Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for יוני, 2009

 

זו פרשה שבה הכותב, הנכתב, ממשיך לתהות על המרחק הנכון ביוצר שבין אדם לאלוהיו בכל שלב בחייו,.  כדי שהליכה בדרך אליו יתברך תתמשך לה…

המרחק שבין הקדושה העליונה – ה' לבין ההולכים אליו למיניהם.

בכך היא פרשת המשך לבהעלותך, עם פירוט תפקיד הלוויים. גם כאן הם כוכב ראשי. השמירה שלהם…

שוב מתעורר יצר אנושי מאד והשעור הוא איך להרגיע, איך לתת מקום לכל דבר ולהתמודד עם הטבע האנושי.

 

קורח , שהוא בן לוי בעצם, מנהיג את הקבוצה הקוראת תיגר על משה, אבל שם גם צאצאי ראובן שבכוח בכורתו אולי רצו יותר, וגם עוד 250 בחרי בני ישראל נשיאי עדה אנשי שם… מאלו המוזמנים לקרוא לפני הקהל בעת חג..  העליתה.

נא לשים לב שקרח 'לוקח', שהם 'קמים', ו'מתקהלים' – הכל במעין תנועת תנופה לכיוון משה ואהרון לאמור: רב לכם, מספיק לחשוב שאתם טובים מאיתנו, כולם קדושים ובתוכנו נמצא הקב"ה  ומדוע תתנשאו…  גם אנחנו רוצים להיות במקומכם. אין צורך בכהנים לתווך, הלא הוא אהרון, ואתה יודע מה משה – אין גם צורך בנביא! כי מנהיג גדול אתה לא, בקושי מדבר שכמותך, הססן  וממנה את אחיך לעזור לך…. אין בכם צורך. כולם שווים והכל אחד.

 

 משה שומע ונופל על פניו. בעצם למה? יכול ההי לצעוק למחות להעניש.. אבל לא. הוא שותק. כי הם צודקים, זה למה. ואכן, מי כמו משה יודע –  ניצוץ אלוהים נמצא בכל אחד; ובמקרה מושלם באמת אין צורך בתיווך בין אדם לאלוהיו; כולנו בני אדם.

 אבל בעצם דבריו כורה קורח בור לעצמו.. תרתי תרתי…כי כשהוא אומר כולם קדושים, הו קובע בעצם שבכולם הושמה הבדלה בין מה למה. בין דבר למשנהו, בין ניגודים בתוך נפשם. בין אדם לאלוהיו.. מטרת אותה הבדלה, אותו מרחק, היא, שזו תהיה הדרך אותה ילכו שני הניגודים, אחד לקראת השני, לא כדי לחסל איש את רעהו אלא כדי למצוא נקודת אמצע  בין הניגודים – הוא ה"מקום" האלוהי – שם תשרור הרמוניה שלמה…. והרי אי אפשר לבן אנוש להגיע למקום מושלם כזה. אבל לשאוף אליו, ללכת בכיוונו, אפשר, לא??

משה, שהוא האדם המגלם באישיותו אדם  המתקרב לאלהים, ביראה, בענווה אבל באומץ, כשהוא בא  מתוך אנושיותו, הוא קודם כל אדם. ואיש טוב, שרוצה טוב. ומקשיב לאחרים. דבר ראשון הוא אומר: הי, בעצם קורח צודק, בעיקרון. הרי אין בי משהו אלוהי מושלם, גם אני הולך בדרך ממש כמוהו… והרי כל אחד מוזמן  להתקרב אליו, יתברך, באותה מידה.

הנפילה על הפנים היא דרך לומר פוס, לא משחקים, רגע, אני צריך לחשוב. זה הכניס אותי למקום לא פשוט, אני צריך זמן להתייחד עם עצמי… אין לי תשובה מיידית. זה ברור, הן בעצמו הטיל ספק תמיד בעצמו, והנה בא הגביר, הבריון השכונתי – מאלו שמשה הרג במצריים בריב בין הניצים היהודים – וצועק עליו..משה פונה אל מקור כוחו אמונתו  – ה'. הוא מחייב פגישה עם בורא כל.

בואו נישן על זה לילה, הוא אומר לקורח, בלילה ידע אלוהים ויראה לכולנו מי שייך אליו ומי לא, מי  קדוש – היינו שומר מרחק נכון בהולכו בדרך… עד הבוקר יקבע אלהים מי מתקרב אליו נכון ומי לא. מי הולך תוך כדי נגיעה בכאבים הצמודדולתמועשיית שתלום פנימה – ומי מנסה לעשות קפיצת דרך חיצונית ללא תהליך עמוק.

מי אשר בינו לבין אלהים תוכח בחירה הדדית…. הוא יישאר הקרוב אליו. ואליו. ואליו.

 

 גם אם שניהם בני אדם אשר הולכים כל אחד כמיטב יכולתו אל אותה מטרה, ובכך הם שווים, ההבדל הוא אפילו לא במרחק  שעשו –  אני כבר כהן או נביא ואתה  סתם איש פשוט –לא! אלא האם אתה ממשיך ללכת בדרך או רוצה כעת להתקרב בקפיצת הדרך. בוא נראה מי יקרב אלי נ כ ו ן. מי יקטין את המרחק בדרך הנכונה.  

 

כדי להווכח בבחירת האל משתמש משה במבחן המחתות והקטורת. לא במקרה בוחר משה להשתמש במבחן זהה לזה שבו נבחנו הוכחדו בני אהרון הכהן הגדול. שהרי זה בצורת קרבתם שהאל מצא פגם ויקרא י 2-3  "ותצא אש מלפני ה ותאכל אותם וימותו לפני ה'. ויאמר משה אל אהרון הוא אשר דבר ה' לאמור בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרון" .  כל מי שמתקרב אלי חייב להתקדש – לשמור מרחק נכון של הבדלה בין קטבים בתוכו ומולי, כשהוא מגשש למצוא האמצע ההרמוני של כל המשתנים.

 

זה בפרשת שמיני שם מלמד הקב"ה את משה ואהרון איך מקריבים קרבן כראוי.  והוא משלים בפרשת אחרי מות: טז 1 וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו"  – אז  מלמד אותם לשים פרכת וכפורת וכל מיני פילטרים כדי להאט את הבערה…  את התקרבות…

 

קרח, כשמו כן הוא: בעצם איש קרח שכמעט שום תהליך לא בוער בו. אבל מאד בוער לו להגיע כבר,מיד לה',. הוא רוצה לקפוץ קדימה בחפזה. והרי  הוא כבר שייך ללויים, הוא כבר בקבוצה הקדמית של משרתי ה'. אמנם סוג של נושאי כלים, אבל בהחלט קרובים יותר מרב העם. לא! הוא רוצה להיות ראוי להיכנס לקודש הקדושים כי הרי אלהים כבר בתוכו! בין נא, בוער בעם איש קרח, ומתי תבין, כסיל: ה' בתוכך, אבל כדי להגיע אליו אי אפשר לנחות בכוח, אלא יש ללכת כמו על חבל, כמו על מתח… בתהליך שבו אתה ממנסה לגשר על ההבדל בין עובד אלילים שנהית לבין מצב של  הרמוניה שלמה, אלוהית. אי אפשר לעובד אלילים לקפוץ מיד פנימה  – כי נשרפים!! כולם אכן קדושים, עם קדושים, אבל לא במובן שהם כבר בני אלוה  מושלמים,  אלא שבתוכם בוצעה הבדלה, הותווה המרחק הנכון ללכת בין בשרם לרוחם.

 לכן רב לך להיות בן לוי, אינך צריך לכפות קפיצת דרך אל הכהונה.

 

ואז כתוב "ויאמר משה אל קורח"  הירש מסביר שמשה שאמר ולא דיבר שכן ריכך דבריו. כי בהבינו את נפש רעהו רצה מאד למנוע את הטרגדיה. משה הרי זכר מה קרה לבני אהרון. . הוא מתחנן בפני קורח ועדתו ,  "הרי אתם בני שבט לוי כבר קרובים למשכן בשרתכם את כלי הקודש. הניחו לאהרון הוא עושה את תפקידו".. כך משה מנסה להסביר להם. אבל..

בינתיים הוא פונה לפלג האחר של המורדים, דתן ואבירם. אלו לא ביקשו כהונה אלא קראו תיגר על מנהיגותו המדינית של משה, על משה האיש כמנהיג. הם כל כך מזלזלים בו שהם מסרבי לעלות אליו, כמו רשעים אמיתיים, מסרבים לכל עליה.. אומרים לו: נכשלת במשימה להביאנו לארץ זבת חלב ודבש..  ובמקום זה אתה משתרר עלינו, שולט עלינו בכוח, בשרירות. כאן כבר קשה למשה להבין. הוא פשוט נעלב כי זה לא נכון. לא לקחתי מהם אפילו חמור אחד,חמורי שכמותם…  חמורים. ומשה הרי סחב על גבו הריגשי רוחני לא חמור אחד אלא הרבה חמורים כמותם בדרך ממצריים.. ולא הרע להם כלל,  וכך הם גומלים לו, לאידאליסט הזה… הם, אופורטוניסטים מהסוג החומרי, אינן מתכוונים כלל ללכת בדרך, בניגוד לקורח שמנסה עדיין ללכת  אף כי בדרך נלוזה.  

משה חוזר לקרח וקובע איתו ועדתו  פגישת קטורת למחר בבוקר

 

כך קורה, ומשום מה מתקהלים "כל העדה" סביב קרח ואנשיו. אולי הביא אותם קורח לראות בנצחונו. אבל ה' מיד אומר –הבדלו – תפסו מרחק  -שוב מרחק, הפעם פיזי גשמי – כדי שלא ייפגעו

אלוהים, שהוא כולו חוק, אלוהי, יש לו נטיה  להפעיל את החוק היבש  ולכלות  אותם. אבל משה ואהרון נופלים אל פניהם –  זו כנראה הדרך ליצור ריכוז עליון פנימה, שכן הפנים מוסתרות והכל עסוק פנימה – ורק כך אפשר לתקשר איתו, יתברך. הם  מבקשים על נפש אלו שלא חטאו לכאורה. רק איש אחד חטא. אל אלוהי הרוחות לכל בשר הם מכנים אותו, לאמור: הן ידעת כי יש רוח ויש בשר וביניהם מתרחשת לה הדרך, בין גשמי לרוחני. כל אחד בדרכו הם רחוקים… אל תפגע באלו שעדיין מסוגלים ללכת אלייך\ אלו שאינם רשעים גמורים.

אלוהים מקבל את הטענה הזו. מה הוא, קפריזי? לא. אלא שהוא נברא בצלמנו. ואם יש בסיבה  אהבה מקבלת ולא מטפלת בקהל בני אדם זה משפיע  על חומרת הדין. פוחת אז הצורך להגשים בפועל כאב בריאה אל מול חוטאים….  

היא היא הבריאה עליה מדבר משה מיד בהמשך כשהוא מבדיל בין מוות רגיל הקורה לבני אדם ההולכים בדרך כל אחד כמיטב יכולתו, לבין מי שהוא רשע גמור ואיננו חפץ לשאת בעול כלל או לעשות קפיצת דרך כמו קורח,  דרך כשפים  כאלו…

לא, מול אלו אין ברירה כנראה אלא להגשים בפועל את חלק החוק המדבר על "מוות ולידה מחדש"… שזוהי נראה לי הבריאה אשר בורא האל בפצותו את לוע האדמה ובהורידו אותם חיים שאולה… הם הושאלו שאולה שם שואלים אותם כמה שאלות ואז שולחים אותם לסיבוב נוסף כאן….

כל מקריבי הקטורת הלא נכונה הושמדו. 250.. אייי… אבל הם הרי ניכנסו למחוייבות של הקרבת קטורת קרבן, וברגע שזה נעשה לא נכון, השם ממש מצטער אבל…  יתכן ונולדו מחדש די מהר, כי גם משפחת קורח אשר הושמדה לכאורה כליל, מוזכרת בספר תהילים(?) כשרה שירים לה'. אז אולי בכל זאת , לידה מחדש?..

 

    את המחתות השרופות רוקע אלעזר בן אהרון לצפות את המזבח – כך נישאר זיכרון גשמי מוחשי של הפרשה למען יראו וייראו. (יראו וייראו – מה ההבדל המשך???)

 

אבל בכך לא תמה הפרשה. אותם בני ישראל שהספיקו לנוס באים למחרת בטענה אל משה אהרון שמות של ה 250 לפחות היה כנקמה אישית של משה ואהרון על /שנעלבו. אלוהים מתרגז  על הטענה הזו  -אין לו הרבה סבלנות לכסילים, נראה – ורומז למשה שיתרומם מעליהם הוא ישמידם כבר – אבל משה ואהרון עושה אקט הרואי –רץ עם המחתה הבוערת קטורת ומסמיל מסמיל מסמיל שם כדי לעצור את המגפה..  הוא  עומד בדיוק במקום המעבר בין מתים לחיים ושם מכפר יפה כך אין צורך להגשים עוד מוות….. כי הם הציתו מוות משתלח בהתקרב לא נכון אליו יתברך ממש כמו שקרה לקרח ועדתו. התקרבות לא נכונה היא מוות כי הוא יתברך רוחני כל כך… אבל אפשר לעצור את המוות הזה  דרך אהבה גדולה!!!!!!!!!!!!!!!!!

Read Full Post »

 

היה איזה בוקר שהייתי קצת מוטרד. עמדתי לאבד את מרגלית, מישהי שהכרתי ככה, בהיסח הדעת, דרך אתר באינטרנט. היינו בקשר כחודשיים , כשבהתחלה היה ממש טוב, כמו התחלה של משהו טוב, אבל אח"כ…  נהייה לי קצת כבד ולא התאים לי להמשיך, בייחוד לא בכיוון של זוגיות ממש כמו שהיא רצתה… אולי כי אני בבעיה עוד מילדותי המופרעת בקיבוץ המהפכני. כן, לינה משותפת.. תשאלו אפילו את  אסף עינברי, איך זה כשאמא של תינוק בן חודשיים לא באה לילה אחר לילה. הוא  מאבד קצת מהאמונה שלו באפשרות של קשר רציני… אבל לא ניכנס לזה… כנראה שכך התאים  לי לאבד אותה, ובאותו בוקר עשינו טקסי פרידה, כשהיא מזילה דמעות בטלפון, וSMSים, ואני כאילו קשוח, אבל בעצם די מטורד…  בכל זאת, היינו יחד. קיווינו לנס. לא קרה. האם מה שבא בהיסח הדעת .. או להיפך?

 

בכל אופן כדי להירגע הלכתי לי קצת לעבוד בגינה. עקרתי כמה עשבים, שהיו שוטים מספיק לחשוב שיוכלו לשגשג על חשבון הפרחים שלי. הראיתי להם מה זה: עקרתי והנפתי אותם  הרחק הרחק. אחרי  כ –  10 דקות של עבודה  פורייה נכנסתי הביתה לשתות משהו. הייתה שעת צהריים ובבית היה די קריר ונעים. שתיתי משהו, וכבר התכוננתי לצאת שוב החוצה, כשלפתע : עקיצה! הנה, כאן, בקיבורת הזרוע – עקיצה כמו של דבורה. חשבתי – דבורה. אבל העוקץ? אני לא רואה  עוקץ?!! מה זה? ואז עוד עקיצה, הפעם מאחורי הברך! מה זה, צעקתי, מה זה פה!  אני מסתכל, ואני רואה משהו נופל על הרצפה:   עקרב שחור!. . מיד דרכתי עליו, הרי בא להרגני. הבנתי  שכנראה הנפתי אותו אל גבי בהיסח הדעת כשעקרתי את העשבים,  שאולי לא היו שוטים כמו שנראה בתחילה, אם שלחו לי עקרב שכזה… אבל, די, זהו. דרכתי עליו ודי, אין עקרב. קצת נבהלתי:  בכל זאת, עקרב.  אבל גם היה לי מזל  – הרי לא נעקצתי ממש,  רק באופן סמלי… מוזר. מוזר כל כך…

המקום קצת האדים, ללא נפיחות של ממש והמשיך לכאוב, מזכיר לי שלא חלום היה כאן..

 

רק בערב, כשחשבתי על כל העניין נזכרתי מי משלים את השלישיה: משיח!! הרי למדנו – שלושה דברים באים בהיסח הדעת: מציאה, עקרב ומשיח!. כך גם אצלי: קודם כל  מציאה של מרגלית, שמזכירה את סיפור חז"ל הידוע על מרגלית שניתנה מן השמיים בעקבות תחינתו של רב (זושא? שיהיה זושא) שאין לו אפילו כדי סעודת הפסח. אבל אשתו מסרבת  לקבל את מוצרי השוק שהביא, ומכריחה אותו להחזיר המרגלית לשמיים,  כי אין מזל לישראל, וכל אחד מוזמן ללכת ולהתמודד עם עצמו וגורלו בלי ניסים, לעשות תיקון ולא דרך ניסי מרגלית.

 ואחכ העקרב והעקיצה הסמלית  כל כך – אולי בכל זאת יש קצת מזל למיכאל ..

 אבל מה רוצה עניין המשיח  לומר לי?

 נזכרתי בספרו של אסף ענברי על הקיבוץ שקראתי לא מזמן, על איך חטאם האמיתי של בני הקיבוץ המהפכנים היה  שניסו להביא את ימי המשיח עכשיו, עכשיו.. ממש כמו, שנים אח"כ, אנשי שלום עכשיו, שרצו (בצדק!) שלום מיידי, ולא הלך, כי הבאתו של הטוב השלם דורשת כנראה תהליך ארוך של תיקון, חוויה אחרי חוויה, כאב אחרי כאב, ללכת  בגיא צלמוות יד ביד, וכל ניסיון עיכשוו מיידי עלול להביא למה שקרה גם לקורח, כשניסה לעשות קפיצת דרך אל האלוהי ללא תהליך התיקון המייגע שחייב לעבור כל נביא, וכך בלעתהו שאול, שאולו  שלו עצמו,  ולעד אבד מתוך קהל ה'.

 

וגם נזכרתי בתכנית רדיו בה סיפר פרופ אריאל רובין, כלכלן ואיש אשכולות, איך הרעיונות הכי טובים ועבודת הרוח הטובה ביותר שלו קורית בבית קפה שהוא קורא לו "בית קפה אקדמאי" – פשוט, צנוע, עניו, אבל שיש בו אווירה שקטה טובה של , נו, המילה הזו, תמיד אני שוכח אותה, הנה, הנה: אהבה.  רק שם, בהיסח הדעת…

 

וגם חביבה פדיה, בספרה האלמותי "בעין החתול", מביאה דברים בשם המורה שלה הרב פרץ, אשר מקטרג בעדינות על קיצוני הדת-דעת ביהדות: "המבקש בכח את המשיח וביום קרב – יש לו לחוש שמא יעלה  בידו עקרב ("בעין החתול" , חביבה פדיה, הוצאת עם עובד 2008, עמוד148)

 

 

אבל מה אומר לי משיח, לי באופן אישי?  אני שמצאתי ואיבדתי אהבה בהיסח הדעת,  אני  שהסחתי דעתי מסכנת העקרבים ובא עקרב ונתלה בי ועקצני סימלית, רק כדי להזכיר לי את הכאב הכרוך בעניין הזה של אהבה.  מה עניין המשיח בשבילי?

הנה מה: הכל בכל.

  הרי מי אם לא אני נתלה כבר שנים בכפתורו של כל בר דעת הכותב משהו הראוי בעיני, לאמור: שמע, הי, גם אני, כלומר אתה כותב נהדר, איך אתה כותב, שמע, אבל הנה גם אני ,ראה, ראה מה יש לי פה, מה כתבתי אני, איך לרפא את העולם, לא נהדר גם כן? לא קצת משיחי, גם אני? בוא נתהדר יחד, הנה אנחנו חבורת סוד מוחלט בהחלט, שנינו נהדרים, נכון, הא? נכון?! תגיד, תגיד מיד שגם אני נהדר,  נו, תגיד תגיד תגיד שגם אני משיחי, נו, תגיד כבר…

בעוד שלהביא משיח אפשר רק  ב ה י ס ח   ה ד ע ת .   כך לימדנו מורנו דב אלבוים,  שוב ושוב הדגיש עד כמה הדעת, סגידה לעץ הדעת עלולה להוליך לפסקנות סופית של זה כך, ולא כך, קביעה  הסוגרת בעצם כל תהליך של פשרה ופיוס ותיקון ויצירה של הרמוניה שבין הניגודים, שיכולה לקרות רק שם בחלל הפנוי, המצוי תמיד בתווך ש ב י ן שתי הדעות המוחלטות., הקיצוניות…  רק שם יכולה לשרור קרקע פוריה לצמיחת  משיח, רק שם אפשרי השלום. לשם יש לשאוף, אליו ללכת באמונה שלמה, אל החלל הפנוי של היסח הדעת.

 

Read Full Post »

 

שני נושאים עולים (!!) תוך כדי עיון בפרשה:

  1. השורש ע ל ה  הנע על הציר מעלה מטה, גשמי רוחני, אלוהי אנושי…
  2. פנים, על משמעותן(ם)

 

כאשר אהרון, על פי הוראות משה, על פי הוראות האל, מעלה  את הנרות, הוא מעלה אותם "אל מול פני המנורה" – זהו הכיוון אליו מאירים הנרות.  האור חייב להיות מכוון אל מה שמול הנרות, אל המנורה – שמשהו בה  מהווה את הכיוון המנוגד והמשלים של הנרות!!.  אבל הן הנרות ניצבים על המנורה עצמה ויוצאים ממנה, כיצד יוכלו להיות מנוגדים אל מול פניה???

אפשרות אחת היא ששלושת הנרות מצד אחד מכוונים אורם אל המרכז, אל הנר המרכזי וכך גם מצד שני. אבל זהו פתרון חלקי בלבד. אין כאן אל מול פניה.

אז יש כל מיני באורים מה היה כיוון חלק מהנרות: יש באור של 3 נרות צפונה = רוח, ושלשוה דרומה – = חומר, וההרמוניה ביניהם. ויש המחלקים לכוון מזרח מול מערב כמו האור, אור השמש העולה ממזרח למערב.. (הירש). אבל שני הביאורים רוצים בעצם לומר שבהתעלות אליו יתברך עסקינן, כך או אחרת. השאלה איך להעלות את האור חשובה, כי מעשה המנורה הוא בוודאי שוב מעשה סימלי חווייתי המקווה להדהד להגברת העלאות אור, ולהפוך גשמי חשוך לרוחני מואר….

 

הירש מסכם את מובן ה"אור" בתורה ככינוי ל"דעת"  של העיקרון האלוהי. המובן השני של אור הוא \,תנועה\,, במובן של תהליך התפתחותי, אולי ספיראלי, בניגוד לסטאזיס ומוות רוחני. האור מאחד ידיעת העיקרון האלוהי, ותנועה התפתחותית על פי עיקרון זה.

האור – הירש – הוא ההגשמה הסימלית של הרוח במציאות. רוחו האדם ורצונו באים  לידי ביטוי באור הנרות

את העיקרון עצמו מזכיר הכתוב גם בתיאור המנורה עצמה – כשהוא טורח  להזכיר איך נעשתה המנורה, לכאורה תאור מיותר ולא רלוונטי כי כבר נכתב בהרחבה בספר שמות, אלא שאם מדברים על אור הנרות כביטוי לרוח ה', המנורה היא הגשמה של העיקרון אלוהי בעצם החומר שלה: מיקשה אחת!!!!  שאחד הוא יתברך.. מאוחד.

 המנורה היא ממש  ".. כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה"  פרק ח פסוק 4 . מהו אותו מראה  אשר הראה ה' את משה ושמעשה המנורה הוא כמוהו?

זו מחשבה קצת פרועה, אבל המעשה הראשון שהראה ה' למשה הוא מעשה הסנה, שבוער בוער באור אש גדולה ואיננו אוכל,, לא, נכון, לא אוכל, אבל אני אראה לכם איך כן לעכל חוויה גשמית לסימלית, של נעלייך, כי כאן כאן  העיקרון האלוהי אל מול פנייך, הנה, הפוך את המילה סנה? ה' – נס. נס עושה לכם האל כאשר הוא עוזר כן לעכל מה שקשה לעיכול, חוויות שנתקעו וכו. זהו העקרון האלוהי שהראה למשה . שמתבטא אח"כ במנורה

ואולי עוד משהו, עניין הפנים…הרי משה הסתיר פניו במעמד הסנה, כי ירא מהביט אל האלוהים  שמות ג,

7. יש משהו בעניין הפנים. כי לא יראני האדם וחי. והרי הפנים שי בהן מסר כפול, שלם: גם הם שרואים בחוץ – אלו הן פניו, על פניו\ אבל הם גם מראים, או יכולים להראות –  את מה שבפנים…הפנים הם הגבול רב הפנים, שבין הפנים לבין המוצג כלפי חוץ.. לראות את פני האל זו היא קרבה גדולה מדי אל האין סוף, כבמעשה הכהן הגדול: אסור להתקרב מדי לאלוהות האין סופית כי אז כניגוד משלים מיד נעשים סופיים לגמרי, מתים .

 

עיקרון ההעלאה עובר כחוט השני בהמשך הפרשה: כדי לטהר את הלוויים, שומרי המרחק האלוהי מהפנים הקדושים, משה מניף אותם תנופה כלפי מעלה ובזה מעלה את דרגת הרוחניות שלהם , כנראה,  "והיו (ראויים מעתה) לעבוד את  עבדת ה'…." ח11. הרי גם הקרבנות ככה; יש קרבן חטאת שבו מכפרים, מסמילים את החוויה כמו פר שעלה בעשן, ויש קרבן עולה שבו כמו אייל מדלגים כלפי מעלה, עכשיו כשהוקל המשא.. או אולי – קרבן העולה מסדר את המטען הסימלי בפינת הנפש  למשכן נצח, ובא שלום על ישראל

 

הנפת הלוויים גם מבדילה אותם מבני ישראל "והבדלת את הלוויים מבני ישראל" ח14, בכך נוצר מתווה קדושה בין לבין. רק אז הם, הלוויים, נעשים ראויים להחליף את בכור כל רחם מבני ישראל.

למה זקוק ה' לכל בכור? או – מה כל כך חשוב בהסמלת בכורים ?  חשוב מאד חשוב מאד . כדי למנוע מלחמות, כזכור. כי הבכורים נושאים מטען של כאב בעיקבות שגיאות ההורים מול ילד ראשון. כשהם גדלים הם משליכים את הכאב על האחר ויש מלחמה..

 

הדיון בעניין בכורות מזכיר לכותב את סיפור פסח ויציאת מצריים – וההוראה: נא לעשות את הפסח במעודו. מתי? אני מיד יגיד לכם מתי: בארבעה עשר יום בחודש הזה . ובאיזו שעה? או קיי, בין הערביים. זה זמן טוב אחהצ. ערב. על כל כלליו ודקדוקיו. למה כל כך חשוב פסח? כי זו תחילת הדרך לצאת מעבדות רוחנית לחרות, לחרות… אבל אם, פרק ט פסוק 6, יש אנשים שהם "טמאים לנפש אדם", כמו למשל מי שיושב שבעה  בפסח – כי טומאת המת היא היחידה המונעת קרבן פסח. כי כל עניין פסח הוא לצאת לחיים. מי שמת כרגע או אחוז בתוכו במוות לא יכול פשוט לא יכול לצאת חרותה..  אלא במקרה כזה יעשה פסח שני, כמה ימים אחרי אז יביא קרבנו כשהתרחק מהמוותיות. אבל גר ? "וכי יגור איתכם גר ועשה פסח לה' כחוקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ" ט16. היא הנותנת. חופש אמיתי של האישיות ואי השלכת הרע על האחר…  כך תתעלו מעלה מעלה..

 

אחכ חצוצרות  (מקשה…) בהן  יתקעו הכוהנים כדי לכנס החכמים (חצוצרה אחת) או את העם כולו (שתי חצוצרות) …כמו מעלות הדברים מעלה מעלה.. והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם א ני ה' אלוהיכם!!

הנה הזיכרון 0 שהוא התוצר הסופי של ההסמלה, והוא המכיל את החוויה האלוהית שהם פני ה'!!!!

 

החלק השני של הפרשה הוא בפרקים יא –יב הדנים בענין הנבואה והקדושה, אך בעצם במתח הזוגי שבין שני צדדים, זוג בחיים, וה' מול מאמיניו

 

משה מבקש  לרדת מעודף האחריות שלו והאל מציע לול האציל מרוח נבואתו על  70 חכמים. בכך נוגעים בשאלת הנבואה, למי ניתנה ואיה הגבול בין נביא לעמו – הוא אומר והם עושים  -או האם גם הם בנביאים… כן לפחות לרגע גם הם נביאים… בעצם הנושא הוא המרחק שבין הנביא לבין העם. כי הרי גם הוא בן אדם. אולי גם הם נביאים?  בפוטנציאל – בוודאי שכן. אבל במציאות…

 

אבל אם מדברים על המרווח שבין נביא לעמך, מה עם האשה שלקח משה הנביא – האם אין הוא מחוייב למרחק נכון בין בני הזוג? לזוגיות תקינה?  הרי הוא פוגע לכאורה בעקרון ההרמוניה האלוהית בין בני זוג!! כך מרים, נביאה גם היא. הלא גם בנו דיבר … וישמע ה'. כלומר – ה' גם שמע אותם? או: ה' שמע אותם מדברים כך על משה עבדו.. מיד יש כעס כללי במקרא: כך לדבר על משה שלנו? והרי משה האיש הכי עניו!!!

מהי ענווה זו?  עניו מלשון ע נ ה, שהיא כנראה התנאי לקרבה לאלוהיות: משה כולו מענה על תקן מהדהד  קבוע לאל. הרי הוא כניגוד משלים לאל, עונה רק לו בלבד רק זה הוא עושה כזה עניו, עניין מקצועי הוא…   

בעצם טוען סופר המקרא, משה כן מקיים את העיקרון האלוהי, אבל אל בשאיפה להרמוניה בינו לבת זוג אלא כעניין מקצועי הוא קיים הרמוניה בין שאלותיו לתשובות האל, או בדיבור ביניהם, כך בין פה לפה מתקיימת שם ההרמוניה…

לכן אין  לדבר כנגדו. אין. שמעתם? זה כמו נגד אלהים.  לכן בפתאום (!!!) הוא אומר לשלושתם בואו מיד לאוהל מועד להתייצב לפני לברור המפקד.  את אהרון ומרים הוא מקפיץ החוצה מאוהל מועד להבהיר להם שהם נבדלים ממשה ואז מסביר את העניין: עם משה אני לא מדבר בדרך עקיפה של חלום. כמו אתם, נביאים רגילים כלומר דרגה בסיסית של קשר עם  העצמי, אלא משה בכל בית ה' נאמן הוא,  – מכיר כל פינה בביתי, בתוכי.. וואוו. . מדבר איתו פה אל פה… הוא מכיר את המראה הגדולה דרכה הכל משתקף לשני הכיוונים,  ולא בחידות ישמע שפתי. אף כי שפת האל שפת סמלים היא, סמלים אלו כל כך נהירים למשה שהוא שומע אותם כמילים מפורשות… . איך לא יראתם לדבר כך במשה עבדי….

אפשר לשאול כמובן היכן נשמר כאן המרחק בין דבר לסמלו, בין חומר לרוח, עד כמה משה נשאר חומרי בכלל עם הרוחניות הקיצונית שלו.. אבל מילא…

מרים סופגת את העונש. אבל בחן ובגאון. כי היא יודעת שהיא מייצגת נשיות שפויה ואמיצה. מרים, אומר דב אלבוים, היא אקזיסטנציאליסטית ולכן סמלה באר פיריון. רוצה חיים היא כאן ועכשיו. היא מעגלית במחשבתה ומאוויה, בעוד משה הוא קווי, לינארי , כמו כל הזכרים, מנקודה אחת להגיע אל המטרה .

אבל האלוהים – שהומצא על ידי זכרים מה לעשות – עם משה. על כן מיד מצטרעת מרים, וקרוב לוודאי קצת  מצטערת. עליה להיכלם לכאורה על לשון הרע ועל הגאווה בה דברה, אבל בעצם… היא את האמת יודעת: זה לה שהעם מחכה ולא נוסע גם כשהיא בוששת לבוא, בעוד משה האיש כאשר בושש לא רצו לחכות לו. אותה אוהבים. עם זאת משה נענה לבקשת אהרון ומתפלל לה אל נא רפא נא לה…

אמן

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: