדים שמתמחים באיך לעות מה לאיך ולא לברוח מזה.. נא להצטרף אליהם .. במה אני מאכיל עצמי כשאני נופל מהסולם – מחזק עצמי  או מתייאש.

לכן  כל ישראל ערבים זה לזה כי כדי לחזק עצמי לטובת כולם אני ערב וכל החסרה שלי עצמי  מחלישה העם ולהפך זה הדדי אהדדי.. שלומה חומלת על עצמה ואין צער זה בסדר. ובכל זאת שים לב מה אני אוכלת…  הנה שפת החיים לשים לב איה כל הזמן. כל ארוע הוא שיעור!!  אבל שימו לב – אפילו הזבל של מעגן טעים!

הנה כלל-פרט-כלל רלוונטי אלינו בעומק של ואהבת לרעך זה משהו פעיל מאד מאד ויש להשתלב בו בכל עוז. בהדדיות רגישה. 

אני מלווה אותך אומר ה' ליעקב. בכל אשר תלך!  והשיבותיך לאדמה הזאת. יעזור לו לסיים  את המסע !! בעזרת ברכת אברהם.

ויקץ יעקב משנתו –ויאמר:  אכן יש ה' במקום הזה, ולא רק אלוהים .. כי זהו ביתו של אלוהים  שניהם כאן גרים יחדיו.. הוא ו ה',  בריקות וירא מה נורא המקום הזה..  כאן יש ייראה אמיתית  =רואים הכל בעזרת ה'. . זהו שער השמיים. כאן על האדמה פה מתאחדים ה' עם אלוהים. דווקא במקום החסר הזה על פני האדמה. הצורך, החסר, החלל – הוא שער השמיים!!! עכשיו רק לפתוח אותו… הוא מחכה לך, משם ה' ישפיע. בעזרת ה' נעשה תאום זמנים בעולם הזה. ה' הוא חלק אלוהין אשר פועל בזמני העולם .   

וישכם בבוקר, ואת ההבנה הזו, היקרה מפז, האבן שהיתה למראשותיו,  שם מצבה כדי שתהיה האמת הזו יציבהב לכל, ובשבילו ושם שמן (מאיפה היה לו?) להפריד בין רגש רוח, ויהי לרשותו תמיד.  זו הבינה.

ויקרא שם המקום ההוא בית אל אולם לוז שם העיר לראןושנה…= שקד…  מה פתאם הערה הזו? לדעתי הלוז מסמל את העשייה נעולת המטרה = לוז – שהיא תמיד מקדימה  כשלב  הכרחי לפני שהבינה מגיעה.. וחשוב כל כך לזכור  זאת כדי לא להתייאש. זהו   חלק הכרחי של התהליך, ונא  לא להאשים עצמנו שהיינו כעשיו בהתחלה, זה בסדר!! כך זה בטבע האדם!!!

מזל: לוז היא בעצם  העצם ששורדת את המוות ותביא לתחיית המתים בבוא היום… וזה בסדר כי גם תחיית המתים חייבת לבוא דרך   ע ש י י ה  קודם כל, ורק אחכ כל השאר…

יעקב בנדר: הנדר – אם יהיה אלוהים עמדי,  =  לפי נדב זה 'לו'… – ושמרני בדרך בה אלך במסע הגדול,  ונתן לי לחם ובגד = שני ניגודים משלימים – ושבתי בשלום בין שני אלו אל בית אבי… אל כנען, אם אשלים את המסע הגדול  – והיה ה' לי לאלוהים אז , ממש גדול שלם,  אלמד להיכנע ולעבוד עם כוחות החסר… זה לא תנאי, אומר נדב  –אולי  ע ק ב  כי אתה איתי אני אצליח .

והיה ה' לי לאלוהים! זו הפסגה. והאבן אשר שמתי מצבה תהיה בית אלוהים ואשר תיתן לי אעשרך!! זה לא העשירית שאתן, לא, אלא –אם אהיה שם במקום המושלם הזה בהרמוניה טובה וכו –אני אעשיר אותך  בכל כי אני בקבלה כל הזמן ואני נותן מהחלק העשירי כעשיר !! כך אני  עשיר נצחי… מזרים הלאה אני..  זורם ומזרים… מי הוא העשיר  – השמח בחלקו! כי אין נתינתה לזולת בלי נתינה לעצמי. המעשר הוא פסגת השלמות של המצב, השלמת המסע.. זה – ואהבת לרעך כמוך…  יש ליעקב כעת  מטרה לשאוף אליה ויודע לאן הוא הולך.

אני נקבי וזירי. כאן ולא כאן, כאן יאמא כאן.. גם וגם, אני גמול . . מעשר את זה וגם את עצמי . כך מלאכים עולים ויורדים, עולים ויורדים,  וחוק ה' מתקיים! יצוא ושוב.  זו חוקיות הצמיחה בשותפות עם ה'  = כלל-פרט-כלל..

וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. וירא והנה  באר בשדה, לא באר שבע ההיא, אלא היא מ תגלה כבאר שמונה.. רצונות צאן רובצים עליה והאבן-הבנה גדולה שם על פי הבאר… כשצריך להסירה כדי להזרים הבינה, כי הצאן רצון מחפש מים חיים של בינה לשתות, מי יגלול? מי יזרים מעגל ספיראלי? מ י יכניס לתהליך?

עדרים – עדר, עדירה?.. חייבים שילוב רצונות רועים כדי לגלול, אלא אם כן יעקב, בא בשם האהבה..  הרגש מביא לעשייה. ועד שלא נגלול האבן שתזרום כגלגל , עם הבנת התהליך, לא נוכל ללכת הלאה. . אלא אם כן כח האהבה פועל מפה ולא צריך צביר אינטרסים של עשייה עם התחזקות מספקת מן הגורם המחליש. אלא הכח הוא בחיבורים וכאן כח האהבה.  זה ההבדל הגדול. בין עשייה להיות. כי האבן גדולה על פי הבאר. וכל העדרים .. רק כך אפשר למלא החסר..  אבל עם בוא האהבה.. זה אחרת.

יעקב אומר להם  – אחי מאין אתם? מחרן! הידעתם לבן בן נחור ? ידענו. הוא בן בתואל בן נחור.. הבנת נחור  פה היא החכמה.  השלום לו.. ולרחל?… כן, הנה היא באה עם  ה   ר (צאן) לבן  להשקותו.

יעקב מציע להם להשקות וללכת לרעות ולעזוב אותו עם רחל… אלא שקשה לגלול. חייבים את כולם יחד, כשרצון לרגש יתחברו אז יהיה אפשר, במסגרת ההתרוצצות הרגילה. אבל כשרחל באה.. כי רועה היא, איך שהוא רואה אותה. את בת לבן –את הבינה בת החכמה – אחי אימו, היא החמלה – וייגש יעקב –  ממש כמו יהודה בעתיד – ויגל האבן מעל פי הבאר.. בגיל ובשמחה נמלא את לבינו לילה ויום . . כשעושים באהבה זה בשמחה בלי מאמץ כלל, אבל נגולה מ על ליבנו ובאר עשירה נפתחת.. 

בהתנהלות הארצית גשמית חיבים כל חלקי הרצון לשתף פעולה כדי לשנות את המציאות.. זה לעדור עם העדר, ואסור שיעדר אחד אחרת אי אפשר לבצע.. הכל תלוי   מציאות גשמית . .. כל עדר שנעדר – לא יכולים לגול.ֱ  'מעדר'? הוא מפלח הקרקע, מפרה הקרקע עדות שם – אולי מעדר מביא עדות לדבר. עדר הוא עדות לדבר בהעדר העדות הרגילה, שהיא בקוטב השני.. כאשר העדרים נאספים החסר, ההעדר של המקום    שואב פנימה את השפע..

רצון בנוי על העדר. לכן – עדר צאן!  זהו גם עד שדר, גר שם… כך פועל הרצון על העדר . כאשר מישהו מבקש משהו ממישהו אהוב האוהב מיד נענה כי זה כוחה של האהבה..  העדר אצל האהוב מתמלא מיד על ידי האוהב..  אז לא צריך עוד הרבה אוהבים אלא אחד על אחד מספיק כמו יעקב עם רחל .   שם יש חיבור עם הבינה, עם רצון ה' ואז שמחה ודיצה בכל . כך גוללין כל אבן מעל פי באר  =מפעילים את זרימת הרגש בבינה –  כי האהבה והבינה חברות טובות מאד. בסיעתא  דשמאייה.

שחר – מספר איך הבית המבולגן שלהם לפתע התארגן נהדר כאשר הזמין כמעט בהיסח הדעת  את כל החבורה שלו להתארח בביתו. ממש רצה ממש ממש .. ואז כמעט ללא מאמץ הפך הבית של למושלם והכל הסתדר, כי  גם ההשגחה שיתפה פעולה. אני מוכן לבוא אומר המנקה שלפני שנים נעלם.. כן כן כן כולם עזרו.. מדהים. ביום אחד שופץ הבית כולם יחד גללו את האבן . זה כל האהבה והרצון האמיתי .

ויהי כאשר ראה את רחל… וייגש ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק צאן לבן וישק לרחל וליתר ביטחון וישא קולו ויבך. כל כך התרגש כי חייו מתגלים לו מתגולללים מעל פי בארו, ופותחים לו שפע מים לחיים ..  לפתע הדברים ברורים לגמרי..

ועיני לאה רכות ורחל יפת תואר ומראה אותה אהב אבל עם לאה עשה ילדים.. הנה עוד רמאות הכרחית מתקרבת אומר נדב לסוזי המתקוממת. ההתאהבות נכונה היא והקשר עם לאה במקום  הוא. לאה, אשת  העשייה. שנואה על איש האוהלים. יש  לאות שם בקשר ביניהם עד כדי מכירת הבכורה בסופו של דבר לרחל.  שבע שנים אעבדך.. ויהיו בעיניו כימים אחדים, באהבתו אותה. כח החיבור עם ה' עובד בשבילו !

מה זה ברחל ביתך הקטנה? זה בכל הרצינות  להתכוון בעקיבות ועקשנות . בדבר הכי יקר לך הישבע ועשה. זו גישה ברצינות הכי מחייבת .  ללא ספק..  זה ברחל בתך הקטנה.. 7 שנים כימים אחדים . 

ויאמר אל לבן הבה את אשתי ואבוא אליה.. לבן אוסף את כל אנשי המקום =-אנשי ה',  החסר,  החלל זה המקום .  כך יקבל יעקב שיישאר בחסר גדול מכל זה כרגע… כל זה לקראת חתונותו של יעקב מכינים לו מקום של חסר גדול, הקושי עם עשייה,  אותו יימלא. הרי יעקב רץ רץ לטוהר הרוח, לאהבתו המושלמת עם רחל. אבל הוא מתעלם מהצורך  בקצת עשוויות הכרחית בדרך..  כך אור החכמה עובד עם אנשי המקום . סבל מועקה קושי נוצר כי משם צומחים ומתפתחים, ויעקב חייב לסבול בדרך המעשה , לעבוד עוד 7 שנים.   כך הרצון יתפתח אצלו  דרך החסר שלבן משית עליו כרגע.  כך החכמה עוברת לבינה.

זו דרכו של החסר להניע את העולם. זה כוחו של החסר,  אשר יוצר רצון גדול  למלא לא כיצר גשמי מסתפק, אלא בבינה מתמלאת .

ויעש משתה..  ויהי ערב, שהכל מעומעם..  מעורבב הכל ליעקה הלהוט אחרי רחל,  ויבוא אליה, אל לאה. בא, ודי, כבר רוצה כל כך. לאה שם כמייצגת את דרקך המעשה הגשמי הלא מושלם רוחנית.. וייתן לבן ללאה את זלפה  שפחתו. מדוע מוזכרת השפחה? כי היא מה שפחות – לא רחל, אכן, רק לאה,  אבל ישנה מאד, ניתנת להגשמה. כך מתחזק יעקב בדרכו לעשות את המעשי גשמי הכרחי לפני שרחל…

למה רימיתני. לא רמאות היהת זו אלא עקב =  עקב כי לא יעשה כן במקומנו לחתן הצעירה  לפני הבכורה.. יש כאן מעשה עשיו בהיפוך  =כעת יעקב ה 'מרומה'  כדי שיעבור דרך המעשי.. קודם כל פתח סוג של עייפות מעשייה גריידא.  רק אז יבוא שפע אמיתי עם רחל?…ממש ל –לאה היא גשמיות נהדרת של פריון אר מאזנת את הנמשפחה והוראת ליעקב להיות אב האומה. 

הפחד לאבד משהו הוא הפחד מהחסר, אשר הכרחי להמשך הדרך ..   בחסר יש תמיד גם זיכרון של משהו שהיה ואיננו, שמתגעגעים אליו. לפעמים משהו ארכיטיפאלי של אחווה אנושית, למשל.

הדרך מארצי לרוחני הוא מסע  ארוך.  זהו מסעו של  אברהם בלך לך, שהיה מסע של החסד אל ארץ כנען . הרמאות היא כי כל כך קשה לנו לעזוב את עולם החומר שאיפשר לנו לשרוד, וסוף סוף אנחנו את זה מכירים, זה החרא שלנו… למה לעזוב? , עולם ההישרדות הוא ברור וקונרטי, יש מה להחזיק ביד.  לעבור עכשיו למיסטי, לערפל הזה, לסמלי.. לכן, כדי  לשכנע יש לדבר בשפתו של המעשי, של עשיו. הנה בוא טעם מן האדום האדום הזה… כך כדי לשחד אותו להתחיל בדרך..  כל שיחד נדב את מירון בנו עם המבורגר כדי שיבוא לבקר את הדודה .. חייבים.. זו שפתו של המעשי. כמו בסיפור ההינדיק  שם הרב המרפא עושה מעשה של 'חנוך לנער על פי דרכו'  -גם הוא הינדיק אשר יורד אל מתחת לשולחן וחובר להינדיקיותו של הנסיך כדי לנרמלה, ייעני –כולנו ככה, או גם = זה בסדר להיות הינדיק – אבל גם בסדר לערבב את ההינדיקיות באנושיות מורכבת יותר..  רק כך  יתנחש הנסיך לוותר על החלק המוגזם של הינדיקיותו וישאירה  בחלקה כפוטנציאל לא בהכרח ממומש. 

כך אם מישהו בדיכאון יש לרדת אליו רגשית, להיות איתו, לחזק אותו דרך לחנוך לו על פי דרך הדיכאון שבחר כרגע, כי רק כך יתחזק מספיק לוותר על הצורך לממש דיכאון במציאות וישאירה כפוטנציאל בלבד.  זהו ריפוי –  להרפות מהצורך לאחוז ממש בדיכאון ולהחזירו להיות אפשרות פוטנציאלית בלבד, שהוא כרגע כבר לא זקוק לה,   מרפה ומתרפא…   זוהי הרמיה ההכרחית  = שזה  ישנו אבל רק בדמיון לא מממש –  כדי שמישהו ירפה. תמר חייבת להתחבר לחרמנות של יהודה ולהתחפש כאילו גם היא כזו.. זונה. .. אחרת  לא יקשיב לה. אין מה לדבר בינה אליו עד שלא יבוא ממש אליה. לכן היתה חייבת לתפוס אותו בביצים. כך אשה בצביטה על הפטמה, הפוטנציאל המשגלי מתעורר וחייב מימוש מיידי!! והיא באה אלייך.. מהייצר.

יצחק אהב את עשיו ולא היה מברך את יעקב אף כי בעומק הדבר יעקב ראוי גם בעיניו. חייבת היתה רבקה לרמות אותו כדי שיתרומם לרום המעשה הראוי..   

כך בירך את יעקב כאילו היה עשיו.. יעקב בא אל לאה כשהיא כאילו רחל. ל. לגלול אבן מעל פי באר של אדם מעשי עשיו יש לגלול לו בשפתו ואז ממש לבוא.  רק כך . רם-מאות זה להתרוממם לרום המעשה הבינתי, בסוף.

גם יעקב מתהפך מיעקב לישראל מדי פעם כי המעבר הוא הדרגתי, וככה..  מדהים  . תודה רבה רבה לכולם  שבת שלום . הבה נעבוד עם אמירות ופחות נצטרך רמאויות  . .  חזק!

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: