Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for אוגוסט, 2021

מי חוצה את ים סוף בטו בשבט? הטבע. אנחנו, בטקסט,  תמיד כמה חודשים אחרי הטבע. התהליך מתחיל מהפרי ולא מן הנביטה. מהתוצאה..  מהחוויה שיש. זה עונה לשאלת הביצה והתרנגולת ויש לזה משמעות… קודם כל הפרי קיים, זה מה שאלוהים ייצר וממנו זרעים והמשך. כלומר הביצה היא הראשונה וממנה, ממנה. התורה מתחילה מן הפרח אבל פריצת הנבט בטו בשבט, זו תחילת ההשגה… מתן תורה בתורה קורה  רק חודשיים אחרי. קודם כל הנבט יוצא לאור כך הכל מתחיל. והפרי? אוף… בתורה מתן תורה קוראים חודשיים אחרי פסח. כלומר קודם כל באים הדברים,נוצרים, בעוד  העיבוד והעיכול שלהם מתעכב עד שמוכנים להתמודד עם החוויה..

בעצם יש לנו כאן סיום של 3 פרשות שהן יחידה אחת: ואתחנן, עקב וראה. כעת באות 3 חדשות – שופטים,  כי תצא כי תבוא. זהו המשך מהלך הכוונון ודיוק המכשירים להליכה בדרך..

פרק טז, יח:

הפרשות הקודמות נתנו לנו כלים כמו מידת רוחק, חיזוק הקשב, כי זה האופן בו מתקיימת שותפות בין אני לעצמי.  אלו כלים שנועדו להגביר ההכרה להתעוררותה הפעילה בדיוק, וכעת ב 3 הפרשות הבאות – נקבל כלים מדויקם ספציפיים להבין איך עובדים ואיך מגיעים לכדי השגה,  לשימוש טוב. איך הבנות  הופכות לכלי עבודה, איך עובדים עם כלי שמשקף , ואיך אני יכול להפעיל כלי אבחנה ערה בהפרדה, ולהמעיט הנזק שנוצר בעת חוסר הדיוק ההישרדותי.  איך בעצם מצליחים להפעיל את ההבנות המדויקות דרך הע"פ אצלנו.

כי עליינו להבין שלא כמו במכשירים מעשה ידי אדם, כמו מכונית למשל, שם אנחנו מתקנים כל קילקול בצורה מכנית,   כאן אנחנו לא בשליטה, לא אנו  לא אנו מרפאים, אין לנו אפשרות להתערב באמת בחוקיות הצמיחה. אנחנו מכסימום  מאפשרים ריפוי..  אנו פועלים על הגרעין בחיצוניותו כמו גרעין חיטה שאני יכול לעודד את צמיחתו דרך השקיה וטיוב הקרקע,  אבל לא יכול להתערב בחוקיות הצמיחה. אין לי שליטה שם. רק חונך לצמח  על פי דרכו. כן, גם לנער – חונך לו, זה הכל.  

לכן כלי ההע"פ נועדו לחזק את התהליך בדרך, ללא שליטה בעומק התהליך עצמו . . אם נפגע צמח ונבל אני לא יכול לתת לו חיים. רק לנסות למנוע את מותו על ידי תמיכה נכונה, זה הכל. אמנם ביצוע חיגור = חיתוך בגזע עץ האפרסק יכניס אותו לתגובת  הישרדות בה הוא מגביר פריון, וכך אני מרמה אותו לטובתי.  אבל אם אגזים בדרך זו יותש כוחו וימות. אז אני משנה דברים מבחוץ בלבד. אגב, גם אדן שימריץ מדי את הקריירה שלו יותש.. ואם האדם מנסה לשנות גנטית את הפרי,  הוא משלם בטיב הפרי..

משם אפשר להבין שמה שיביא לטוב זה רק מה שמחזק ועוזר לי לצמוח על פי חוקיות התהליך. לחזק ולחנוך אדם על פי דרכו. אי אפשר תקן עצמי, לרפא. רק התהליך מתקן לא אני! כי אני ה' רופאך.. לא אתה. כך כשאני אוכל חתיכת לחם, אין לי שליטה על מערכת העכול שלי, אני סומך עליה ויכול רק לתת לה תנאים נכונים בבחירת האוכל ושרל האכילה שלי,  שתעבור היטב.

ככל שלומדים לחקות את הטבע אנו לפעמים מתערבים בגנטיקה ואז מסתכנים בפרי לא מדוייק… אלא עלינו להיות בענווה ולכבד חוקיות עמוקה גדולה ועקרונית הרבה יותר משלנו =

ה ח ו ק י ו ת   ה ס ו ד י ת    המתקיימת בנו. אנחנו יכולים להשפיע רק על החיצוניות של הפנימיות , אבל לא על הבפנוכו העמוק. זה לא בידינו להשפיע על חוקיות החיים. אנו לא יודעים ליצור חיים…

ולכן כבר עכשיו, עוד לפני שהשופטים והשוטרים נכנסים לתמונה כל אחד בדרכו, אני רוצה להסביר משהו חשוב: לא פעם יש לאדם מול כאביו הרגשה – אני אטפל אני חזק אני יודע.. לפעמים נתייחס אל מקומנו החלש ביהירות של נו, תתחזק כבר, במקום לחבקו ברגש. כך גם מול חולשת השני כשאנו באים מלמעלה כמראפים יודעי כל. זהו חוסר דיוק. בספר שמות ג, כשמשה פוגש בסנה הבוער, צתבהרת התמונה המדוייקת: הוא פוגש בדיוק את המקום הבוער הכואב החסר הזקוק שבו! והשאלה כתמיד היא איך הוא יתייחס אליו הפעם, והנה מה ש ה' מציע לו: זה קורה בחורבה, כשהוא סר לראות מדוע זה לא יעוכל הסנה הבוער, מדוע לא יבער באמת בגשמי הסנה… הרי  יש שם אש!!!, לפתע הוא חש שבעיית עיכול החוויה  היא היא הבעיה האמיתית וזה מסקרן אותו! מדוע זה לא יבער הסנה ממש עד כלות? מה נשאר ממנו שלא אוכל???? היום אנו יודעיים, נישאר ממנו הסמל של הבעירה, סיפור הבעירה אשר אינו ניתן להשמדה כי הוא סמל, רוח. וזה הציר שמתגלה למשה שם הציר בין גשמי לרוחני,לאורכו נע התהליך,  שהוא בסוד הקיום.

משה בא מתוך יהירות של מי שנדד הרבה במדבר וכבר ראה הרבה מאד.. כעת רק בא לראות מה זה פה. .. הוא הרי כבר פגש את הילד הפנימי והוא מטפל בו, אין בעיה… כל זה היא יהירות משה, האדם האינטלקטואלי. אלא שפה הוא לומד משהו אחר – הוא לומד איך לפגוש  את קיומו הבוער כראות ה' ( כך יעקב לעשיו ראה ראיתי פנייך כראות ה', כשהוא סוף סוף פוגש בו לטוב, ומסוגל לראות את עשיו בלי פחד כי ה' לצידו, הלא הוא מצב  'ייראה'..).  כלומר משה כאן בייראת ה' הפעם!!! כי במקום להדחיק או לברוח מנקודת הכאב שלו, הוא כעת ניצב ויכול לראות את קיומו העלוב המנודה המודחק… כך כמו יעקב שפגש וראה ונגע בפחד שלו עצמו מעשיו מעולם המעשה בו עליו לפעול בבינה מתוך חכמתו… – כעת הוא כבר מסוגל לכך ולא פוחד… זהנ: 'כראות ה". יראת ה' מאפשרת לראות פנימה אל החסר הכואב, זו אז פגישה עם הנשמה שלנו שהיא חלק  ה' ממעל – והסנה הבוער שם בלבת ה'  – זהו מלאך ה!!! כעת  הוא מתחבר עם החלק הכואב שלי כהתחבר עם מלאך ה, שליח ה' לריפוי הכאב'!!

ואז, השלמת החסר מתקיימת מתוך עצם החיבור של שני כואבים = אני הכואב והקיום שלי  הכואב.. או אני והזולת ששנינו כואבים ואז יש כלי לתיקון שיונק שפע בעוצמה כפולה…  לפעמים מעצם הזרימה בשיחה הטיפולית , ואז האני שלי לומד מקומו כעבד של הקיום הזקוק. משה, האני הרוחני של עם ישראל,  הופך עבד ה',   שהסנה הבוער בו מבשר הנה אני מוכן להתמסר לתהליך, מה אתה מצווה אותי. האני הוא תמיד שרת של המהות הפנימית. גשמי או רוחני לפי מצב המהות ודרישותיה באותו זמן..  . הוא עבד ה', ונהיר לו קיומי הזקוק כראות פני ה', רצונו יתברך. כי רצונו הוא אשר פועל פה. כאשר אני מבין ומקבל זאת זה כי האני מוצא מקומו בחיבור נכון ולא מתנשא ואז מוותר על מאמץ הישרדות ומבטא רצון לקיום מדויק. זה מה שקורה לא אחת  בשיח הטיפולי לטובה שככה מתרחש בה. כך אני עושה רצונו רצוני ואני שלם.

הנה נדב פוגש זוג, והיא אומרת לו הרבה אני אוהבת אותך, כל הזמן..אוהבת אוהבת.. הוא מצידו לא אומר כלל, כמעט.  מה זה הקמצנות הזו? היא שואלת. אני.. לא איש מילים הוא מנסה לטעון אבל נדב מזכיר לו שהוא בהחלט כן כזה כי מכיר אותו מקודם. לא זה העניין. כן… אבל בילדות חש שההורים מזייפים במילות  אהבה של כאילו ולא באמת, והחליט שהוא לא רוצה להיות כמותם. לא רוצה ככה.

נדב –הנה, לא לזייף,  זה טוב. אבל למה לא לומר אוהב נכון מדויק ואמיתי?. מסתבר שהוא נמצא במאמץ מתמיד של נתינה. וכך אי אפשר לקבל… לא יכול אדם להיות בקבלה כשהוא רק מתאמץ לתת בלי לקבל כי זה מזויף…הוא לא נהנה בעצם.. כי במילים 'אני אוהב אותך' , או אני, או הקיום שלי הוא זה שאוהב. אם זה האני –  אז זו הישרדות חיצונית. אבל אם זה בא מהאני המהותי קיומי  שלי, אז זה יתפוס ויעבוד.  זה ההבדל בין זיוף ללא זיוף. אז הוא לא מוכן לזייף,  אבל נתקע בלי ביטוי מילולי לאהבתו כי קיומו מפחד לומר את המילים.

כלומר, מצד אחד הקיום  שלו אומר איך טוב לי איתה, אני מקבל ממנה כל הזמן, איזה כייף, וכך ברגיל  אמור היה לצייץ ציוצי חדווה כציפור עליזה זו, מתוך קיומו, כמה הוא אוהב. . אבל דבר כזה מתאפשר רק כשאני בהסכמה להתקרב ולהנות, הוא לא – חושש מזיוף. אם אני לא בהסכמה כי עוד מעט זה יזדייף  =-הכל נעצר תקוע. אז מי אוהב –אני או הקיום?. זו השאלה וזה נע על הציר בין שניהם, תמיד. אם זה נוטה לכיוון האני, הוא  מרגיש שכאן אפשר לקבל אהבה אבל לא מרשה לעצמו לתת לקיום לאהוב באמת וזה לא עובד. .

כשנהנים לא קשה לאהוב כי אנחנו מתמלאים בשפע וזה שופע מאיתנו כמו ארץ זבת חלב ודבש. OVERFLOW/// …הכל נוטף החוצה.. אבל אם אני מתאמץ, בא מהאני ההישרדותי, אז אני מפזר מדי פעם 'אני אוהב אותך' אבל זה מן הפה ולחוץ ולא אמיתי מן הקיום… עדיף וטוב להיות  כמו ציפור –נדב עושה ציוץ שמח של ציפור – שמזמרת מתוך חדוות הקיום והתפעמות. כך לבטא עצמנו בשמחה… , באהבה…

כך פעם מישהו סיפר לי שביקר חבר בבית חולים מצוות אנשים מלומדה,  בלי כוונה אמיתית ועשה לו רע. חיבה יהי כבר כי דחה את הביקור 10 ימים… אבל האם באמת רצה? אז דחה את הביקור 10 ימים. אז השאלה מאיפה אתה בא לבקר מתוך אהבה קיומית או כדי להיות חבר טוב כי כך ראוי…מי רוצה לבקר, אתה או קיומך? של מי הוא חבר? האם אתה מתאמץ להיות חבר טוב מכלח מיני סיבות תועלתיות? כן…. ככה. התאמץ .

ציווי זה משהו שבא  מפנימיות הלב שם אני לא עבד לחשק אלא פועל בי הרצון הגדול והלב פועם את מפנימיותו . כל מה שעושים מחיצוניות איננו מדוייק, אם כי הוא הכי טוב שיכולנו כרגע, ואין בזה מתום. אבל הוא פתח להמשך חוסר דיוק העלול להביא רוע ואסון . כמו התנחלויות .

מהו שירות הדימוי ולא הקיום?  כשאני הולך  לשמח חתן וכלה זו מצווה, אבל היא תההי שלמה רק אם ליבי ייענה לה בשמחה גדולה. אז גם אם אין כל כך חשק, לא מכיר אותם, . זה בסדר וזה בא מתוך שלא לשמה זה נעשה לשמה… כי זהו ציווי הרוח , שנותן ללב זמן להסכים ולהירתם בשמחה לעניין גם אם לא באה מתוכו בהתחלה. כעת זה בא כבר מתווכו… מתוך שלא לשמה בא לשמה כי הפוטנציאל לשמח היה שם מוכן לפעול וכעת הופעל. להבדיל מ חייב מוכרח וצריך = ח מ ץ !!! לא רוצים ככה. אשמח חתן כלה  כי הם חלק מרכזי של התהליך ואליו אני תמיד מתחבר… המעבדה הגדולה . או לנחם אבלים בוא ממקום של עצב על מוות  עצב שתמיד קיים שם.  זו אהבת הקיים המתחברת אל האישי שלי. שום דבר לא צ ר י ך לעשות. אלא ממקום של הבנה שרוצה באמת . כשחשים שענין מסוים עומד להיעשות כי צריך – נא לעצור ולתת ללב להבין, האם אני באמת רוצה בזה או זה מעשה של האני ההישרדותי.  אם יש שם ויתור או מאבק זה לא דיוק. אלא את בוא אל הדבר ברצון שלם.  גם אם בחשש.. לכן  צריך שופטים ושוטרים (!!)  כדי לדייק בצדק את ההבנה הנידונה, ולהקפיד על העשייה הנאותה.  השופט עושה צדק במשפט  שאומר  הרצון כך שכל מילה תהיה במקומה , והשוטר מקפיד שזה יקרה באמת ולא יברחו משם ברגע האחרון .. .

צריך לעשות כי צריך? ימימה: נדב יעצור רגע, ישתהה, יקשיב לליבו , יעשה דיאלוג עם רצונו ומהותו, ואז יעשה רק מתוך רצונו האמיתי את אותו דבר, או לא. הכל מפנימיותו . של אדם. ותמיד מוכנים גם לשגות וזה בסדר.

והנה כלי נוסף בידינו – עיקרון הכבידה. בדיאלוג עם ליבי, רוצה אני להבין אם מה שאני הולכת לעשות   י כ ב י ד על ליבי או יקל עליו.  זהו חוק הכבידה. האם הלב מתרחב או מתכווץ..

כאשר אדם לא על מקומו הכל מכביד עליו ועל ליבו. על מקומונו אנו פשוט יודעים שזה נכון, יודעים שזו אהבה… זה לשמוע בקולו – לקלות .

אל מיכאל הכואב יש להתייחס כאל מלאך ה', כמו בסנה. כל כאב כזה הוא מלאך בפעולה אשר רוצה להביא אותך אל ריפוי הכאב בשלום!! מי כואב בתוכנו? אלוהים החסר של התהליך, הוא הכואב . . הרצון כואב, למלא את החסר..  כל חסר. כל ייצר המחפש סיפוק.  החסר לא כואב אלא  ה ר צ ו ן  להשלמה, יוצר מתח בין יש לאין = הכאב.  זהו רצונו של ה'!!!! בתוכנו.  של התהליך , של הקיום .נמצא שיש להתייחס אל מיכאל הכואב כאל מלאך לא ברחמים, אלא בעוצמה שיש שם במלאכיות כדי לנתב לטוב.

כך משה אל הסנה, אל בורא עולם  -אהובי, מה אתה מצווה עלי שיצווה מתוכי כעת בו זמנית? משה מבין ומקבל ומודה על כך שהוא עבד ה'. שקיומו הכואב גדול ממנו וחכם ממנו, הוא השביל בו הולך ההלך, זה הקיום, התהליך, ה'. הקשב לו.

הקיום הכואב תמיד גדול פי עשר מהאני שלנו, כי האני רק נועד לשרת את הקיום, בעוד הכאב הוא בלב הקיום, הוא הרצון הוא גרעין החיים . משה מדבר אל הקיום הכואב בענווה. גם אנחנו נוכל להיות כמשה אם נדע לפגוש את הקיום הכואב שלנו ולדבר איתו .  זה התיקון!!!

 להסתכל על הקיום הלא יודע שלי בייראה!! כראות ה'!  לא לזלזל בו, לא, בייאוש אלא בהתפעמות . יש שם ייראה והאני שלך יבין שהוא רוצה להתמסר להבנת החסר.. גם משה מנסה בהתחלה לומר לה' אני לא יכול אני כבד פה וכו… עד שהוא מבין שבחייו שלו מדובר, והגיע הזמן למלל את זה!! מי ימלל גבורות משה? מי יספרן? בכלל, משה, את בשליחותי, צא לדרך!! לפתע תדע לדבר, אל תדאג. תהיה דברן מדהים!! ספר שלם תדבר…זה רצוני אתברך.

לכן שופטים שוטרים שם, אשר מבינים ייראה והולכים איתה להבטיח שהיא תמשול בעולם הזה..  זה כל העניין. עלי לאמן את שופטי ושוטרי עם גלאי יהירות וגלאי זיוף וגלאי מורך לב, שיתריעו וייחזקו!  ונבין שאנחנו חלק ממערכת כבירה גדולה בה האני שלנו רוצה לשרת את דבר ה'  ולא ההפך. 

כאן אנחנו כעת לומדים לרשת את האמת הזו בתוכנו  – להתייחס למקום הכואב שלנו כגילוי אלו

הבה נקרא מעט – יז ח; שופטים ושוטרים תתן בכל שערייך . .הכי חשוב – אשר ה' נותן לך לשבטייך ושפטו העם משפט צדק! לא תטה משפט ולא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. אלא צדק צדק תרדוף. ושום על ישראל תביא.  לא אשרה ולא מצבה..

מזבח ומצבה של עובדי האלילים – שונא ה'. כי לא תהיה עבד של המצב ועבד להישרדות  אלא הפוך.. זה אנטי ה'. 

רק עבד של רצון ה' בתוכי אני רוצה להיות. איך אהיה שם? אם אחזור לנקודת החיבור , הנקודה הפנימית שבלב, הוא מקומי, שהוא גם, – מקומו. אז רצונו רצוני שווים.

 היתה דילמה לנדב האם לנסוע לקונצרט של אילן ורותי, חברים,  או לעשות את השעור.. התחבט קשות . לכן שאל באתר מי בא, שזה לא שיא הדיוק , קיווה אולי שאף אחד לא יבוא.. אבל כולם  =3 באים… אז.. באתי. ברגע בו התחלתי ללמד את הקבוצה של מחשבה הכרתית –  הבנתי שעלי להיות  במקומי, בדיוק: ואז  עושה שעור ללא תנאי או נוסע ללא תנאי וגם זה בסדר. אבל לא הייתי במקומי… כך החל מאבק, התלבטות: מצד אחד אני רוצה לנסוע ולכבד אותם. מצווה.  אבל – מצד שני שבוע הבא אין שעור… שבועיים ללא למוד זה כבר מוגזם, ביטול תורה.  אבל גם לי מגיע מדי פעם לבלות..  כך הגיע נדב לשעור הראשון ב 7 של חשיבה הכרתית, והנה שם הבחור,  עופר,  אמר לי נדב פנייך אינם כתמול שלשום, משהן מעייק עלייך? סיפר לו, דיברו, נגעו.. בדיאלוג, זה מול זה. תוך כדי הדיאלוג  הבין נדב  שהוא חייב לחזור למקומו כדי לדעת את רצונו האמיתי, שלא  על תנאי.. החל ללמד, ומיד הסתבר לו כי חזר  למקומו הטוב ורצונו ללמד ותו לא..   כך אמנם עשה, בלי כל תחושת החמצה! הכל בסדר גמור כעת, בכייף. כי הוא על מקומו. מיד הודיע לכולנו שיש שעור!!

גם וגם, כך אני  במקומי כשליבי נח על מקומו  וללא תנאי, בנוכחות הרצון הבוער שלי… כך לא עוד  יימשך מאבק בין החלקים , בין הרצונות.  כעת הוא מושל בשני רצונותיו,  לא מעט כי דרך הדיאלוג עם עופר סיפר את כל זה כסיפור משל, וחזר למקומו.

ברגעי שאני על מקומי ללא תנאי, מרחב הלב נפתח ואני מרגיש את הזרימה האלוהית בנהר ההרמוניה שבין הניגודים ואני מאושר… בדרכי, בכל מה שאעשה!    שוויון נפש מתאפשר כאן, שאיננו אדישות – אף כי יש קשר.. – אלא אני על מקומי ויש שוויון כחות  בין הניגודים בתנועה ספיראלית זורמת. שוויון נפש אדיש זה מצב של תקיעות ללא זרימה, בין כוחות שווים.

שופטים ושוטרים תיתן בכל שערייך – שערך  הוא שער  שם אתה קולט את  חוויותיך!! בכל חלק נפש שחווה וקולט שם חייב להיות שופט ושוטר, כדי שהחוויה  תיקלט נכון ולתו. כך אפשר ה לבחון למי לתת להיכנס ואיך תיכנס החוויה כראויה  לעיכול.

השוטר נוטר שומר – השופט שם פה טוב. טר שומר.. נוטר.. השוטרים נוטרים טינה למי שנכנס ללא רשות .

השופטים עושים צדק  = מאזניים על כפות ידייך, אומרת ימימה, זהו שיקול הדעת בדיאלוג עם הפנימיות, זה המשקל של המאזניים על כפות הידיים העושות –  איזה משקל לתת לכל רצון, לקטן ולגדול, באיזון ביניהם.. וכו..  איך לתחם הפחד,  מתחשבת אבל מושלת בו, בפחד.. כך דרך העברת משקלים נעשית הדרך. . . .ממה שולט ומה מושל.. העברת אנרגיה לסיפור על העניין ולא רק לגשמי המגיב מעשית.. .  זה למשול , למשל.

תפקידם של אלו גם אלו הוא אם כן לנטר ולכוון ולסדר כל תהליך הקליטה של החוויה בשער הכניסה, שיהיה לטובה! הם שופטים את העם, נפש הקיום שלנו .. הם אחראים על הדיוק של הקליטה  על פי רצון ה'. וכאן – גם לא תטה משפט לא תכיר פנים  כזה. השוחד, זה ידוע,  יעוור עיני חכמים. צדק צדק תרדוף , כמו את השלום, כי היינו הך המה. . לרשת את הארץ ש ה' נותן לך = זה אולי כמו לקבל  רשות להיות בטוב.  זה לרשת. זה נופל ברשתך. .

יש להבין שתיקון בנפש לא מתקנים כמו אוטו מקולקל שאפשר להחליף חלק ודי – אלא כמעט להפך – מחזקים את המקום המקולקל שיהיה מקולקליסימו,  ואז ייעשה נחוש ויחזור למקומו שבין גשמי לרוחני, וירפה מהצורך להיות מקולקל…  כך אם יש לי חולשת ייצר אני  לא מבטלה בכח, כי היא 'רעה',  אלא מחזק עצמי בדרכי זו כולל ההגזמה,  עד שאנ י  נעשה נחוש למצוא האמצע בין הדברים, ואז איני זקוק עוד לארובת הקיטור הזו, להגזמה, שעד עתה עזרה לי להתחזק מגורם המחליש…

פרק יז – ח: כי יפלא ממך דבר במשפט בין נפש לנפש, אתה מהסס וכבר לא בטוח בכלום נע ונד – קודם כל חזור למקומך! משם תן לרוח  = הכהנים ונביאים אשר בך, – תן להם לנהל אותך ולא לנפש.. דרוש מהשופט ויגיד לך את דבר המשפט אשר לך  , אשר למקומך – ה' יראה לך מיד איפה זה. ה' תמיד מראה לך את מקומך, רק הקשב לו והוא יורך דבר.

מלך – יז 14 – כי תבוא אלך הארץ.. ואמרת: אשימה עלי מלך –  בסדר גמור, אם זו צורת ההתנהלות שלך,  אבל הואר5 חייב להיות כזה שיבחר ה' מאחיך ולא נוכרי.  

 מלך =  ה ז ה ו ת.. שלנו, בפנימיות, זו היא הזהות . הזהות חייבת להישמע לכללים מסויימים כדי להיות בתהליך ולא לסטות ממנו. מלך זו זהות! היא מוליכה אותי. זהותי מנהלת אותי, זוהי צורת ההתנהלות שלי בעצם, המבטאת אותי בדרכי בעולם. שאול היה בזהות שאולה, ולא צלח. דויד כבר היה בזהות עצמית ברורה וחזקה, אבל חטא הרבה במעשי דודים, כדי לשרוד זאת, סטה מקו הישר.  ולבסוף  שלמה  – הוא  מלך בינתי לגמרי…

משיח בן דוד –  זהו שלמה בעצם… –הוא הבנתו הבינתית של דוד שלא סוטה עוד. לא בן של שאול כי הוא שאול. שלמה הוא המשיח, לכאורה, כי הוא בן דויד. דויד הוא  הזהות העצמית הראשונה  שלנו הנמצאת בקשר ישיר עם ה'. אבל הוא לא משיח כי הוא לא בבינה , הוא עדיין על תנאי של מעשי דודים.  אין ספק שדוד עושה דרך אל התחליך.

המלך אם כך חייב לבוא  מקרב אחיך בני ישראל. מהנפש העילית ולא הבהמית . לא גוי..  אני לא אומר זאת בגזענות, כי הכל זה בתוכנו.. נו, נו, נו.

לא ירבה סוסים,  כי סוסים הם  הכח הבהמי. פרעה היו לו הרבה סוסים..  וגם כל הפרשנויות רוכבות על סוסים… לא לשוב למצריים.  ולא ירבה נשים. שלמה קצת הגזים.. אבל לבינתי מותר כי זה 1000 צוורות רצון, אלף דרכי התנהלות  אפשריות.. כסף וזהב לא ירבה

כי תצא למלחמה על אוייבך כ א – מלחמה = לא מאבק, אלא  ניסיון להלחים ניגודים לשלום ביניהם בסוף. הלחמה וחיבורים. זו הכוונה. להביא האויב למידתו.. ללמדו…כשהאויב הוא על פי מידתו הוא כבר לא אויב. אם  ראית עומס גדול מולך שאין כל סיכוי להכילו – אל תירא כי ה' איתך, שהעלך מארץ מצריים, אין סיבה לחזור שמה. . .אתה בשליחות.  . גם מול חושך  גדול אל תירא כי אור הבינה מגרשם אף אם קטן הוא.  אל תתרשם מהגודל . אבל כדי שתביא אור = שמע ישראל והתחזקת כדברי הכהן הגדול. שמע ישראל אל יירך לבבכם היו אנשי חייל כי אני עמדכם.  חי הוא מי שציר הבינה פעיל בו, אותה הע"פ. אצל מי זה עדיין לא פעיל, ועל כן לא כשר למלחמה (שהיא עוד הגדרה להליכה בדרך התהליך)? הנה –

1.מי שמשנה בית, מבנה בינתי חדש  בנה, וטרם חנכו  – לך הביתה אחרת  לא תהיה יציב במלחמה הזו. לא תדע עדיין בביטחון מי האויב ומי ידיד. שמא יירך לבבך.   תהליך השגת הבינה  עוד לא עובד אצלו כראוי .

2. גם מי שנטע כרם ועדיין לא חיללו (לא קטף יבול וחילל בכך את הטבע… או גם – שעדיין לא כלל אותו בריקוד חייו..) ילך לביתו,  פן ימות ואיש אחר יחללנו = לך קטוף יבול ראשון של פרי הגפן, שתף עצמך בחוקיות הצמיחה. פרי הגפן מסמל את חוקיות הרוח ומי שעדיין לא טעם ממנו לא יבין הדרך. תן לו לחוות פרי מתוק וטוב פעם אחת – אז יסמוך על בורא עולם כי בירך על הגפן,  ויהא מתאים למלחמה,   מקום אליו אתה יוצא כמו לכל דבר של ערך מתוך בינה ורצון אמיתי, שלך. אוי ואבוי אם לא.. שאז אתה לא פה ולא פה. 3 שנים ראשונות, כזכור לא קוטפים – הפרי נושר לאדמה בדרך הטבע. ..  שנה 4 הוא קדש לכהנים. רק בשנה 5 מותר לך לאכול …

3. או מי שארס אישה היא צורת רצונו, ועדיין לא לקחה  – ידע אותה, או פשוט פיזית היא לא איתו – ילך ישוב ביתו פן מישהו אחר יקחננה..  

כל מי שצל בליבו ואיננו במקומו, יימס ויימס לבבות אחרים. לכן לא ייצא למלחמה. כי זוהי תמיד מלחמת קודש לקיום התהליך…סוג של ג'יהאד במקור חייב אדם להבשיל בבינתו לפני שיהא ראוי לצאת למלחמה. . אחרת איזה אור יביא?? לא יוכל לעודד את התהליך, להלחים דבר לדבר.. חייבים רתך מומחה.

מי האיש הירא ורך הלבב לא יצא גם הוא, שאיננו במקומו.

 כ, י.   –כי תקרב אל עיר להילחם בה ותקרא לה לשלום והם יענו לשלום, מיד הם עבדייך, אתה מושל בהם,  והכל ישקוט. אבל אם לא תיענה העיר להצעת השלום שלך (שבה הם נעשים עבדייך…)   ועשית מלחמה וצרת עליה ונתנה ה' בידיך והכית זכוריה לפי חרב, רק שללה תבוז לה. כך לכל הערים הרחוקות. אבל מעיר נחלה, עיר שבתוך נחלתך,  לא תחיה  כל נשמה כי הם זרע פרע. לא תשאיר אף אחד בתוך הנחלה.. אף כי שבט הקייני מצליח לעבוד עליהם ונישאר.. .

כל מקום שנשאר גרעין של עומס –  אל תשאיר כי אפילו עומס כחוט השערה יכול לקלקל הכל.. . הערים הרחוקות מנחלתך אינו מהוות עומס מיידי והן כמו הבנות שלא חייבים לחסל שלך אלא אפשר לחיות איתן ולמשול בהן ולהשתמש בהן.

עוד משפט – כי תצור על עיר ימים רבים לתופסה לא תשחית עציה עם גרזן לא תכרות סתם עצים כנקמה,  וכי האדם עץ השדה לבוא מפנייך במצור? עץ השדה אינו אדם, אל תילחם בו. ובכלל –אין מה להשמיד את הטבע התמים תוך כדי ניסיון לתהליך הבנתי, כי הטבע אינו אדם והבנותיו לא אנושיות הן ואין לחסלם כעיר בנחלתך.  

נתן זך הגזים, לקח את זה למקום אחר.  . כי האדם, כמו העץ הוא צמא למים .. אבל עצי האויב לא אויב הם.  הבנותיו הטבעיות צמחיות של האויב לא מסכנות אותך. התורכים עשו פה טבחו בעצים, כשכרתו אותם לפחם ולאדני רכבת ..

גם בפנימיות אם יש לך מקום שנותן פרי אל תתעמר בו. את כוחות הצמיחה שלך אל תשחית .רק אם אין להם פרי.. את מה שמעצים אותך אל תשחית מרב תנופה.  אלא רק מה שמעמיס על המערכת .

שבת שלום… על כל זה אחראים שופטים ושוטרים בתוכנו, שבלי הרף עובדים למצוא דרך אמת וצדק בתוכנו . עכשיו נתחיל ללכת עוד לעומק, וכל הזמן נפגוש עוד ההבנות עדינות דקות  פנימיות יותר.. בדרך פרשות השבוע.

להתראות!

Read Full Post »

פרק יא ,כו.

תחילה בואו נעשה תיקון מרענן למושגים ביהדות: המושג 'כרת' – אני מזכיר שיש להבדיל בין הגישה החרדית של חרם בעצם ואיום בזריקה מהקהילה כאילו נעשה פשע נורא – לבין ההכרה  שבעצם מדובר במצב של הישרדות בו אדם סטה מהשביל הישר, זמנית, כי היה קשה, ובכך ניתק עצמו זמנית משורשי התהליך, אבל שבהחלט אפשר לחזור ממנו חזרה לשביל הטוב לעת חפץ. לא חרם טוטאלי בשום אופן. החרדים מרב חרדה הגזימו  בו לצרכיהם. צמח כרות זה אמנם סופי, אבל בן אדם יכול להתחבר ולהצמיח שורשים מחדש. כי ברובד הרוחני אנחנו נישארים מחוברים, בשורש הקיום ליהדות, כך כל יהודי, ולכן אפשר לחבר מחדש. ולהיכרת מחדש.. ושוב.

הכין מתואר הכרת הראשון? בגו העדן! כשאדם וחווה אכלו מפרי עץ הדעת הם בכך ניכרתו מהדרך ההרמיונית השלמה של גן העדן. כי הידיעה, שכאילו הם יודעים מה נכון… עצם האכילה של חוויה חדשה קשה מדי לעיכול – אף כי טעימה – עושה את זה.  עץ הדעת חושף אותם למידע שהם עדיין לא יכולים לעכל: יש דבר כזה תפוח!  סתם.. אבל זו בחירה שלהם, ולא בכדי – כך ורק כך יקרה תהליך ההתפתחות של האדם. דרך כרתים, קפריסין ומלטה..  = כרת, משהו קפריזי והמלטות משלטון ההרמוניה…רק כך יגורש מגן העדן המשעמם. בכך יצאו למעגל ההישרדות החוזר חלילה, ומיד החלו שואפים לחזור מהעבדות הזו אל גן העדן.. ואלו הם חייהם מאז, בעצם: תהליך מתמשך של חזרה בלתי ניגמרת.

ומי מנצח על התהליך?   מי מנהל את הנסיון המשמעותי לתקן כרת, מי מתחיל בזה מעשית? משה. האבות  מציבים את הארכיטיפ הכללי דרכו נחזור,  אבל משה בהחלט מתגייס, מגוייס למשימה. משה עוזר לנו להעמיק מחדש את שורשינו, ובבינה  להתחבר מחדש לכל החיות,  הוא החיבור אל בורא  העולם . מענין הקשר בין כ ר ת   ל כ ת ר .. מספירת כתר צונחים לכרת?. .. תכיר מחדש.. אז תצא מכרת…

כאן האל מתחיל לסייע, ומצהיר – אם תשעו בקולי  – לא יהיה בכם אל זר ולא תשתחוו לאל ניכר – ויהיה קל…  זה קול דודי. בכל מקרה בחרתם ללכ בדרך הקשה , בתהליך, אז בואו נראה מה עושים כדי להצליח:  

עצה מרכזית –  כבד את אביך ואת אימך, למען יאריכון ימייך על פני האדמה הזו אשר אנ י נותן לך לרשתה. . יאריכון ימי אור הבינה, כמובן. זו הכווונה הנסתרת. שהרי כתוב – וירא אלוהים את האור, ויקרא לאור יום, ולחושך קרא לילה. ימייך ימי אור הבינה יאריכון רק אם תכבד את אבא אמא. מה הכוונה? בכל סופו של  יום יורד  הערב, הוא זמן העירבו,  משהו כבר מתערבב לך, חסרה החדות. כי יצאת מזמן האור הטוב. ואחכ חושך =לילה, היינו  ל ל א  אור בינה. שם בחושך קשה מאד להפריד בין ניגודי דברים, לראות צורה, לעשות דרך.

אבא ואמא מכילים אך שורשינו, את הסיבות להבנה שאנו..   לכבדם זה כזכור לתת לדברים הכבדים שהם מציגים בעוונותיהם  לשקוע, כמו חומרי הרעל בדם אצל הכבד שם הם שוקעים בלקונות שלו ומסולקים. אבל הדם הוא הנפש, ולכן אותו דבר בדיוק קורה לנפש העוברת בתוך הכבד הוירטואלי של המהות הפנימית, עם תהליך תיקון מקביל.  סינון החוויות הקשות מדי לעיכול דרך דרל חוקיות הכבידה. כך מנוקה הנפש ניקוי ראשוני. אמנם בנפש זה לא יוצא בדרכי העיכול אלא נאגר כחוויה מודחקת כרגע מיותרת, עד אם נוכל בעתיד להכילה בהתמרה המשלה הסמלה… מחכה. 

זהו בעצם התהליך הטוב והטבעי של  עיכול החוויות דרך הכבד הרוחני רגשי.. שלנו, המקביל לכבד הפיזי. אגב, התמכרות לשתיית  אלכוהול סותמת את שני הכבדים, וזהו כרת אמיתי מושלם

חושב להבין איך המערכת עובדת, כשאני מנתק  עצמי כיודע הכל, מתנשא, = כמו שותה לשכרה מהבנת ה חוק האלוהי – אני ניכנס למצב בו אני לא מקבל את מה שבא בהתפעלות מעכלת אלא דוחה כלא נחוץ לי עוד… אוי ואבוי לך, מיכאל. אלא יש לכבד כל חוויה,  כאילו ראשונית היא, וללמוד מכל מלמדי..   בן סורר ומורה לא מכבד את הוריו וץמוצא עצמו מהר מאד ממש מחוץ לתהליך עד כי אין ברירה אלא לרגום אותו באבני הבנות עד כי יבין… הוא בכרת גמור. כל עוד אני ביהירות אין תקווה לשנוי ויש רק דיכאון חוזר חלילה .. מן תחושה שאין טעם לנסות מהו חדש..

עלי להיות בהסכמה  לתת טוב לעצמי ללא תנאי! לא תבשל גדי בחלב אימו –  בשום אופן אל תבשלו את הרצונות הצעירים שלכם בתוך בליל הפחדים של ההורים, חלב אם מותנה. צא מהינקות!  די עם יניקה נוחה. לך בדרכך! .  להקשיב להורים בכבוד זה בדיוק  לא לחקות אותם ולא לרצות אותם אלא להיות מחובר בתסנין.

ההפרדה בין קל לכבד זה כדי לדייק עם עצמנו ולהישאר בתהליך העיכול הנפשי כל הזמן מנימי לבנו בדיוק ובבחירה טובה.  ולעבוד עם הרצון הגדול ולא עם הקטן .   כי החוק הוא  ה ה מ ת נ ה!!!

הכוונה: לשהות רגע לפני שעונים, לפני שמגיבים ומדברים ועושים – רגע אחד לשהות , נתן זך, . הנה כך:

  1. משה של נעלייך מעל רגליים  כי  אדמת קודש היא,  עשה הארקה והתחבר לקיומך המקורי העמוק. אל הזמנים והמקומות  לפני שברחת להישרדות.
  • אני משתהה –וזה = ראה.  ראה זה שזו היא ההשתהות לרגע . ועכשיו –ראה.  רגע. תקלוט. כך מול כל החלטה או דרישה של הילד שלך  או שבך – ענה לו אחרי השתהות.  שמעתי.. אחזור אליך מחר. ילד, אם אתה מבטיח לחזור אליו, – הוא יכול להמתין זמן רב.. . . תן לעצמך זמן – וכבר אפשרת מקום. מקום = חיבור וזרימה נכונה מעצמך הטוב. הכבד  פעל והטוב מנהל את הענינים .
  • ראה – היא יחידת הזמן הנכונה כדי להשתהות רגע ואז להתחבר. עכשיו בחר. 'ראה' נותן את השהות לצאת מן הישרדות ולהיות כבר נאמן לעצמך. כולנו  חייבים את מידת הרוחק שראה מאפשר.

הרוח מושיטה יד כדי שהנפש הסוערת לא תטרוק לנו הדלת. מידת הרוחק… = רוח – ק… עולם ההבנה הבינתי, בין לבין  . זה עולם הרוח.

כן, הפרשה הזו עוסקת במידת הרוחק, ברווח, בהשתהות לרגע, ביצירת המרווח, הבין לבין כדי שהתהליך יקרה. הרווח הזה הוא סוד הקיום, סוד התהליך. NISHT A CHOCHME\. .

על רקע זה באה הפרשה והבחירה בין לבין:

ראה – אנוכי נותן לפניכם היום ברכה –וקללה. עצור רגע והשתהה ביניהם. כדי לבחור יש לשהות רגע באמצע ביניהם…  ברכה אם כן וקללה אם לא תלכו בדרכי. ולדעת שרק הרווח בין הקטבים מאפשר קיום, לכן לקללה ערך לא פחות חשוב מלברכה… רק לבחור… כי בסוף בחירה בברכה זה בחירה ללכת באמצע בין הקטבים במובן הטוב. אז יש כאן בחירה כפולה… באמת קצת מוזר: ללכת בגיא בין שני ההרים, באמצע בין הניגודים,  לכאורה מילוי החוק האלוהי השואף להרמוניה בין הניגודים – זה לא ממש מה שהוא יתברך מבקש כאן,  אלא הוא היה רוצה שניבחר באחד ההרים, הר גריזים, הר הברכה. אבל אז זה לא אמצע…

אוף, מעצבן. מי יעזור לי לפתור החידה, הצגתי שאלה לאנשי הקבוצה. אין תגובה.

ללכת אחרי אלוהים אחרים זה כבד, עומס ורע. ללכת אחרי ה' קל ומשחרר, כי יש דיוק והכל זורם.  קללה  =ללא קלות!!  

על שמות:

יהוה  -זה ביטוי של מהות הבורא בעולם הגשמי . זה השם מדבר על – קשור בזמנים –היה הווה יהיה. בעצם תנועה על ציר הזמן, האופקי, גם על הציר הגשמי רוחני… בעוד אנוכי היא תנועה על הציר הירהנאוכי, ומה עם תנוהע על הגשמי רוחני?  כל המהות האלוהית היא בתנועה בין גשמי לרוחני, לדעתי… זו עצם מהותו של האל שהוא כולו השתקפות ההרמוניה בין שני הקטבים האלו, וכאן הוא מזמין אותנו לנוע אליו, להשתדל להיות אצלו קרוב אל ההרמוניה השלמה בין גשמי לרוחני שהוא.

כט– והיה כי הביאך ה' אל הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, שים נא את  הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, שם שם אחרי הירדן, בערבה, מול הגילגל,… שם.

וישבת בארץ שה' נותן לך.  ואלו החוקים והמשפטים.. בעיקר זכור ש 'אבד תאבדון' את כל המקומות ואת כל השמות של הגויים.כנראה כמו בסיפור הכבד לתת להם לשקוע בתהום הנשיה. זו בעדטה בחלק הרוחני., ולגשמי – ולנפץ גשמית את המצבות.

הגויים הם דפוסי העומס שפיתחנו כדי לשרוד בזמנים קשים, אבל הם לא אנחנו, הם תמיד זמניים, עד שנתעשת. הנפש העילית ישראל איננה מעורבת בגויים. בכל מקרה כל זה קורה בתוכנו…

נולדנו ממקום של חיבור שלם. אחכ, בעיקבות חוויות קשות מדי לעיכול שפגשנו,  אט אט בונים בהכרח, לטובה נפרדות כדי לחוות דברים ולהבנות מהמתח בין הקטבים. תוך כדי עלולות, וטוב שבאות, חוויות חקמ"ליות ואז חייבים לפתח יכולת הישרדות, שאלו הגויים. בניית הפרדות גורמת לכרת זמני מהמקום השלם, כי כך זה חייב לקרות, היציאה מגן העדן., כדי לחוות חוויות אחרות חדשות, להתפתח פנימה והחוצה, ואז לחזור לכיוון גן העדן של הרמוניה שלמה חכמים ובינתיים יותר. תמיד יהיו דפוסי מאבק. אבל ברגע מסוים  את רוצה להתחיל להקשיב שוב למהותך ופחות ניזקקת עוד לגויים שבתוכך, שעזרו לך לשרוד עד כה. כי הגיעו מי העבדות לפרעה הגוי עד נפש, ורוצים כבר לצאת ממצריים… די לעבדות לחיווי, חיתתי, גרגשי – עבדי פרעה, הבה נהיהפך עבדי ה', שרק הם חופשיים.

נביא עצמנו האמיתי למשכן. והיכן מקום המשכן? איפה שהוא יראה לנו ,כי אותה נקודה פנימית של הלב משתנה מקומה ואף נוצר אל מול הרצון האמיתי לבנות משכן.. ברור מכל מקום שהוא על הציר הידוע… אבל הוא יראה מקום משכנו…שם חיבור הלב ללא תנאי!

אתה בא שם לרשתה, על הר גריזים = חיבורים. גרז הוא חיבור העץ לעץ, הוא השקע  הניקבי אליו מתחבר הזכרי. הבה נהיה כגרז פתוחים לקבל – זהו הר הנקביות הר ההסכמה לקבל!!. החיבור הוא דרך החלק הניקבי שלנו, לא לשכוח ..

בחיבור אתה הרי מתחבר אל משהו מחוץ  אבל שבו זמנית מהדהד עם משהו שגם בך הוא.. שקוע בתוכך הוא… גרז…

אז לשם כך אתה מתקרב להר הברכה. עיבל הוא הר הקללה.  עיי חורבות = עיבל ובלי.. בלי זרימה… בל = גם נבילה , חוסר חיות, נפרדות ונבילה זו הקללה. כך מרגישים בלי טומי הכלב שמת.   

על כן יש לעבוד ה' היכן שהוא יראה לכם בתוככם, לא ! תחת כל עץ רענן.  זו התניה. בנו נכל חלק מהתהליך.

כאן מיכאל מספר על טומי. השתתפות בצערי. העמוק. חלק ממני נלקח לפתע. שיחזור חוויית ההטלה ללינה המשותפת בקיבוץ בגיל 6 חודשים. נגיעה מחדש בה ותיקון… אמן.

וניצתם מזבחותם, יט ג –ושיברתם מצבותם = לא תהיו עבדים למצב, לא המצב ישלוט בכם אלא רצונכם הטוב! לא נתאים עצמנו למצב אלא נמשול בו ,  בלי תנאי נלך עם רצוננו . .הוא אל היהי מותנה בהצלחה או שבחים, רצוננו..

וכל אשריהם – האישורים, אישור לקייומך מהאחר –  לא צריכים שום אישור כדי להמשיך. שירפו באש. פסילים  -זה כשאני פוסל עצמי אלא אם אעשה מה שצריך. כך הגויים עובדים את הדימוי על חשבון הנטיה לקיום. אתם לא שם!!

איבדתם את  ש מ ם  – השם להם איננו השם שלכם. לכו בכיוונכם, לא לכיוונם. .שמם מסמך אותם ויש לו כח בזיכרון להנץ מחדש. כדי למנוע זאת  יש לאבד אותו – להשליכו לאבדון משם לא חוזרים…

כמובן לא תעשו כן לה' אלוהיכם, בבקשה לא לה'!  הוא יסקור את כל חלקי הנפש, = שבטיכם,  והוא יחליט על המקום בו יבנה המשכן . שם שימו את שמי ומשכני. משם לא ילך לאבדון כמו שמות אליליהם. בשבט יהודה, ביראו שלום היא ירושליים.. שם  רואים מרחוק את השלום ואליו מתכוונים ביום יום ההולך בדרך… היא נקודת הייראה השלמה.. רק שם. רק כך יהיה התהליך אפשרי, בייראה. המהות תכוונו.. שמה. קר חם הנה יופי הגעת. זוהי המהות שלנו המכוונת אותנו אל השלום הניכסף. לא בדור שלנו, כמובן, אבל בתאוריה…

ואכלתם שם – רק /שם תאכלו לפני ה'. עיכול… תמיד תעשה את מלאכת הקודש רק במקום בו ה' מראה לך כי רק שם קודש הוא. מקום אחר ייקח אותך הרחק מהמטרה.

כן – שי פעמים שאכן תאכל כמי שצד צבי או אייל = אוכל פרא מה שבא במקרה. זה בסדר, אבל זו לא  דרך העיכול הטובה… מה שבמקרה  פגשת  – תאכל שם ככה. אבל מה שאתה מגדל לעצמך שלך – זה רק לפני ה' תביא ותאכל . לא תאכל בשערייך כי אם לפני ה' אלוהייך… ושמחת לפני ה', הישמר פן תעזוב את הלוי שבך בכל ימייך. כי רק דרך הפעלת כל שרשת העיכול הקדושה תיטמע  בך נכון החוויה. חוויה שבאה בכל לב…

בכל מקרה, גם כשאתה אוכל בשר מקרי – עשה זאת  ב כ ל   ל ב . לא ברגש אשמה. בכייף. אחכ נראה מה מדוייק  ומה מיותר. .  בשר הוא בשורה – קבל אותה בכל לב.  שמח וקבל עצמך והחיים בכייף . אחכ תפריד ותתקן אם צריך.  לא להסס בטוב שבך.  שגה ככל אוות נפשך. אח"כ תתקן אם צריך ..

יג ז – כי ישגך, יגרום לך לשגות – אחיך או אימך או מישהו אחר קרוב מהמשפחה או חבר טוב ממש אומר להסיתך מן הדרך – לך ומנע עבודה של אלוהים אחרים אשר מסביבי יש כאלו מענינים, בא נראה רק נסטה טיפה,מעניין.. לא תאווה לו, לא תפנה איתו, תשמור תמיד מידת רוחק מכל אחד היה עצמך ולא על תנאי של האחר. אפילו מאבק או חוסר  דיוק על חוט השערה – מפר נפש שלמה. כך ימימה. הרוג תהרגנו להמיתו וסקלתו באבנים ומת, כי ביקש להדיחך המנוול, וכל בני-הבנות ישראל יראו וייראו.

היה ער לדבר, מנע את הנזק. עולה הצעה שנראית הגיונית לכאורה אבל עושה לך ככה בלב – כווץ –  אל תלך עימה.

 פרק יד ,א – בנים אתם לה'  -אתם הבנותיו…אם יש לכם לפתע הבנה עצמאית  – דחו אותה.. אתם הבנים שלו. לא תתגודדו, ולא תעשו קורחה לשים על מת, קרחת עושים כאות אבל זה קורח, זה לא מצמיח רק עוזר לשרוד.. לא תפגעו בעצמכם. לא קעקוע וכו. הגויים מתרכזים בכאבי הגוף כדי להקל על הנפש בהסדר הירשדות. נסו לא להיות שם. אתם עם סגולה.. לא תאכל כל תועייבה.. . וכאן באה כל רשימת הכשרות שעיקרה הוא שגם במזון יתקיים חוק אלוה של מרווח בין הקטבים. רק אז זהו אוכל בתהליך… שקל לעיכול. כך ודרך רווח או  שסע , או חיה שמעלה גירה וכו.. לא סתם זבה..או משהו שמנתר כמו חרגול חגב… או בעל סנפיר לאפשר בחירת כיוון ולא סתם להיסחף כמו מדוזה. קשקשת קובעת מידת רוחק ביננו למים, לרגש.  קח פנימה מזון  שיאפשר לך עליה מהמקום הזה, צמיחה. שתתווסף לך אנרגיה מן האוכל ולא הפוך, כשזהו אוכל רע ואתה צריך להשקיע אנרגיה לסלקו מן הגוף…
לכן לא אוכלים בשורות אימפולסיביות אלא רק כאלו עם בינה בשורתית . או בשורה בינתית .  ולא לאכול נבלות כי קדוש אתה מבעוד הנבלה גמורה אנרגטית. ההכשרה שומרת את הבשר חי ומטעין עד לאכילה… .

ובכל מקרה-  לא תבשל גדי בחלב אימו כי ה' הוא הורייך. אתה עומד לאכול גדי שהוא היגד חדש מצמיח. בישולו בחלב אמא  משמעותו שכל מה שהוא יאמר, החווייה החדשה שהוא מביא –  תיבחן לאור או קיי מאמא.. כלומר לא תלמד שום דבר חדש. אמא צריגכה לתת אישור מן העבר…

עוצמת הרצון שלך מושפעת מאד  מעוצמת הפחד שלך.  בישול פחדייך יקדיח את התצבשיל, את הרצון שלך: אתה רוצה להתחיל עם בחורה ואתה בן 16. אם תתחיל לבשל את תשוקתך לפי פחדייך מיד תאמר – אין סיכוי, היא לא תרצה אותי.. הנה אתה ממיס את הרצון, מבשלו דרך הנטיה להיות צודק על עצמך .

התזונה לנפש היא בינה.  לא ענין של חלב ובשר שאסור לכאורה לערבב – זה פשוט מטומטם ולא שייך למציאות. אולי מסה הכךלל חלב =ששומן של האמא.. לאחושב. העיקר זה הפנימיות  . להבין זה. סיימנו .

המפטיר =   חג הסווכת תעשה לך שבעת ימים. ושמחת בחגך, שהוא חג וחוזר , יש ביטחון.. והביחד של המפשחה ובכלל. היה אך שמח.

.3 פעמים בשנה יראה אותך ה' : ואתה אותו: פסח שבועות וסוכות. אלא איש כמתנת ידו ייתן. העליה לרגל היא נתינה ככולך

פסח =כוונה. שבועת =יישום. סוכות  =תוצאה. 3 פעמים .כך לא תיכרת .

שבת שלום!

Read Full Post »

 שחר מספר אל אירוע מפחתי של ויתור על נסיעה לחול בגלל בריאותה  של סבתא, וכדי להתמודד מול תסכולי הילדים והוא עצמו, שחר חווה 'נשימה מתחת למים' – היינו ללא צורך בחמצן הישרדות כי יש לו חמצן אוטונומי של מהות פנימית.. הוא על מקומו. כך נושמים מתחת למי הרגש… ויש פה בחירה לאהוב ללא תנאי, כמובן..

עקב – פרק ז, יב –

הקדמה: המצב בפנים העם הוא שמשה, הוא האני הרוחני שלנו, עושה בספר דברים  ניסיון נואש אחרון להטמיע את הבינה בעם. זאת הוא עושה בתחנונים, בהסבר , כשהוא פונה לכל החושים שלנו ולפחדים שלנו ולכל חלק בנו כדי לנטוע בקיום את הבינה, את צלם הבורא, שלא יאבד. משתדל מאד להעיר את  ההכרה כדי שנוכל להיכנס לארץ כנען ביד רמה ונשב לנוח לבטח כל אחד בנחלתו.

אני מוזמן לאפשר לקיום לרכוש את הבינה מהמהות הרוחנית, כשיש לרשום את הדברים על שדה ההכרה. הרישום הזה נורא נורא חשוב כי רק כשהדברים כתובים ההכרה יכולה לקרוא בצורה שהאדם יכול להזדהות איתם…  אז זה מה שהוא עושה פה, משה, כפי שבעצם טרח כמעט מרגע יציאת  בני ישראל ממצריים למדבר.

איך נולד אותו אני רוחני בינתי המחובר למהות, שגדל, אגב,  אצל פרעה…   –  כלומר גדל בתוך החלק העבדותי וצמח מתוכו בניגוד גמור לדרך העבדות כי באדם יש את הניגוד המשלים הזה אשר מבקש לפרוץ,  לצמוח,  משה. ה' מעביר למשה את הבינה, לאני הרוחני אשר מתעבר בה ומעבירה אלינו בתהליך הריון מטאמורפוזי מיוחד. משה הוא אשר יעביר את זה בתוכנו מהבנה –  להשגה!! רק א ז יניח הקץ לדפוסי המאבק ונלך לדפוסי חיבור בהשתייכות והתחזקות מהגורם המחזק ולא מן המחליש…

כך נעבור מהנהגת לב שמאל ללב ימין הבנתי , ויתאפשר שיתוף פעולה בין רוח לנפש, כשהרוח מנהלת.  ספר דברים מסכם את התהליך הזה. שהרי הבנה מושגת כאשר מתגלה צורה. 'השגה' נהיית אמיתית כאשר אותה הבנה מובנת ונרכשת ומתלבשת בקיום, דרך תהליך של הטמעה בקיום. והרי זו בדיוק הדרך שעשה יעקב בבואו מלבן כנענה בדרכו עישווה,  הוא עולם המעשה. זה רגע המאבק עם המלאך ותוצאותיו  אשר מאפשר ליעקב להיות בהשגה, כי רצונו נעשה רצונו…

יעקב, שימו נא לב, מכיל את השורש עקב, עקב אשר הלך בדרך הישר נקרא בסוף ישראל ולא עוד יעקב בלבד… כאשר אוחז יעקב בלידתו את עקבו של עשיו זה מראה את כיוון התהליך שבו קודם עשיו, חכמת המעשה,  ואחר כך לבן החכמה הבינתית, ואחר כך יעקב שנעשה בינתי. יש ללכת בעיקבות ה'… עקב שמע יעקב בקול ה' והלך איתו לקראתו אליו – הגיע ישר-אל. עקב בצד אגודל הלך יעקב אחר משמעותם העמוקה של הדברים.

אסור ללכת על תנאי, תמיד ללא  כל תנאי, ללכת אחר ה' . המילה עקב איננה תנאי!!!  היא תיאור מצב ומה הוא הפועל היוצא ממצב הדברים… כוונה – יישום -תוצאה.. זה פשוט קובע עובדה שעקב אשר תלכו כך  –  כך יקרה. זה לא תנאי של אם אז, אלא זו הבנת הכוונה,  יישום שלה ואז, בהכרח, התוצאה. תוצאה של הדרך. זו החוקיות של הדבר. לא כתנאי. הנה החוקיות, הנה המשמעות ששמעתם בקולי, וכעת הנה לכו בדרכי. כי אם תלכו בדרך אחרת אני  ממש מצטער. משם נובעת גם פרשת 'ראה'. זה מקורה  -אמת מארץ תצמח  -הנה האמת של הקיום. תורת אמת היא. לא תנאי של פרס מובטח, אלא תאור האמת. אני בא לנצח באולימפיאדה, אבל ניצחון שלי הוא לא תנאי לבואי…לא בא בתנאי שאנצח… הנה זו שנפלה ב1500 מוקדמות נפלה באשמת הזו שלפניה. היא קמה ורצה קדימה. הגיעה ראשונה במקצה שלה ללא תנאי ולא לחסוך כוחות .

והיה עקב תשמעון = אחרי שתקבלו את משמעות הדברים =  עקב תשמעון את המשפטים האלו ושמרתם ועשיתם אותם כל הימים, ואז ישמור לך ה' את אשר נשבע  לך.. הנה כל צורת רצון שלך – פרי בטנך ופרי אדמתך, כולם יפעלו היטב,  כי אתה פועל יחד עם המערכת הגדולה ולא נגדה ולא הצידה. לשמוע  זה להבין את משמעות המשפטים  בעומק. ולא תעבוד את אלוהי הגויים . הסינכרון שלך עם זרימת העולם הטובה זה כשאתה מנהל מערכת יחסים תקינה עם כל חלקייך ומחזק חיים ולא פונה להישרדות . אל תירא הגויים האלו, זכור את המסות הגדולות שעשה לך ה'.. = הניסים , הנסויים, מעשי ההסמלה?. גדולה שvw עשה. מסות – מלשון ניסוי  מעשי נס של הסמלה.

אבל, את כל מעשי התיקון האלו תעשה לאט בהדרגה, לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עלייך חיית השדה וגמרה עלייך… מה הכוונה? הרי כל האלילים שלמדת לעבוד באו כדרך הישרדות מול יצרים עזים שאיימו להתפרץ ולשבש חייך. התחליף לכאוס היה  האמונה באלילים כדי לשרוד מה שכמובן היא התחזקות המגורם המחליש. כי שואב לך אנרגיה. .אבל  אם תוריד עכשיו את האלילים בבת אחת, , יתפרץ הייצר מיד ויחסלך. זה כמו ילד עם הפרעת קשה וריכוז שמקבל ריטאלין, אליל שמחזיק אותו מרוכז בכח. אי אפשר בבת אחת להפסיק ריטאלין כי יתחרפן  מיד על ידי ההפרעה שלו.  אלא קודם יש להגביר בו הבנת לב דרך הומאופתיה וכדומה,  ורק אעז, לאט לאט לייצבו.

הגויים (קרי: אלילים) נחוצים לנו עד שמגיע אור הבינה, אבל תהליך ההחלפה ביניהם  הוא תהליך עדין שחייב לקרות בו זמנית, אט אט. הזהר מהפרעת קשה וריכוז  -זו חיית השדה שתתפרץ לך אם אל תיזהר. להיפרד מעומס אפשר רק  דרך צמיחה. אי אפשר זבנג וגמרנו, בבת אחת להפסיק. כך גם   דייטה רצחנית לא תגמור השמנה בלי בינה מבפנים. גם קנאה, אשמה, ריצוי  – כל אלו הם האלילים  אשר עוזרים זמנית.  

כאשר אתה מסכים לעבוד מתוך החיבורים ולא מנפרדות הכל יהיה טוב.  – אלו הם חיבורי הלב, אומר נדב.. הכל עם הכל דרך הלב – בהרמוניה בין הניגודים , ללא מאמץ.

הנה אליעזר בן יהודה הוא דמות מופת שפעל מתוך המקום השלם  – 'אהבותיו של אב"י – זה שם הספר. עם כל קושי התמודד ועבר הלאה, לא חשוב מה אמרו עליו ואליו . הוא חולל את תחיית השפה העברית שזהו נס מרכזי, כי זו היתה שליחותו!

כך תינוק שרוצה ללמוד ללכת ונופל 10 פעמים  – האם יחליט שלא הולכים כי ניסה ואין סיכוי? אזחל ודי? לא כך. אחרי על זה המהות וה'. רצון ה' בתוכנו .

משתמשים בו, בפחד,  כדי לדייק את האיך אבל לא כדי לקבוע את המה. הפחדים שלנו נועדו לעזור לנו לדעת שאנו לא  במקומנו ולדייק חזרה לשם. הפחד יושב במושב הנוסע ומשרה אוירה מסויימת שנדע, שנדייק יותר. ולא נסטה מן הכביש..

עבודה עם כח הזרימה בחיבור להתמלאות בכוחות . חיבור עם ה' זה לפעול על פי חוקיו. זה  = והיה אם שמעתם בקולי  = אם תהיו במשמעות על פי קלות הקיום שאני מציע לכם  -אז סבאבא. .

כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרו לעשות למען תחיו! . וזכרת דרך 40 שנה במדבר למען דעת את אשר בליבך.. ומן אכלת, כי לא על הלחם לבדו אלא על מוצא פי ה' = יחיה האדם. – המן!! שלא ידעת ולא ידעון אבותייך בא ליידעך כי לא על הלחם לבדו = אלא עושים הסמלה ללחם לכיוון מן!!! כל מאן דהוא ידמיין לו מה הלחם שלו = המן הוא תרגיל בהתמרה והדמיה וריפוי!!! כדי שלא תחזרו למצריים, הסמילו, הסמיילו, אל ראש מאווייכם, הסמילו! ! הנה יש לכם הרחבה של הלחם.

ושמרת  את מצוות ה' כי הוא מביאך לארץ טובה שדבר בה לא רוצה להזיק. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם. ארץ אשר הרריה נחושת ואגמיה ברזל . רק אל תשכח את ה',  ואז רצונך על כל תורות ההתנהלות שלו יתחזק בדרך ה'.

אך תשכח את הדבר המדהים הזה, השילוש של נחש שרף ועקרב… זה האלמנט של בהיסח הדעת – בהיסח הדעת כולו שלך. כי לא בעוצם ידך אלא באמונה מלאה ואז קורה הטוב ממש בהיסח דעתכל הטוב הזה. .  רק כך תתאחד  באינטראקציה עם כל העולם. זה לא או או , אין הפרדה מהעולם כל אחד  מחובר בין כה וכה כי כך הוא מעצם ברייתו . אין ניתוק מהמערכת, כי  כמו תאי הגוף הפועלים בתאום עם  חוקי הטבע כך גם האדם מול אלוהיו חוק אלוהיו .

כך חמניה בשדה מחוברת לשורש קיומה דרך השורשים  באדמה. כך היא מתקיימת. חיתוך עם מזמרה יעשה שתיבול. היא אז קיימת אבל כבר לא מתקיימת. זהו   כ  ר  ת !!! כשאדם מנותק מה'..

האדם הרי מחובר בשורש קיומו דרך הנקודה הפנימית שלו בעזרת הבינה אשר מדברת בשפת המערכת הגדולה  האלוהית…שורש הקיום נעוץ בקרקע ה'. מתקיים בחיבורים . אין אני לי בלי ה' לי . ליקום יש מהות, מסתבר , כמו לאדם. המהות אחראית על החיבור המסונכרן . המהות הגדולה היא ה'. פועל בה רצון להיטיב . לא להזיק!!!  כמו טומי המתוק. ז"ל.

ככל שמתבגרים לאדם יש יותר אחריות אישית ובחירה בדרך המוצעת לו על ידי ה'. אחריות אישית שלי ולא שליטה בכח על זה. זה להבין את קיומי הנפרד בתוך המערכת הגדולה. זה חלק מהתנועה הגדולה פנימה, שתומר פרסיקו מדבר עליה בספר שלו  –  הכח ניכנס פנימה, האחריות האלוהית המערכת כולה  –הכל בתוכנו ולא בחוץ. הכל נעשה יותר ויותר מתוך קשב פנימה.  כי הרי לכל אחד מאיתנו חיבור  אישי עם ה' והחיבור הזה נהיה מרכזי וטבעי ובתוכנו.. זה הופך אחריות אישית שלי להתחבר ולא שאני מטיל אותה על  הרבי או הכהן הגדול או הקטן  – זה הופך לעסק אישי שלי . לכל אחד תקע איש והוא מוזמן לחפש  בתוכו את השקע כדי להתחבר לאלוהי ולאפשר זרימה…

לא דרך אנשי אמצע אלא בחיבור אישי שלי איתו יתברך.  פעם חשבו שזה בחוץ מה שמחליט , ששם יש כוחות שיש לעבוד. היום ברור שהכל בתוכנו, מהדהד עם הבחוץ. לכן הוא אומר –אל תעבדו אלוהים אחרים בחוץ – עיבדו אותי ששוכן בקרבכם!!! גם עשרת הדיברות הם חינוך לקשב פנימי , הן בעצם פירוש מרחב ל'אהבת לרעך כמוך'!!  לא תרצח – רצון של אחר, לא תגנוב; לא תחמוד; רצון אחר אלא רק את שלך שלך שלך.. כבד את אביך ואת אימך כלומר המקורות מהם ינקת תן להם כבוד ומקום כי מהם יוושע לך אתה אמיתי .

והיה אם שכוח תשכח את ה' אלוהייך, והלכת אחרי  ה' אחרים , ועבדת והשתחווית להם – זה מקלקל. אבד תאבדון = זה יהיה כרת. ואני לא מאיים!!! כרת זה לא כזה גדול אלא זו פשוט נבילה. כי התנתקת, נכרתת מהשורש,  ואתה כרגע לא מחובר אתה בכרת, הולך ונובל… זה לא עונש. זה מצב פועל יוצא  ממקומך שבחרת. עקרת עצמך מהשורש – והנה אתה כרת. גר בכרתים כעת. כשתרצה לשוב ה' ייקחך ויחזירך ללא בעיה אבל כרגע אתה בכרת, בדוק אם מתאים לך . כרת איננו איום כמו שפעם עשו אלאל רק מצב נוכחי זמני = בעצם עוד דרך הישרדות. אתה  על תנאי.

אתה ניכרת משורש הקיום שלך. כל מאבק זה זמן כרת. כל מצב חיבור זרימה זה מחזק חיים והפוך מכרת.  אבל ברור שלא פעם הכרת מביא בעקבותיו להבנה איך לזרום נכון. יש שעור ולקחו ותיקון.

יש לזכור שמקומנו קיים תמיד. ואהבת ה' אשר לכן מייסרנו עד שנאהב את התהליך? . לקדם ההבנה של אהבת התהליך ולסמוך עליו לגמרי בכל מה שקורה.  בלי לאחוז בתוצאה. .. לא פשוט.

והיה אם שכוח תשכח..  אוי ואבוי.  שמע ישראל,   פרק ב , א. אתה עובר היום את הירדן לפגוש עממים וענקים וכו מי יתייצב לי מול פועלי אוון? ה' עובר לפנייך לא אתה  אש אוכלה הוא הוא ישמידם!! לא בצדקתך ירשת הארץ אלא רק דרך זרימה עם ה'.. לא בצדקתך טיפש כי ברשעת ה' בהורישם מפניך.  כי עם קשה עורף אתה כולנו יודעים, עם גזענים מחורבן. תמיד מרדתם, וגם  ועשיתם  עגל זהב, ואני משה הייתי חייב לנפץ  הלוחות : קום, רד מהר מן ההר  כי שיחת עמך , זז מהר מן הדרך, עשו להם פסל מסכה.   די בוא  ואעשה אותך לגוי עצם ורב ודי, לא צריך אותם…

את העגל שרף –כאן, ורק אז טחן עד אשר דק והשליכו לנחל היורד מן ההר לבני ישראל לשתות ולהתחסן. זה חיסון, שמעתם, קרונציקים?

המרתם פי, מריתם נגד ה'. אני מנסה ללמד אתכם לזרה לחבורים אבל אתם חוזרים לנפרדות, למאבק, להשרדות . . ה תחברו אלי ללא תנאי. אתן לכם דוגמה:

הנה  דוגמה  לחיבור ללא תנאי =  WAYS!!! בכל ארוע סטיה מיד מחשב מסלול  מחדש  ולא כועס לא רוטן זו דיוק זו בינה אין חם לב, אמנם,  אבל… יש התחלה מחדש ללא בעיה. אפשר להטעותו בכוונה אבל הוא לא עושה  חשבון, לא נעלב מתחיל מסלול מחדש. לא כועס אלא כאילו אומר  – עקב אשר לא שמעת בקולי  נתווספו לך 20 דקות נסיעה… זה לא עונש זה פשוט עקב, עקב!!  עליינו ללמוד מן הוויייסז וכך לנהוג נכון . המציאות משתנה ותמיד בוחרת את הטוב היחסי העיקרי בשבילך  -קצת כמו האגו, במצוות המהות אשר עושה תמיד את זה בדיוק – מוציאה  מחלה או התנהגות הכי פחות מזיקה כדי להמשיך, להמשיך, עד שנחזור למסלול הריפוי ונגיע לבריאות שלמה. משרת ללא תנאי . כך בחיים, כך זה עובד. גם תמיד צודק וגם עניו. משה כזה.

פרק י יב – ועתה ישראל, מה אני כבר מבקש  – את אהבת התהליך ותמיד להמשיך קדימה כמיטב יכולתנו. תמיד להיות בכיוון הריפוי. ולא חייבם  לפתור כל קושי. ללכת הלאה. לא להיאבק במחסום, אלא המשך קדימה בכל דרך. משם כבר יתרפא המקום ההוא שהשארת. כן! יש מקומות קשים מדי שההישרדות בהם עזה מדי –לא לנגוע, לא להיאבק, אלא  להתחזק –והמקום יתפוגג מעצמו!  כמו נוזל אוזן אצל ילדים כאשר סוף סוף חודר אויר לאוזן התיכונה…כי נוספים לנו כלים חדשים כל הזמן ודברים ייראו אחרת.

כך עץ אגוז ליד בית ג'אן לפני 20 שנה היה כמעט כרות, אבל השלים עצמו וצמח מחדש נהיה ענק, ענק!! גם העץ בפארק הזורע שם ליד נחל שופט. כך לא גולשים לכרת אלא נשארים בתהליך. יש חיבור מחדש , זו תשובה, וכעת ממשיכים לצמוח בדרכנו.

כאשר החיים כבר לא יכולים להתקיים בגוף, הוא מת, טומי,  אבל המהות נשארת וממשיכה בחפשה כלי אחר, התהליך לא פוסק אף פעם. נולדים מחדש האו האו, בכלי חדש.. לא קל. טומי כעת בכלי חדש.. כלב נאמן מקסים מיוחד… איך היינו שמחים תמיד  להיפגש אחרי 12-13 שעות  של ירושליים .

לומד אצל נדב  בחור שבצבא נפל מהטנק  על יתד שפוצצה לו כליה. אמרו לו  כורתים  כי כבר  נמק – הכליה השניה  גדלה פי 2 תוך חצי שנה.. יש לך מזל. גם למזל יש… נדב התפעל על רצון החיים והתחדשות ולידה מחשד והמשך הדרך.

ועתה ישראל, מה בסך הכל אני מבקש ממך?  כי אם ליראה את ה' אלוהייך  = לראוות את כוונתו העמוקה וללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו.. לא להתנשא לא להתנתק לא ללכת לבד אלא כל הזמן איתו.  שמעו בקולי = אז הכל יהיה בקלות.  עבוד אותו בכל נפשך מיכאל. הן לו השמיים והארץ. ןהכל.  רק באבותייך חשק ה' -= אלו הארכיטיפים עם התמימות ללא תנאי שמציגים את עומקי היסוד של הילדות שהם יסוד של כל אחד. כשהיית עדיין תמים כתינוק בן יומו . עד גיל 5-6.

'שמיים' מול 'שמי שמיים'  – הווי אומר –אלו הרגש והרוח … איפה שיש מים ז ה הרגש, הנפש הבהמית, והשמי השמיים הם כאילו המשלים שלהם, זו הרוח . הבינה היא מה שגדל מרישומי ילדות שטיפחנו לטוב. שם נקלטת ההבטחה לטוב ולאהבה ומשם גדלים, אם זה נזרע כראוי מחדש בשדה ההכרה. אם נזרע רוע ומצוקה – זה מה שיגדל.

שיהיה לבבכם רך אוהב ולא קשה עורף, מתגונן כרגיל. לא תקשו עורלת לבבכם. כי ה' נושא לך פנים, שם לך שלום אם תחפץ.  עושה משפט  צדק לאלמנה וגר. כי גרים הייתם בארץ מצריים, ועד היום גרים בכם גרים, חלק מכם…

גרים הם החוויות החדשות שמקרוב באו ועדיין לא עוכלו,  או עתיקים שמחכים מילדות כחוויות שלא עוכלו עדיין . נדב ניסה לשכנע במזכירות הקיבוץ משך 7  שנים  שהיה שם, לאהוב את הגר שגר בגיסר אזרקע. לשווא. אנשים מבלים חייהם בכרת, בניתוק מן הדרך, כך רובם ככולם. כמה חבל..

כי אם שמור תשמרון את כל מצוותי, כמה פעמים אומר לכם .

כא –הוא התהליך, הוא אלוהייך אשר עשה לך . הרי ב 70 נפש ירדו מצריימה וכעת, כעת.. על כן שמור חוקותי וידעתם היום כי איתך עשה כל זאת, את כל המעשים הגדולים האלו של תקומה,  דיכא את פרעה, וכל ה מ ס ו ת   אשר עשה… הכל למען ארץ זבת חלב ודבש כי זו ארץ הפוכה ממצריים: שם השקיית במי רגליים את הצומח – כאן אלו מים חיים. ארץ הרים ובקעות למטר השמיים תשתה מים אשר ה' נותן לך.  ,… איזו שירה.. המסות, כאמור –צרור התנסויות בהתמרה, להנסיה, להפיכה לנס, להסמלה את החקמ"לים = תהליך ההתמרה בגדולתו.

והי אם שמוע תשמעו אל מצוותי לעבדי בכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעיתו וכל היבול חבל"ז יהיה ממש נהדר. וכלו –עקב. עקב אשר תעבודני –תתברכו. פשוט פועל יוצא…

 אבל השמרו לכם פן יסטה לבבכם מדרכי. כי ההישרדות מפתה, כי הכאב גדול ורוצים להמנע מנגיעה בכאב. צריך להבין את זה. שימו כל זאת על לבבכן וקשרתם על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם  בשוכבך ובקומך ועל מזוזות ביתך…  קשה מאד הוא המעבר מגשמי ארצי אל הרוחני, אין ספק,  ועל זה הוא מדבר כאן ובכל מקום. כי הפיתוי להמשיך בהישרדות בלבד הוא עצום ורב ומשכר..

וכתבתם על מזוזות  ביתך ושערייך למען ירבו ימיך על הארץ. הימים שה' נישבע לתת לכם הם כימי השמיים על הארץ! כל עוד הרוח מנהל כאשר השמיים הם מעל הארץ, בניגוד למצב בו הארץ היא מעל השמיים…  והכל באהבה, לא בנוקשות .. למרוח בדבש את האותיות  כדי שיימתקו.

אם שמור תשמרו כל זאת  , והוריש  ה' את כל הגויים ההם מפניכן. הם יתפוגגו כמו נוזל האוזן התיכונה בדלקת כרונית, כאשר סוף סוף האויר מגיע.. כך בדיוק כי אויר חיים אלוהי מגיע והגויים = העומס, מתפוגג. כאשר דיבר לכם.

איזו פרשה מדהימה. שבת שלום מבורכת. טומי ימות בה, אבל גם זה חלק מהקיום אל האי קיום, מהגשמי אל הזיכרונות… …ואהבת את התהליך בכל דרך, גם אם טומי מת פתאם ,ללכת הלאה, באהבה.

Read Full Post »

ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור, אדוני, ה', הואלת להראות את חוזק ידך המדהים, אעברה נא ואראה גם אי …  רק לראות… ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי. רב לך דבר בזאת, לא תיכנס. מוטב תעלה אל ראש הפסגה, ומשם אכן תראה,בעינייך… אבל רק מרחוק. כי לא תעבור את הירדן הזה. יהושוע הוא יעבור והוא ינחילם את הארץ.. מה נשאר? ונשב בגיא אל מול בית פעור.כך, אל מול ניגודנו המשלים, מוכנים להמשך התהליך.

העם זה הקיום שלנו, הנפש העילי,. עצמנו בשרנו ונפשנו. בני ישראל, הבנות ישראל הם הם הנפש העילית שרוצה לדייק. הנפש התחתית לא רוצה בכלל לדייק. העילית דווקא כן שואפת שמה ומשתדלת…

הקיום הזה טרם  התעוררות יורד מצריימה, חייב את שלב הבעדות כ ד י  שהרוח תעורר בו נכונה. הירידה מצרימה נועדה לחזק בעם את יכולת ההישרדות והפרדות, הפרדה שכרגע היא הדבר הנכון,  עד שיתגלו היטב הקטבים שבין לבין והידהוד יתחיל… ביציאה מהסבך יתעורר בו ה 'משה' ובעזרת ה' יוציאם.

הירידה הזו לעבדות היא ירידה צורך עליה, אבל היא ירידה ללא ספק, כאשר האני הארצי גשמי המותנה מנהל את העניינים. האני הגשמי, או לדברי מיכאל – האני לובש ת]קיד גשמי כרגע כדי לעזור. ןלכן  הקיום הוא דרך האני הארצי גשמי עד להודעה חדשה. האדם נאבק, ועובד בפרך, וזוכה לעריצות, וחייב לרצות, ומתעללים  בו -כך הוא מתחזק מהגודם המחליש, ומקבל ביטחון מסוים של קיום וגם הבטחה לא לנגוע במקומות הכאב עמוק בנפש, אשר מחכים בסבלנות…

כאשר  הקיום מגיע להבשלה, בחיזוק נפרדות שלו,בה  הפך קוטב הרע חבלתי ניסבל כי קוטב הטוב של חיי מ משמעות  התהווה מולו בפנים ומאותת –  עם ישראל זועק למהות העולמית, ל ה',  הושיעה נא, , בורא עולם נענע ומתגשם מולם, בעצם מול כל אחד מהם,  מיילד ומצמיח לנפש (העם) את משה, האני הרוחני. כי משה מייצג את האני הרוחני שלנו, שבו יתעבר ה' אחכ , במשה, כדי שמשה יעביר ויזריע ויטמיע את הבינה בעם ,בקיום  הנפש העילית. זהו המהלך. המשה נולד להתנעת התהליך כאשר הסבל של חוזר חלילה נהיה בלתי נסבל רוחנית ורגשית, כי משהו רוצה להשתנות…

הקיום לא מכיר עדיין את עולם הרוח. האני הרוחני, משה, קולט את עולם הרוח מ ה' , מתלבשת בו הרוח הבינה, והוא מוכן לדרך. הקיום שלי הוא עדיין רק בגשמי, בהישרדותי, אבל הגיעו כבר מים עד נפש.  זה כך שכדי לנשום חייב לעבוד את הבוס, כשהוא  כבול, עבד, מותנה. אז ניכנס לפעולה האני הרוחני שיסביר ויושיט יד ויאפשר לנשום לא רק במצריים. עד אז קיומי עבדותי. בדיאלוג של 40 שנה והפרדות בין מה-ש ל מה-ש יסביר ויילמד מ-שה את העם מה מה. בעזרת המשה שבהם מצליחים העם אט אט, משך 40 שנה במדבר הדיאלוגי –  להפנים את הרוחני. זהו המסע במדבר בו מולבשת הבינה בקיום.

מיכאל  – האין זה אותו אני שהוא גשמי כשצריך והופך רוחני בשעת הצורך? נדב: לא. אלא הם נפרדים. בכל אחד מאיתנו יש  שני אני, רוחני וגשמי, אלו צורות שונות של האני ולא הפיכה שלו עצמו. הרי פרעה רודף אחרי משה … הם שונים. מיכאל : טבעי שהפרעה שלנו רודף, ואז הא י נתהפך למשה, ושוב…. אני שמתחדש כל הזמן.

אבל על פי נדב זו צורת אני אחרת, הרוחנית. הרוחני צורתו נתינה וחמלה , בעוד פרעה שולט בכל. אמנם משה גדל  אצל פרעה בבית… כי חד המה,.  רוצים הישרדות? אעזור לכם לעשותה הכי טוב ובחיסכון אנרגטי. מוכנים כעת לתהליך –אעמוד לרשותכם בכל כוחי… התעייפתם, חייבים9 קצת לשרטד שטב  – הנה אני משנה פני..

 נדב מודה שלא פעם האני שלנו נופל לפתע לזמן של 'כמו ילד' = הוא נהיה ילדותי כמו פרעה..  אבל זהו האני הגשמי שחיכה בפינה וישן קצצת, אומר נדב… בסדר. בכל מקרה האני הרוחני הוא התעוררות צלם הבורא שבאדם .   

מבינים כעת למה  משה לא ניכנס לכנען?  כי הוא המדריך. כמו מורה לנהיגה אשר מדריך אותך אבל את המבחן את עושה בעצמך. את הרגלי הנהיגה הוא כך  מטמיע  בתוכך עד שזה בא טבעית מבפנים  וכבר לא מותנה בהוראות המורה.. אז כבר  לא ה'אני' נוהג, אלא המהות הפנימית . . תפקיד מורה הנהיגה הוא לעזור לאני שלך להטמיע הנהיגה  מתוכך שלא בעזרת האני התומך.. ואז נסוג המורה ונשאר להשקיף על המבחן עצמו מעל הר נבו.  

כלומר האני לסוגיו, בכל פניו, הוא המתווך בינינו למציאות במגמה לעזור. כמו נמצא בספירת מלכות  שם מזרים את הקשר בין פנים וחוץ… הטסטר בוחן האם זה האני שנוהג בך או כבר הקיום ממש. כך ההליכה בתהליך זה אותו דבר זו הכניסה לארץ כנען, ארץ הבינה.. כאן מקלבים רשיון לישיבה בנחלה והליכה בדרך האמת . בארץ כנען זה כבר בלי עזרת  האני שלנו, רוחני או גשמי,  בכלל לא צריכים אותו והוא נח בצד.נרדם. זהו הדיוק המתמשך בזרימה פעילה טבעית לגמרי. ללא התערבות האני. לשם מובילה אותנו המהות עד שכבר אין צורך באני הרוחני כי הוא כבר העביר את הבינה בהעברה  אל מהותנו .

משה מכה בסלע כי הקיום עדיין לא מיומן רוחנית. לכן הוא ניזקק עדיין לגשמי, אשר משתלט עליו לרגע, כי הוא עייף… ויש גם סיפור הילדות מול מרים… ובכלל… לא מצליח להישאר על מקומו שבין גשמי לרוחני.. לכן באותו רגע מתקשה לדמיין, להסמיל… כי רק אדם הוא, גם, רק אדם…

אגב, אני צופה מדי פעם בשידורי האולימפיאדה, וחושב לי:  איזה תרגיל מדהים  בהסמלה הוא   הספורט: נלחמים, הורגים ונהרגים, מנצחים ומפסידים  – ואף אחד  (כמעט) לא מת!!  זו תופעה מדהימה שבאה ונוצרה מן המהות אנושית הטובה, הטובה שרצתה ללמד שכך נכון, לא באמת הכל……זה קרה בסיוע האני הרוחני, אין ספק.

אז הכל קורה תוך תנועה על הציר הגשמי רוחני בעזרת האני על גווניו, בדרך אל ההרמוניה. משה בא  להפריד את הערבוביה הגדולה של הקיום ההישרדותי, לפתוח את הפלונטר כדי שתתאפשר תנועה על הציר הפקוק הזה. הפרדות שיאפשרו היווצרות קטבים ואז מתח בין לבין, ותנועה לכיוון הרמוניה. אל כנען. דרך הכהן והלווים ויהושוע.. משה הוא הוא האני הרוחני אשר כמו מורה לנהיגה הציב לפניהם את הדרך ולימד ודחף ועזר להפנים אותה. כשזה כבר מוכן לפעולה הוא נעלם ונשאר על הר נבו . כך הם השלבים שלנו במסע על ההכרה הבינתית. הכל מתחיל מסבל מספיק גדול כדי שיתעורר וייווצר בנו משה, ואז התהליך מוצג לנו, ואנו מוזמנים להפנים. משה זורע בינה על שדה ההכרה מגדל את נבטיה שם ומאפשר לה להתגלות ללב הבנתי ואז למחשבה הבינתית ומשם למחשבה העושה בינה בפועל.

כל ספר דברים הוא תדריך מסכם של משה על הדרך, מה קרה ומה יקרה.בערבות מואב הוא מתחנן לעם  שימשיכו את הדרך!!! זוהי בעצם תחינתו. וגם להיכנס, כאדם…  תמיד התחנן להיכנס אבל כבר בספר במדבר הוא מודע למצב ולכן ביקש אם לא להיכנס., ה', אנא שים מישהו במקומי כדי שהעם לא יאבד את המומנטום של הבינה, וה' אומר לו טוב, קח את יהושוע ותכין אותו, וכל זה אז כבר באמצע הדיאלוג, העניין מתברר.

יש כאן, במעשה נבו,  גם את היסוד היהודי של להיות בדרך ולא להגיע, כי אין צורך להגיע, המסע, המסע ייתן לך הכל… לא עלייך לסיים המלאכה אבל נסה נסה להגיע תמיד בכל מאודך. ברור שאי אפשר לשוות צורה לחלוטין עם ה',  אלא הכל ביחסי בהשתדלות .

40 שנה במדבר הולכים כדי להיות יהודי שלם!! משה מעביר את בינת ה' שהצטברה התעברה  בו אלהים, כשהוא מעבר  את הקיום בזרע הבינה ומכניס להריון את העם , עד שנולדת בינה והקיום נהיה מדייק = זו השגה. השגת הבנה  מולבשת בקיום . זה חשיבה הכרתית .  כך נבניית הבנה בתוך הבנה בתוך הבנה כמו בבושקות… כל הבנה מדייקת עוד, מרחיבה מעמיקה את קודמתה, לא  פוסלת אותה ולא מכחישה אותה רק מרחיבה גזרתה לבבושקה גדולה יותר ומכילה יותר.

לשחר שרוצה להיות פנוי באמת לילדתו, או שלם עם הסירוב לה  – איך להיות פנוי בלב ונפש מבפנים ולא כזה שעושה לה טובה… זו השאלה. אתה יכול לבחור להיות כזה ולא בתלוי באנרגיה שלך באותו רגע, אם תבוא ממקומך השלם… כן, חכמה גדולה.. מתי כבר אהיה על מקומי השלם??

כעת נדב מספר על ההופעה של אביתר בנאי, בה הוא נידרש מאד להיות על מקומו השלם כי החוויה היתה נוראה…  הם, הזוג, בחרו בה במקום דויד ברוזה בשוני…  כל הזוועות היו שם:  תל אביב –פקקים, שעתיים נדב בתור להוכיח שאין לו קורונה, רק כדי להיווכח שעמד לחינם – זה  לא דרוש.. . אבל בעיקר מערכת ההגברה הנוראה של המופע.. נדב לא הבינו אף מילה, וכל הזמן אומפה אומפה אומפה.. רעש, נורא, נורא…

לדעתי יש שם איזה שהוא שעור, נדב…  שעור  כלשהוא חייב להיות פה, כי הסבל היה גדול, כמו במצריים, והא ראיה שאתה זועק אותו כאן איתנו כבר חצי שעה… הדבר היחיד שהיה טוב, סיכם נדב  -זו היציאה שלי ובילוי זמן עם שלומה…  

ועתה ישראל שמע אל החוקים והמשפטים שאני מלמדכם, לכו להופעה של דוד ברוזה ולא,,,… סליחה.. למען תחיו. עיניכם הרואות אשר עשה ה' לנוהים אחרי בעל פעור שהשמידם ה' –  נתן להם שם ומידה ותיחמם  במיותר.

אבל אתם, הדבקים בה', חיים כולכם היום!!! זו חכמתכם זה טעם חייכם התורה רק כך תוכלו באמת לחיות . הנה כל הקרוב לה' איזה כייף לכן אתכם בחרתי מכל העמים . איך נדע שה' הוא הקרוב הנכון לנו? הנה איך: הרי מאיפה הוא עונה לנו? מ ק ר ב נ ו !!! מן הלב המתרחב.  ככל שתתקרבו אל עצמכם תהיה  זו התקרבות אליו יתברך. אתם הבנתם את זה, ברוכים?.

בעצם מה ההבדל בין תחושת בטן להבנת הלב? היתה לו לנדב שכנה בבית בטורונטו כשגר שם, גרמניה שממש סלד ממנה בתחושת בטן עמוקה. אבל יום אחד בא לשאול משהו אולי היא מסכימה שיעבוד בבניית הקפה שלה ששיפצה, כי השתעמם – והיתגלתה כחברה, היא ובן זוגה, נהיו חבריו הטובים ביותר של נדב שם!!! הנה לכם תחושת בטן… הרי לא פעם היא מתבססת על חוויות עבר שאנחנו סולדים מהן וזה מושלך על האדם האחר …

כי הבינה שקועה בתרדמה עמוקה, לא פעם, כמו מרחפת סביבנו בענן ולא נוגעת. צריך לעוררה שתחפץ, כמו את האהבה. רק אז הופכת החכמה לבינה. יעקב  שמקבל חכמה מלבן מוזמן ליישמה כבינה, ועל זה הוא חרד כל הדרך לכנען. יש לו את רחל ולאה, אימהות הבינה,  אבל הן לא יהיו בתוקף עד שהוא לא יעשה תהליך של יישום החכמה בבינה. רק כך  זה יקבל תוקף.

זה קורה לבו ברגע בו אנו זועקים לה' שנמאס כבר מההישרדות הבטוחה הזו, כי היא לא טובה לי לאורך זמן, ואז משה מתעורר ומתעברת בו-בנו הבינה, שהוא מעבירה אלינו,  אטאט, רק 40 שנה.  וכבר אור הבינה זורח בך. זהו תהליך הצמיחה החדשה.

הבינה בונה… ממקום שכולל הכל, הכל, את תחושת השייכות עם הכל, בזרימה. .ידע זה לא בינה זו רק חכמה. בינה היא בינת הלב. זה חייב להיות בו זמנית פנימי וחיצוני.  כשהכל מסביב זורם בהרמוניה לשמה, בין הכל להכל. בטוביות לא מותנית, בהרמוניה שלמה והבנת לב שאינם מותנים בדבר. החכמה היא תמיד מותניית, בהפיכתה לבינה… קשירתה של החכמה להבנת הלב ברובד הלא מותנה של האדם רק אז הוא בבינה. כל עוד האדם מותנה במשהו  -הוא לא בבינה.   רגש יכול להיות גשמי, כמו ייצר, בעוד חמלה היא רגש בינתי  -ואהבת לרעך כמוך – זה בינתי לגמרי, אני ה'.  .כשאני מבין ש ה' הוא שם מעל שנינו ובתוכנו, אז אני חלק ממך ואתה חלק ממני, וזה הביחד, כך אני אוהב לרעי כמוני . אהבת האחדות והנפרדות יחדיו – זו בינה. זה מה שיש בי כשאני בינתי = אחדות הניגודים . אין לי קיום נפרד. אפשר לחוות את הקיום רק במערכת של ממש.

אדם יחזור על אותה תגובה הישרדותית שלו שוב ושוב,  עד שהחוויה שלו תפגוש חמלה, רגש בינתי מכיל,  ורק אז הוא יוכל למשול בה, בחוויה, במקום שהיא תשלוט בו. אז יוכל להפסיק בפבלוביות .  כי ימשול.

כך עם ישראל, ללא משה לא היתה צומחת בו בינה, והיו חוזרים למצריים… אבל הם יצאו ביד חזקה ובזרוע נטויה כי משה כבר נולד והתעבר בהם בבינה. בלי משה אי אפשר לצאת ממצריים. זה לא  שחוויות מתאספות עד ללחץ מסויים, אלא חייב לבוא  שלב נוסף, אחר בהבשלה, כדי שיתחיל להתעורר מנגנון בינתי בתוכם.  זהו שינוי פרדיגמתי,  קפיצה קוואנטית ממש. חתול הולך וגדל.. הולך וגדל.. כלב.

זה מדהים. זו מטמורפוזה.  כמו זחל לפרפר בבת אחת עקב שינוי בכיוון. הכנסת הבינה.  לא לינארי, התהליך,  אלא סןג של דאוס אקס מכינה. אבל האם משה נולד אצל כל אחד? כל אחד בזמנו.

 כל עוד יש מאבק בתוכנו, בלב מכווץ, אתה לא שם.  אי אפשר לך להתאמץ להיות בתהליך בינתי, כמו  שאי אפשר להתאמץ להרפות… או לאהוב.. זה  כיוון הפוך.. אי אפשר לכפות אהבה אלא עד שתחפץ. לכן משה   מ ת ח נ ן , בדיוק  כי אי אפשר לכפות כל זאת!!!! וזה כל העניין . .. זה משהו שצריך להיטמע בנו, הבינה, היכולת. כשזה ישנו הקיום הוא שמדייק, לא אני. אני לא צריך להתאמץ לדייק – קיומי עושה זאת עכשיו בין כה!!!! רק להגיע לבינה דרך אמונה והכל יסתדר…

זהו תהליך הנרכשות הזה עליו אנו מדברים פה, שמשה עושה להם דרך האני הרוחני שהוא, משה  מלביש את זה עליהם.

פרק ד, ט – רק הישמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח כל זאת,  ושיסור לבבך חלילה -אלא הורשתם לבניך ובני בניך, את הסצנה,  איך עמדת בחורב.. אכתוב לכם את זה באותיות, בספר, ואז תוכלו תמיד לראות את המילים לפניכם   – כאן הוא שם את היסוד והרמז למפעל פרשות השבוע, לדעתי..  כי הרי זה מה שמאפשר לנו לעשות קצת מן התהליך בצניעות.  אם תראה את המחשבה הבינתית, את הרגש הבנתי, תראה את הקולות –  האלו.. זהו איחוד ניגודים ראוי… כך שילוב של חושי הקליטה בהדהוד הדדי..

תחם כמיותר כל מה שלא שייך  – עשה הפרדות, הפעל את המשה שבך, והבדל בין מה-ש, ל מה-ש..   משה  היה סלקטור להפריד..  זה כן, וזה לא.. ותמיד בנימה בינתית:

כך אבא לביתו כשהיא רוצה אותו כעת לשחק והוא עסוק: באהבה גדולה יאמר לה אני לא פנוי אלייך כרגע בת שלי, אבל את מוזמנת להכין לאבא כוס קפה ובואי חיבוק…יש חיבור לב, וזה העיקר –  הרי זה מה שרצתה הבת  מלכתחילה – חיבור לב. לכן אין מה להצטער שלא  שיחקת איתה כרגע, אלא לשמוח שהבאת חיבור לב בין שניכם . זה חוסך ריצוי מחורבן…!!!!  על כן אל תאמר לה טוב, אבוא איתך   יא נודניקית.. . ככה לא.  אלא בנימה  נכונה ,נימה מנימי הלב!!!

אין צורך להיאבק על מהמקום  – המקום שם ורק מחכה… אותו מקום של הבנה בנתית אוהבת   -המקום שקיים תמיד, כמו אלוהים שהיה שם תמיד, רק חזור אליו ואל תלך לאלוהים אחר, אלוהי הישרדות, כדי לקבל אישור והקלה.

שימו לב!!! – אם אתה לא במקומך ורוצה לחזור למקומך  – התמקד בנוכחי בעכשווי,  במה שקורה עכשיו, בלי לברוח, וכבר אתה במקומך!! לכן זה כן ענין הכרתי תלוי בך להחליט לפנות ולהתמקד  פנימה בחמלה, מעשה פנחס –זה כל אחד יכול!! כך תתחיל את החזרה למקומך! בחמלה. ככל שההכרה שלך תהיה ערה למה שקורה לך תוך אותה פניה פנימה – כן תראה ותבין ותחוש שאתה על מקומך. הכרה ערה!! זה מה שדרוש.  ואתה יכול לעזור להכרה שלך להתעורר!! פונה וחס ומתמקד ומאפשר..

מיכאל מוסיף – כל זה מאפשר לך להיות  נ ח ו ש  בדרכך, שאז אתה חוזר למקומך באמצע בין הניגודים, בין גשמי לרגשי רוחני, כי הרי על הציר הזה נע הכל…במצב נחישות את/ה חוזר/ת לאמצע בין הניגודים, ואז אתה כעת יכול לבחור לעשות דברים ברגשי רוחני ולאו דווקא להגשים כל ייצר, כמו שהיית קודם עבד לייצר, והנה המחלה-הגזמה-אחיזה נהיות מיותרות, אפשר להרפות מהן כעת = ונרפאת..

אתה בונה יכולת התנגדות ומידת רוחק שמאפשרות לך לחזור לאמצע בין הקטבים. זהו המקום האלוהי, זהו מקומך, ואין בלתו… דרך נחישות או דרך התמקדות או דרך אהבה ואמונה… גם הומאופתיה עוזרת… ביו אנרגיה…

דע כי  הרבה סימנים מתקבלים כל הזמן אצלנו בהביטנו בחיים, אשר רומזים לנו להתחיל את התהליך או לחזור אליו. חלומות, מחלות, אירועים סמליים אשר מדברים בשפת המציאות, שפת החיים… כל אירוע בחיים הוא שעור אשר אפשר להפנים ולהימנע אחכ מאותה טעות..

לכן רושמים רישומים על שדה ההכרה – זה האקט האמיתי שמקדם אותנו, לא יידע פסיכולוגי, לא מודעות. אלא רישום אמיתי על שדה ההכרה.  דרך חשיבה הכרתית אתה רושם את זה על שדה ההכרה, את ההבנה הזו והיא נהיית כך בינתית! .. אלו הכלים החקלאיים  שיש לנו… לאפשר צמיחה. כך דרך האני הבינתי אני זורע זרעים של בינה על שדה ההכרה ואז מנביט אותם, ואט אט הם צומחים ומתגלים למחשבה הבינתית, ואז למחשבה היישומית המעשית, וזה כבר נעשה כמעשה בינתי בשטח.. אלו השלבים .

מצב כזה הוא  מצב של       ה ש ג ה    ,   כאשר כל זה בא לידי ביטוי בדיבור או במעשה בינתי. אז זו ה ש ג ה  שלמה.  רק אז יש הבנה-יישום-תוצאה. רק אז זה שלם. ערכך, הטוביות שלך – אינם מותנים בתוצאה, אבל הדיוק חייב להיות מוכר בתוך התוצאה, אחרת משהו חסר… כך מי שמגלה  ריבוי טעויות הדפוס בהקלדה במסר ווטסאפ  – משהו אצלו  עדיין לא מדייק..  זה לא עשייה או אי עשייה אלא שמה שיקרה ייעשה ממקום מדויק.

הוא מזכיר להם את מעמד הר סיני, שם רואים את הקולות בלי תמונה.. זהו המקוןם היותר מדוייק לזרום בו כי תמונה מקבעת מדי… ואז שני הלוחות.. הוא, ה', ניסה ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשות בארץ ואותי ציווה להנביט בכם את זרעי הבינה שיצמחו בארץ כנען. לעשותכם מסוגלים. ונשמרתם מאד לנפשותיכם.

שמש ירח וכוכבים יש לכל העמים,  אבל אתכם הוציא מכור הברזל במצריים להיות לו לעם, בעוד שבי התאנף.. נשאתי עלי משא הדרך…   – כך זכיתם בבינה.  בינה רק לכם יש בינה ולא לשום עם אחר, ואני ממש לא גזען מלוכלך.. כמובן שמשה הוא ראשית בינה. כור הברזל  -= מקום בר נזילה, שם אתם נוזלי ניסחפים  בגרוויטציה.  אבל ברזל – הוא גם בעל רז , סוד ההסמלה. גם כך אפשר.. אתם עם עם רז..

אין עם ששמע ה' מדבר מתוך האש, חוץ מכם.  אתם במקום מיוחד מאד בתולדות האנושות. יש לכם הזדמנות להיות עם נבחר, עם עושה שלום!.. אוי אוי, אני כבר רואה איך בעתיד תעשו הפוך… כל כך חבל… והרי זה מיוחד. אולי תשתדלו?!!

אתה ראית לדעת כי ה' הוא האלוהים אין עוד מלבדו. האמינו בו למען תאריכו ימים על האדמה בנחלה טובה, שם נחה הנפש. אבל רק אם תדייקו עם ה' אלוהיכם . .  אל תיתן  לנפש לחזור למקומה הלא טוב של התרוצצות מרצה!!!  היה בדיוק ובטוב! 

פרק ה, א, ויאמר משה אל כל ישראל ויאמר אליהם:   שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד. כאן אנו מוצאים סיכום תמציתי כמו שירה של כל שאר נאמר עד פה. החוקים שאני נותן לכם פה היום לא רק לאבותיכם אלא גם לכם כאילו הייתם שם כי אתם שם ברוחכם..   עשרת הדיברות הן דיברות  הנפרדות  והאחדות בו זמנית!!! הן ביטוי מולשם לחוק האלוהי:

 הכל נאמר מול הרצונות האחרים:  לא תתאווה לרצון של אחר לא תרצח רצון אחר לו לא תחמוד רצון אחר כי אתה מדויק ברצונך שלך בדרכך, אין לך צורך ברצון אחר!!!   הדיוק הפנימי מתאפשר בעיקבות העבודה שעושים בחיצוניות של הפנימיות.  הדיוק מתאפשר, אין  להתאמץ אליו, רק בורא עולם יכול באמת לדייק , אתה  רק עוזר לו, מאפשר . . יוצר את התנאים  בחיצוניות שיעזרו לפנימיות. משתמשים באבני בנין של בינה לחיצוניות כדי שם בפנים תתקיים הצמיחה המדוייקת. 10 הדיברות מבטאות את ההפרדות והפעלת חוק בתוכך בצורה המיוחדת לך. כך ה' יוכל לעבוד דרכך אם תשמור על 10 הדיברות. לא מישהו אחר. הן מפנות אותך פנימה , אל עצמך, כי רק משם, רק  משם תישלם!! בינך לבין אלוהייך, קורה הדבר.

בשבת  – וינפש. השבת היא ביטוי העליון לחוק האלוהי של ניגודים משלימים.  זה הזמן לשמוע את הצוו הבא מבפנים. מנימי ליבך המתרחב.

שמע ישראל  –  שמע דיוק! ואהבת את ה' אלוהייך בכל נפשך ובכל מאודייך באהבת התהליך תהיה אהבתך זורמת..

שמע ישראל  – זו העדות שמתקיימת, שמאפשרת את משמעות הבינה, השמע ישראל הזה.. איך? ככה. זה החוק, זה הביטוי לחוק האלוהי … שמע.. זו המשמעות .  והדברים יהיו על לבבך.. 

 בארץ כנען הכל נמצא  ואינך חייב לבנות דבר, אתה יורש את הדברים .כי המדובר כמובן בנשמתך שלך, מהותך ששבת אליה. מצד שני  –  ונטעת… זו הצמיחה מחדש. בינה של עם שלם זה משהו מיוחד בניגוד לבינת היחידים .. אברהם קונה את מערת המכפלה וזו כבר הרחבה גדולה של הבינה. אבל האבות הם ארכיטיפים בןדדים,  רגעי ילדות כסמנים אציליים שרוצים לחזור אליהם תמיד..אבל הם לא הבינה כולה.  ..

פרק ז, ו – כי עם קדוש אתה ל ה' אלוהיכם, בך בחר ה'. מכל העמים  לא כי אתם הרבה, אתם דווקא  מעט, או מקסימים כאלו – לא, אלא כי אתם קשי עורף בלתי נסבלים כמוכם שעוד לא ראיתי… אתם אתגר בשבילי! חתום: ה'. כמוכם לא מצאתי ולא אמצע, ומיד נמשכתי אליכם, דבר ה'. זכור כי  ה' הוא אלוהיך, לך  הוא שומר חסד ללכם, אוהביו. ואשר לשונאיו –  שלא תדעו.

אז עשו את מצוותיו ותדעון רק אושר! אמן. הללויה. תודה רבה. ביי. 

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: