Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for אוגוסט, 2008

המלחמה האחרונה חשפה את העובדה שאנחנו חברה חולה: ייחצנות;  שלטון ההון; שחיתות, שליטה ממושכת בעם אחר – כל אלו באים ממקום של פחד וכאב ומביאים אותנו למקום חולה, מקום רע עם עצמנו.

כך בחרנו במנהיגים כמו אלו של היום.

מחלה באה מבפנים ולכן גם הריפוי יכול לבוא רק מבפנים. כל אחד מאיתנו מוזמן לרפא את עצמו, כלומר להביא לשלום עם עצמו. אז יוכל להביא שלום עם שכנו ולבסוף, גם עם האויב .

במדינה דמוקרטית לכל אחד אחריות למצב הרע, אבל גם זכות מלאה ואחריות להביא מחדש לטוב!!

כאן בישובנו התחלנו בתהליך הבראה משלנו. בחרנו בעמי איילון, איש שאנחנו מכירים מהמושב שלנו, כאדם שיכול לבטא את השינוי שחל בנו. אנחנו חשים שהוא יכול להנהיג תהליך כזה של הבראה.   באו הבחירות בעבודה והכוחניות הברק/פואדית ניצחה.  כעת מכה פואד על חטא ומסביר: בעצם התכוונתי לעמי איילון… פואד אתה חגז"ל: חכם גדול זה לא

למען השם בואו נעשה כבר משהו לשינוי המצב, משהו שבא ממקום של אמת ושל אומץ בכל אחד מאתנו. תנו לעמי איילון צ'אנס.
זהו רגע האמת , חברים. לא נותר עוד הרבה זמן לתיקון

אזרחים לריפוי מבפנים

Read Full Post »

"להיות או לא להיות, וזו השאלה: מה נעלה יותר, לשאת חצי גורל אכזר אבני מרגמותיו, או אם חמוש לצאת מול ים הייסורים, למרוד וקץ לשים להם. אולי לישון? ודעת – השינה הזו תשים הקץ לכל מכאוב ואלף הפגעים. לישון. אולי לחלום? הא, כאן המכשלה…"

עם תחילתו של האלף הבא מתחדד מחדש הוויכוח שבין שתי שיטות הריפוי העיקריות: זו המקובלת, מערבית-מדעית-קונקרטית, המנסה לגרום להיעלמות התסמינים החיצוניים, ואשר דורשת הוכחה מדעית לכל תרופה, לבין זו המזרחית-משלימה-מיסטית, המנסה להתחקות על סיבתה הפנימית של המחלה, ומרפאת בכך שמאפשרת פעולה של ניגודים משלימים. מהי הרפואה הנכונה משתיהן? אין ספק שלמערבית יתרון במצבי חירום, בעיקר אלו הדורשים התערבות ניתוחית מהירה להצלת חיים, ואילו המשלימה טובה בעיקר למניעת המחלה. אפשר לומר, אולי, שהמערבית מטפלת לא רע בכלל בסיבוכים החריפים הנובעים מכך שלא נקטנו את הרפואה המשלימה מבעוד מועד…

אבל האם ניתן לומר בפה מלא שאחת טובה והאחרת רעה? הרי בשתי השיטות עלולים אנו לטפל בסימן החיצוני, בתסמין, במקום בסיבה האמיתית למחלה; לרפא את ביטוי החיצוני, אך לא את הנטייה למחלה, וזו תחזור בצורה זו או אחרת. דומה הדבר לקיצוץ נופו של צמח היבלית, בלי לטפל בשורשיו. תוך זמן קצר ישוב ויצמח. הרפואה הטובה היא זו המטפלת בשורש המחלה, ולא רק בהופעתה החיצונית.

אבל מהו השורש? מהי מחלה? מהי בריאות? איזה סוג של הרפיה יש בבסיס הריפוי האמיתי?

בריאות
ללכת בדרך בנחת

הבה נדמה את מצב הבריאות להליכה בדרך רחבה (ציור 1), כאשר ההלך  נמצא רוב הזמן קרוב לקו אמצע הדרך, שומר על קצב וכיוון קבועים ללא מאמץ מיוחד. והנה מתחילה לנשב מולו רוח חזקה המאיימת לעצרו או להסיטו מן הדרך. מי מאיתנו לא התנסה במצב כזה. מעתה ישקיע ההלך מאמץ גדול כדי להמשיך לשמור על עצם ההליכה. הוא ינסה ללכת בפיתולים הולכים וגדלים, כנחש המתפתל בחוזקה סביב ציר האמצע של הדרך, כשהוא מנסה בכל כוחו להתקדם בכיוון המקורי למרות התנודות. אותו מצב יכול להתרחש גם כאשר ההלך חש שלא בטוב, עקב סחרחורת או כאב בטן או כל כאב פנימי אחר.

זהו מצב של מחלה. עם כל הקושי הכרוך בה מאפשרת המחלה לשמור על שני ערכים חשובים ביותר: (1) ההליכה עדיין מתקיימת. (2) נשמר הכיוון הכללי של ההליכה כך מוסיף ומתקיים העיקרון של תהליך, וכל עוד יש תהליך, גם אם הוא לקוי, יש סיכוי לתיקון, לריפוי.

ריפוי  יהיה כל תהליך אשר יעזור להלך להרפות מעט מהמאמץ הקיצוני של תנודות לכאן ולכאן, ולחזור להליכה סביב קו האמצע של הדרך. רפואה טובה תאפשר לו לעזוב קיצוניות,  לחפש את הפשרה, השלום, ללכת לאזור הביניים, אזור ההרמוניה, מקום האמצע שבין הניגודים, מקום של קול דממה דקה. ומהי רפואה שאיננה טובה? אמור מעתה, כל רפואה שלא תוליך חזרה למקום הזה, או שתוליך אליו רק לכאורה.

בריאות ומחלה
היציאה מגן העדן

גן העדן הוא מקום מוגן. אין בו רוח פתאומית, אין סחרחורת ואין כאבי בטן. הכול שקט, יציב, ידוע מראש, לא קורה בו משהו מיוחד. בעצם לא קורה בו שום תהליך… אם נחזור לדוגמת ההלך והדרך (ציור 1), שהות בגן העדן היא כמו ללכת ממש ממש על קו האמצע ללא כל תנודה ולו הקטנה ביותר. זהו קול הדממה הדקה… איזון כל כך מושלם שאין בו תנועה כלל, אלא רק פוטנציאל של תנועה. בעצם גם זה הוא מקום קיצוני, ממש כמו שולי הדרך…

במעשה האכילה מעץ הדעת טוב ורע בוחרים בעצם להיוולד מגן עדן זה של בריאות מושלמת מדי, אל מחוץ לחומה, אל מקום שבו רוח פתאומית וכאב הופכים אפשריים, אבל האתגר לנסות ולהתגבר עליהם נותן איזו משמעות לחיים. יוצאים אל תחום החיפוש של האיזון הדק בין טוב לרע – תחום הבחירה בין מחלה לבריאות.

למרות הבטחתו ("כי ביום אכלך ממנו מות תמות" בראשית ב' י"ז) אין האל ממית את הזוג החוטא. כבר אז הוא מתייחס אל אזהרתו כאל משהו סמלי: כן, משהו מת בך היום, אדם, הנה אתה יוצא לדרך חדשה, הנה אתה נולד מחדש. כך שולח אותם האל הרחק ממכורתם, למסע חיפושים בניכר.
בריאות אמיתית, לומד האדם, איננה מצב קיצוני – כמו גן העדן – שרק טוב בו, אלא מצב שיש בו גם טוב גם רע, תחום דינמי של חיפוש. עצם החיפוש יכול להוליך אותם מתחום האיזון הלקוי, מחלה, אל תחום של איזון מושלם יותר – בריאות. הבחירה היא שלהם. פרשת הגירוש מגן העדן היא הכרזה על כניסת האדם אל תהליך החיים, אל תהליך החיפוש אחר מצב של איזון הרמוני, כלומר בריאות, כאשר הוא נע בין שני הקטבים: בין זה של גן העדן שממנו גורש (קיפאון של פוטנציאל בלתי מנוצל) לזה של הגיהנום (אש המלחכת ומאלצת אותו לרוץ בתנודות גדולות בין שני צדי הדרך).

פרשת קין והבל מדגימה סיפור מחלה קשה, שסופה מוות ועצב, אבל גם תקווה לריפוי.   זהו תיאור המקרה הראשון בעולם של מחלה. אולי נתעכב עליו מעט.

פרשת קין והבל
האם אפשר להיטיב שאת?

רגע אחרי שהאל מקבל את מנחתו של הבל ואילו אל מנחתו של קין איננו שועה, כבר ברור שיהיו צרות. חורה לו מאד, לקין, ופניו נופלות ממש ממש נמוך. זה הרגע שבו פונה אליו אלוהים ואומר לו: "למה חרה לך ולמה נפלו פניך. הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו."

לא ברור איזה רושם עושים הדברים על קין, אבל כבר בפסוק הבא שני האחים בשדה, והדבר הנורא מכול קורה: "ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו." אחרי כן, אתם יודעים, אלוהים עורך לקין משפט בזק, שבסופו אין הוא הורג אותו, כמו שאפשר היה לצפות אולי בימים קדומים כאלו, אלא ממש בדומה למה שעשה עם אדם וחווה שולח אותו למסע גלות ממושך: "נע ונד תהיה בארץ." ולא עוד אלא ש"כל הורג קין שבעתיים יוקם, וישם ה' לקין אות לבלתי הכותו כל מוצאו". כך יוצא קין מלפני האל ויושב בארץ נוד קדמת עדן.

בפסוק הזה ובפרשה כולה טמונים לדעתי סוד המחלה וסוד הריפוי כאחד. כי קין הוא החולה הראשון, אבי החולים כולם, ומשום שהוא חולה קורה כל מה שקורה. אל מול מצב המחלה הזה מציג האל את הדרך לריפוי, כולה לבחירתו של האדם.

קין
החולה הראשון במקרא

את מקור הצרות אפשר למצוא כבר סביב הלידה. לא במפתיע אמא אשמה: "והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'." הירש (ר' שמעון רפאל הירש, פרשן מופלא של המקרא שחי במאה שעברה, מודרני בצורה מדהימה) טוען שחוה פיתחה הרגשה אגוצנטרית של קניין בעניין בנה בכורה, מעין גאוות לב – התגאתה  שבכוחה היא עשתה אותו, על כן קניינה הוא.

כך נולד קין להיות איש קניין, רכוש, חומר, להיות ילד טוב, למלא את ציפיות ההורים. הרי לא פעם כך קורה – הבכור נוטל על שכמו את עומס ההשלכות של ההורים יותר מכל ילד אחר במשפחה. ואילו הבל נולד שני. וילד שני כמו ילד שני – פחות ירדו עליו, אולי יותר נתנו לו להיות הוא עצמו, יותר חופש. הוא הופך לרועה צאן.

קין גדל להיות איש אדמה, בעל הכרה עצמית וגאוות הקניין. הוא הבכור, האחראי, עושה כמצוות אמו, הולך בדרך הסלולה לו. שמו מכיל את שורש הקניין; בעל אדמות הוא ואת האדמה הוא עובד. מהי סכנת ההקצנה, ההליכה אל שולי הדרך, מהי המחלה האורבת לאיש האדמה? שיגזים בערך הקניין, בערכו של הגשמי, שישתעבד לאדמה ויעבוד אותה,  עד כי תיעשה לו ערך עליון, ורוחו תהיה כפופה לחומר. שיהפוך את עבודתו לאליל וימעיט בערך החלק הרוחני. לא פלא, אומר הירש, שאצל עמים חקלאיים התפתחו לראשונה עבדות ואלילות.

הבל הוא ילד שני – קליל, רחפן, לא לוקח ללב. אין לו קניין קבוע, הוא רחוק מסכנת הפרזה בערך החומר. עיקר עיסוקו ביצורים חיים, שהטיפול בהם מעורר רגשות של חיבה ורוך. קניינו נייד הוא, ויש לו זמן וכוח לעסוק בערכים אלוהיים ואנושיים. אלא שגם הרועה חשוף לסכנת הגזמה וחולי: הוא עלול לרחף גבוה מדי, להינתק מקרקע המציאות, להיות יותר   מדי רוחני… בכך עלול הוא לבוא לידי חטא לא פחות מעובד האדמה.

ובכן, חיים להם שני האחים זה לצד זה, האחד במחרשה והשני בצאן, וכאילו הכול בסדר… אבל: "ויהי מקץ הימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה'."  מנחה, מספר לנו הירש, היא קרבן מתנה, אות של קבלת מרות, מילה הבאה משורש "נחה"  – הנחיה שמנחה אותי האל בדרכי – ובהבאת הקרבן אני מודה לו ומאשר את מצב ההנחיה הזה, את מרותו.

והנה, קרבנו של קין איננו מתקבל.

הקרבן שלא התקבל
איך ידע קין?

שניים מקריבים קרבן בו זמנית. איש איש מביא מתוצרתו ומניח על המזבח. "ויישע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל  קין ואל מנחתו לא שעה." האלוהים לא מתייחס למנחתו של קין. עקב כך נכנס קין מיד למצב רוח של ממש: חורה לו בפנים, בנפשו, ובחוץ אפשר לראות מיד איך נפלו פניו…

והנה השאלה הקלאסית:  איך ידע קין שמנחתו לא התקבלה? איך הוא ידע? האם דרך עשן הקרבן שלא עלה למעלה? לא. העשן בוודאי עלה, כמו כל עשן… אז איך נודע לו? הוא פשוט ידע: קין בא לטקס הזה לא מוכן, לא הרמוני, לא בריא. עוד הרבה לפני הקרבת הקרבן דחה האל את מנחתו של קין. בתוכו, פנימה הוא לא קיבל אותו. רוח של הרמוניה ואיזון ושלוות נפש ואורך רוח – כל המרכיבים האלו של הרוח האלוהית –  לא היו בו כאשר בא להקריב.

אפשר להרחיק לכת ולומר שקין הוא עבד לקניינו, שאפתן, וורקוהוליק, קצר רוח וכעסן, אשר שואף לעוד ועוד קניין מעל לכול, ולכן לא יכול היה האל להיעתר לו, שהרי עצם הקשר עם האלוהים והיעתרותו הם משהו שקורה פנימה וחוצה בו זמנית. כלומר קין בא להתקרב ולקבל אישור לקיום רוח האל בתוכו, כאשר למעשה ברוחו הוא באותו רגע רחוק ממנו כרחוק מזרח ממערב.

יש הבדל בעצם כוונת הקרבן, כאשר הוא בא מאדם בריא כמו הבל, שכולו כוונה מבפנים, מול קין שנפשו מסוכסכת עליו, שיש בו כאב לא מעובד, שחולה הוא. משהו רובץ שם, מפלצת כאב בודדה המשוועת למגע, לפגישה, לסליחה. ועד שלא ייפגשו, עד שלא יעשו שלום בפנים, קין והמפלצת, יצא קצף הפחד והמתח החוצה.

"אתה שואל למה נפלו פני? למה חרה לי כל כך? אני כבר אומר לך: האם עלה בדעתך שלהבל הרשו להיות הוא עצמו, בעוד אני, קין, חייב להיות קודם כול מה שההורים רוצים ממני; או זה שנהייתי עבד לאדמה זו שאני עובד בזעת אפי ואין לי רגע להסתלבט סתם כך בשדה, כמו המנוול הזה, אוכל לחם חסד הזה, הבל שלא יודע עבודה קשה מהי ורק מתמזמז לו עם העדר המסריח שלו, ומדי פעם פורץ לי את גדר השדה, שכרגע גמרתי לחרוש, או אם עוד לא פרץ אז בוודאי יפרוץ, המנוול, אני מכיר אותו… פרחח, שאני לא יודע למה אמא תמיד מעדיפה אותו על פני. לא מסתפק בזה שאני, הבכור, מקריב קרבן בשם המשפחה, הוא צריך להידחף ולהביא מהכבשים העלובות שלו, ועוד קורא לזה "בכורות צאנו וחלביהן". בכורות MY FOOT!!! אני הוא הבכור! אני מנהיג המשפחה! מי הוא חושב שהוא?! אני… אני…"

והנה ברגע זה, ממש לפני הפיצוץ, כאשר קין נישא על גלי הכאב מתוכו ועומד להשליך את כל כעסו על האחר, על אחיו, דווקא אז הוא שומע את בשורתו-תחינתו של האל לעצור רגע, לראות את האמת, להבין מהיכן נובע הכעס הזה ולעשות משהו לתיקון פנימה, במקום להוציא את הכעס החוצה, על האחר.

הלוא אם תיטיב שאת
תחינתו של האלוהים לריפוי

אילו היה קין מוכן להקשיב לנפשו שלו, לניצוץ האלוהי שבתוכו, היה שומע את האל אומר בערך כך: "כן. אני יודע. יש בך כאב עתיק המבקש מוצא, המבקש פורקן, המבקש חיבוק ונחמה. אני יודע, שאמא לא היתה שם מספיק בשבילך, שראתה בך קניין והתגאתה בך, ורצתה שתהיה בדיוק מה שהיא רוצה, ואבא שהרביץ לך מכות רצח כל פעם שרצית קצת לשחק בחוץ במקום לעבוד בבית, אני יודע. אני יודע שהכאב הזה שנגרם לך בתוכך הוא זה המפעיל אותך, הוא זה שבגללו אתה עומד לעשות את הנורא מכול, לקחת את נפש אחיך עצמך ובשרך, בגלל הכאב שכלל אינך אשם בו קין, אני יודע…

"אבל הקשב לי קין, אתה חייב לדעת, הבחירה בידך, עדיין: אם תיטיב לשאת את הכאב הזה, אם תיטיב להתמודד איתו, או אז יש לך סיכוי להרפא. אם תאזור אומץ להיפגש עם המפלצת הזו שבתוכך, לעמוד מולה, מול ראשיה המתחדשים באחת כל פעם שאתה כורת אותם, מול מבטה המקפיא, המצמית, אם תדע לחבק את הנורא שברגשותיך, את פחדיך הראשוניים ביותר, הכמוסים ביותר, אלו שנכוו בך כשהיית בן חודשים או שנים ספורות בלבד, אלו שבגללם אתה פועל, מופעל  כמו מתוך נדר עתיק, כמו אחוז בקללה שאין לה מרפא"

הלוא אם תיטיב שאת – ל"טוב" יש כאן מובן מיוחד במינו: "וירא אלוהים כי טוב," אומר האל על מעשה ידיו, פעם ראשונה כשהוא בורא את האור מול חושך התוהו, ופעם שנייה כשהוא בורא את המינים השונים של הצמחים, זה מול זה, ופעם שלישית כשהוא בורא את המאורות הגדולים זה מול זה וכך הלאה; טוב הוא תמיד מצב שבו  האל מציב ניגודים   משלימים זה מול זה. לכן להיטיב לשאת את הכאב, משמעותו להצליח לשים מולו משהו שיהווה לו משקל נגד, שיאפשר להביא אותו למצב של "טוב" – מצב של איזון והרמוניה.

ואם לא תיטיב, מה אז?
אז אתה חולה

מוטב, על כן קין, שתנסה להביא את הכוחות אשר גועשים בתוכך סביב הכאב ההוא לשלום ביניהם, למצב טוב של הכלה בתוכך . אבל אם לא תיטיב – וזוהי אפשרות סבירה,  זה כל כך אנושי, כל כך נפוץ, כל כך מובן מאליו כמעט, כי הכאב כה גדול ועתיק – אם תבחר להיות במצב האנושי הנפוץ הזה של  מחלה, הנה מה שזה אומר: זהו מצב של בריאות, אבל פחות מוצלח יחסית לבריאות שלמה: אתה מתפקד לא רע, אבל צריך להשקיע מאמץ כדי להמשיך בדרך זו. זהו מצב המחלה.

"ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו": נוצר כאן הסכם שאפשר לקרוא לו הסדר המחלה: הכאב שוכן לו פנימה, במעמקי הנפש, רובץ לו שם כמו פר גדול רב כוח, בשקט ובעצם לא מפריע לאף אחד, בתנאי שאתה מפרנס אותו ומרגיע אותו ומשקיט אותו יום יום שעה שעה. שאחרת עלול הוא להתרגז…

ה"חטאת" הוא סוג של קרבן המוקרב עבור חטא עברה על מצוות לא תעשה. זהן סוג החטע של קין – הוא הרי עומד לעבור על "לא תרצח". חטאת, על פי הירש, הוא החטאה,  מצב שבו האדם מחטיא, סוטה מן הדרך הנכונה. והרי הקרבת הקרבן איננה אלא מעשה סמלי שנועד להחזיר את החוטא, זה שהחטיא, אל דרך הישר. מצב המחלה הוא לא פעם מצב מתמשך, לפעמים לאורך החיים כולם, ויימשך כל עוד הוא נח לחולה יותר מאשר לפגוש את הכאב.

המחלה – מרבץ נינוח
כי הרי נוח יותר להיות חולה…

"לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו." קיימת התשוקה… וגם הפחד והכאב. איך לגשר ביניהם? התשובה ניתנת ממש בגוף הטקסט. כל כך פשוט, והסוד הוא כרגיל במילה: תמשול. ואין הכוונה לשלוט בכוח הכוח, אלא להדריך ולהנהיג בכוח המשל.

המשל מפרק את הדבר הקונקרטי לשניים, לשני ניגודים, לחומר ואנרגיה: לדבר עצמו ולערכו הסמלי. אם רוצים לשלוט במשהו, ביצר למשל, בדרך של הרמוניה ואיזון, יש להפיק את הערך הסמלי שלו.

לעשות את מה שהיצר מורה – כן, אבל כחוויה רוחנית, לאו דווקא להגשימו ממש. לגעת בכאב – כן, אבל לחוש את משמעותו הסמלית, לא לעשות את הדבר הקונקרטי עצמו! להביא את יצחק אל הר המוריה כדי להקריבו – כן, כי צריך אמנם לעבור חווייה מתקנת של הקרבת מרכיב-דמוי-ילד עובד אלילים שיש בכל אחד מאיתנו. אבל להקריב את יצחק עצמו? חס וחלילה!! רק כמעט להקריבו, רק כאילו להקריבו, כך שהכאב יהיה אמנם ניתן לתחושה אמיתית מאוד, כך שנעבור את הקטרזיס הרגשי-הרוחני, אבל ללא המעשה עצמו. שכן גם הכאב, היצר, החטא הרובץ שם איננו חומרי, אלא רוחני רגשי. על כן רק במעשה של רוח-אנרגיה יכופר.

ומכאן (אגב) גם העיקרון ההומיאופתי האומר, שאם אתה רוצה לרפא מחלה גופנית, קונרטית, מוחשית, הדרך הנכונה לרפאה תהיה דרך תרופה סמלית, אנרגטית. את כאבו יכול קין לרפא רק דרך נגיעה רגשית רוחנית שלו עצמו בו. האם ישמע קין לעצתו תחינתו של האל? האם יבחר בדרך הסמלית?

קין חולה מדי, עדיין, מלהקשיב. לרגע בלתי נתפס, בלתי ניתן למדידה, ממש שנייה לפני שהוא עומד לעשות את הדבר הנורא ההוא, הוא שומע את קולו של האל שואל בתוכו, מציב לו מחדש את הבחירה. הייעתר קין? אבל אוזניו אטומות. הוא חולה מדי. הכאב ממלא אותו, אין בו מקום לדבר האלוהים. הבלתי נמנע קורה כבר בפסוק הבא: "ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו."

ויאמר כאן מלשון עשה, ביצע, בחר בקוטב הגשמי, המעשי. שהרי במעשה הבריאה אומר האל "יהי אור – ויהי אור". האמירה כאן היא זו שעושה, היא זו היוצרת מעשה בשטח, המשנה את המציאות.. "ויאמר קין": הוא פשוט בוחר לעשות מעשה, בוחר בפתרון הקל, להשליך על אחיו את כעסו-כאבו ולהרגו. איש חולה, קין.

מדוע אין האל הורג אותו, עין תחת עין? כי בזה לא יביא מרפא. במקום זאת הוא שולח אותו למסע ארוך, "נע ונד תהיה בארץ… אות קין על מצחך, סמל להולכי בדרך. הרי אם אהרוג אותך, אצטרך להרוג את רוב האנושות. הרי כולכם חולים, מסכנים שלי, בריאים על תנאי.. ומבול אני כבר יודע שאין טעם לעשות, עוד לפני שניסיתי, שכן אז אהיה בעצמי כחולה זה, המשליך את כעסו… לא, אין דרך מלבד התהליך עצמו, והתקווה להבריא את העולם. על כן, לכו בדרך, בני אדם. נסו להבריא. אני איתכם".

כך אומר להם האל, לבני האדם. והם, הולכים בדרך, לא חושבים על כל הדברים האלה בכלל. אבל כשהדרך מתחילה להשתבש, ומהלך הופך למחלה, או אז הם פונים לחפש את הרפואה הנכונה, הטובה. לא בשמים היא, אומר האל, בידכם היא להתרפא. רק הקשיבו לעצמכם ונסו להיטיב שאת… ואם היטב תישאו בעולו של כאב מוטב.

אך אם גדול מדי הכאב לשאת בתחילה, אין דבר. בידכם תמיד עוד דרך להתרפא בה, הדרך הארוכה יותר, זו אשר בה תלמדו לאט לאט למשול את הכאב כאילו משל היה. וזו אולי דרך הרפואה הטובה והמופלאה מכולן.

Read Full Post »

על השלום

עיקר השלום הוא לחבר שני הפכים.
ואל תיבהל אם אתה רואה איש אחד שהוא בהיפוך גמור מדעתך, שאי אפשר בשום אופן להחזיק בשלום עימו. וכן כשאתה רואה שני אנשים (עמים, מפ) שהם שני הפכים  ממש – אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם.
אדרבא, זהו עיקר שלמות השלום –
להשתדל שיהיה שלום בין שני הפכים.

רבי נחמן מברסלב

Read Full Post »

…השועל השתתק והסתכל בנסיך הקטן שעה ארוכה.
"בבקשה… אלף אותי!" אמר.
"ברצון הייתי מאלף אותך," ענה הנסיך הקטן, "אבל אין לי הרבה זמן. אני צריך למצוא חברים ולהכיר הרבה דברים."
"רק את הדברים שאתה מאלף אתה יכול להכיר," אמר השועל. לבני האדם כבר אין זמן להכיר שום דבר. הם קונים דברים מוכנים אצל הסוחרים. והלוא אין סוחרים שמוכרים חברים, ועל כן אין לבני האדם חברים עוד. אם אתה רוצה שיהיה לך חבר, אלף אותי!"
"איך מאלפים?" שאל הנסיך הקטן.
"יש להתאזר בסבלנות רבה," ענה השועל.
…[הנסיך הקטן] חזר אל השועל.
"שלום לך," אמר…
"שלום," אמר השועל. "והנה הסוד שלי. הוא פשוט מאוד: רק בלב אפשר לראות היטב. מה שחשוב באמת סמוי מן העין."
"מה שחשוב באמת סמוי מן העין," שנה הנסיך, כדי לזכור..
"הזמן שבזבזת על השושנה שלך הוא שהפך אותה לחשובה כל כך."
"הזמן שבזבזתי על השושנה שלי…" אמר הנסיך הקטן, כדי לזכור.
"בני האדם שכחו את האמת הזאת," אמר השועל, "אבל אסור לך לשכוח אותה. אתה אחראי תמיד למה שאילפת. אתה אחראי לשושנה שלך…"
"אני אחראי לשושנה שלי…" שנה הנסיך הקטן, כדי לזכור.

(הנסיך הקטן, אנטואן דה סנט-אכזיפרי, מצרפתית אילנה המרמן, הוצאת עם עובד, 1998).

ברשימה הקודמת ("המאזניים של הגוף", גיליון 36) עזבנו את האיש שלנו עומד על הגג המשופע ופוחד לרדת. ובצדק: "מה, להתמודד לבד מול כל המפלצות שמסתובבות שם למטה? לא אני." וכשאומרים לו: "משוגע, רד מן הגג, אין שם שום מפלצות!" הוא עונה: "יש, וחבל שאף אחד לא רואה אותן." אז מי יעזור? מי ייתן לו שוט לאלף את המפלצות שלו? מי יעזור לו לפגוש אותן, להתיידד ולהתפייס איתן?

א. מסלול חוגה לאורך החיים

כדי להבין טוב יותר איך נוצרות המפלצות שלנו, הבה נדמה את מסלול חיינו לקשת הנעה בין לידה לזיקנה (ציור 1). מרגע היוולדו עולה האדם לאורך קו החיים, כשהוא משתדל לשמור על איזון בין הניגודים שהוא פוגש בדרכו, מנסה לא להיגרר לקיצוניות. כך, בין פנים וחוץ, בין טוב ורע, בין מה שאני רוצה ומה שרוצים ההורים, בין יחיד לבין החברה, בין יין ליאנג וכן הלאה, הוא מנסה להישאר בקו האמצע. במצב של בריאות מתקיים איזון דינמי (קצת לכאן וקצת לכאן) בין הכוחות המנוגדים, אשר על ציר הזמן יצטייר כספירלה מתונה (זו בצבע הירוק בתמונה), המתווה את כיוון התפתחותו של האדם.
כך ניתן ביטוי מושלם למה שנראה כחוק עתיק כדברי ימי עולם, ושמות שונים ורבים לו, על פי תרבותו של הפה המדבר: החוק הקוסמי, חוק הטבע, החוק האלוהי…

וזה דבר החוק:

כל מהות ביקום שואפת להתקיים כאיזון הרמוני שבין הניגודים, כאשר קיומה השלם מתבטא על ידי השדה האנרגטי הנוצר בין סך כל הניגודים היוצרים אותה.

אם נניח שגם האדם מנסה להיענות לחוק הזה, הרי במצב של בריאות מושלמת אפשר יהיה למצוא איזון דינמי בשלוש רמות הקיום: הרוחנית, הרגשית והפיסית.

אם נדמה את פנים הפאראבולה לעולם הפנימי שלנו, הרוחני והרגשי, ואת החוץ לחלק הפיסי שלנו ולעולם שמחוצה לנו, נוכל להתבונן באשר קורה מרגע הלידה. נראה שעוד בשלב מוקדם מאוד בחיינו, בחודשים הראשונים, ואולי עוד בבטן האם, מגיעים אלינו רשמים, חוויות ותחושות גוף הנרשמים כולם בזיכרון האנושי. (ואולי אנחנו מביאים איתנו "זיכרונות" שכאלה עוד מחיים קודמים, מגלגולים קודמים? מי יודע).

האורגניזם בוחן את מה שמגיע עדיו פנימה, לומד ומטמיע את מה שהוא יכול ללמוד בשלב התפתחותו הנוכחי, ואת המיותר והגדול עליו משחרר חזרה החוצה… יש כאן לימוד והשלמה הדדית עם הדבר החדש שבא אלינו, בתהליך שיש בו סערה ראשונית של הפגישה עם הלא מוכר, עם החדש, ואז הידע הרלוונטי מוטמע באורגניזם שלנו, ושוב נוצרת השוואת אנרגיות בין פנים לחוץ ורגיעה. אבל מכל חוויה כזו של מגע ולימוד משתנה האורגניזם: אחרי כל פגישה כזו אנחנו ברמת התפתחות מעט גבוהה יותר מקודם. האורגניזם המפותח יותר כמו "נולד מחדש", כאשר זה שהיה עד כה "מת"… זהו העיקרון המשלים את חוק ההרמוניה בין הניגודים:

שאיפת האורגניזם להתפתח וללמוד תיעשה תמיד דרך שלבים של מות המצב הישן ולידתו של מצב התפתחותי חדש.

עקרון ה"מוות והלידה מחדש" מבטא את צורת התפתחות האורגניזם, את החלק המעשי, התפתחותי של חוק ההרמוניה בין הניגודים. דרך "מוות" ו"לידה מחדש" סמליים עולה האורגניזם בדרגות ההתפתחות שלו דרך הספירלה מעלה מעלה. אבל לימוד זה איננו רק בבחינת זכות למי שסקרן ללמוד: ההתפתחות בספירלה עולה היא תנאי לאורגניזם החי כדי שלא יקפא על שמריו. אורגניזם אשר עושה "סיבובים על המקום" איננו מתפתח ונידון לניוון ולמוות, סמלי ומעשי.

אילו היינו יכולים בחיינו ללכת על פי הקו הירוק בלבד – ללמוד, להשתנות, למות ולהיוולד מחדש צעד אחר צעד – הייינו נשארים באיזון מושלם ובריאים עד סוף ימינו. אבל לא זה מה שקורה במציאות.

ב. הפגישה עם העולם: איך נוצרת המחלה?

איזון  שהוא מצב של בריאות הוא מצב דינמי הדורש התרחשות הרמונית: אם לא יבואו רשמים כלל, יהיה ניוון ומוות. אבל אם יבואו רשמים גדולים וחזקים מדי, לא יוכל האורגניזם הצעיר להכיל אותם, ויש אז סכנה שהם ישתלטו עליו ויביאו למותו. קצת כמו אותו צלופח המאיים על חיוני בסיפור הבריכה .. (ראו גיליון 36)

בהיותו ברחם, מוגן העובר מפני חסר או עודף של רשמים דרך המהות האימהית, בעזרת הרחם והשליה. גם אז עלולים לבוא דברים שהם חסרים מדי או חזקים מדי, כמו מחלה גופנית או נפשית של האם או גירוי חזק מדי מבחוץ. אבל לאחר הלידה מי ישמור על איזון באורגניזם הצעיר וחסר הניסיון? בהתחלה זו עדיין האם אשר מאפשרת ליילוד לחוש כאילו הוא עוד ברחם: היא ממשיכה לספק לו את כל צרכיו, הגופניים הרגשיים והרוחניים, אם היא אם טובה מספיק.

אבל אחד דינו של הרך הנולד, אם חפץ חיים הוא – ללכת ולהתרחק ממקורו, מנקודת ההתחלה שלו, מהרחם האימהי. בהתרחקו מן האם, הוא תופס עצמאות הגוברת עם הזמן, תוך לימוד והתפתחות, כשהוא משתמש באנרגיית האהבה שקיבל בתקופת חייו הראשונה. אבל מה שומר עליו מבפנים בהמשך חייו, במקום אמו שממנה נפרד? מה מפעיל בו את חוק החיים?

הכלי המפעיל את החוק בתוכנו הוא משהו ערטילאי שההומיאופתים קוראים לו "כוח החיים", אבל הוא לא יכעס אם יכנו אותו "הניצוץ האלוהי", "הנשמה", ה-SELF, או כל שם אחר המתכוון לאותו דבר. הגוף האנרגטי הזה מופקד על קיום חוק החיים. הוא זה המאפשר ליצור החי להתמודד עם הרשמים הבאים ונכנסים אל תחום ההתרשמות של הילד.

כאשר מגיעה ובאה חוויה שהיא קשה מדי לעיכול לרך הנולד, ישתדל כוח החיים שלו לעזור לו להימנע מלהתמודד איתה בשלב זה. אם מכיוון שאובייקטיבית היא חוויה קשה מדי להכלה, כמו נטישה מכל סוג שהוא, עיוות של האהבה, ואם מכיוון שזו חוויה הנוגעת בכאב אשר בעבר עורר תחושה של סכנה גדולה לאורגניזם, ועל כן הודבקה עליו תווית האומרת "לא לנגוע, מסוכן!". אם ינסה הרך הנולד לעכל אותה, כלומר לעבור את תהליך הלימוד בכוחו הנוכחי, הוא עלול למות פשוטו כמשמעו.

משהו מהדהד אז עם גרעין של פחד או כאב בתוכו, מצלצל כמו אזעקה כאומר: זה לא, זה מסוכן מדי! כאן אסור לאפשר פגישה של ממש! יש להסתגר, להימנע מקשר. יש לבודד את הפולש ולשים אותו בצד תחת שמירה! לדחוק אותו, להדחיק אותו, לא לדבר אף מילה עם המפלצת הזו!

כל ניסיון להתמודד עם הדבר המפחיד הזה עלול להסתיים בהתכנסות פנימה ובניתוק הקשר עם המציאות, תוך ניתוק הקשר עם הקוטב השני, החיצוני, כפי שהדבר מודגם בידי הספירלה השחורה, הפנימית. כוח החיים חייב למצוא הסדר, סידור, הסכם זמני שיאפשר בינתיים לא לגעת בפצצה הזו. כך נוצר הסדר המחלה.

ג. הסדר המחלה – סיכום ביניים שלפעמים נמשך חיים שלמים…

כדי לשמור על איזון אנרגטי (כלומר בריאות) בכל מחיר, מציע כוח החיים, את הסידור הזה: כרגע לא מתמודדים. את החוויה המסוכנת נטמין לעת עתה בפינה, מתחת לרצפה, מודחקת מתחת למודע. נפקיד עליה שומרים, שישמרו שלא תעלה על פני השטח. וכך נקבל שקט תעשייתי, כאילו דבר לא קרה…

בכך עושה כוח החיים את הדבר הנכון ביותר לאותה שעה: הוא מונע עימות שהיה נוטל את כל האנרגיה של האורגניזם ומביאו לאפיסת כוחות ומוות בלתי נמנע. עם זאת, השלווה היא למראית עין בלבד, וצריך כל הזמן להשקיע מאמץ כדי שהחומר המסוכן הזה לא יצוף על פני השטח.

אבל בכך לא די. כדי להביא לאיזון טוב יותר של האנרגיה הזו הלוחצת מבפנים, עושה כוח החיים מה שנראה כמו הוצאת חלק מהלחץ החוצה: אין צורך לגעת במה שמוחבא ומודחק בפנים, אבל בחוץ יופיע כאב גופני, מחלה, משהו שאפשר לטפל בו.

כלומר: אתה, תינוקי, לא צריך כרגע להתמודד עם הבעיה הקשה הזו, היא לא בשבילך. אבל אם אתה כזה צעיר וחלש מכדי להתמודד עם החוויה בפנים, לפחות התמודד איתה בחוץ!

מה היתרון? היתרון הוא שבחוץ זה בצורת בעיה גופנית, כזו שמותר ואפשר ולא מפחיד לגעת בה. כוח החיים מממש את האנרגיה הזו בחוץ ככאב גופני – "מחלה" – ועם זה כבר אפשר להתמודד. אפשר לגעת בזה, למשש את זה, ללכת לרופא ולהראות לו בדיוק מה כואב, הנה פה ופה ופה… לקבל אנטיביוטיקה מן הרופא, פיצוי בצורת כסף או כבוד או רחמים… ולנפש רווח, ברוך השם! אני "בריא" בפנים בתנאי שאני קצת חולה בחוץ. לא עדיף???

לפעמים יופיע התשלום הזה לא ככאב גופני, אלא כהרגל נויירוטי: עישון, אכילת יתר, רדיפת כוח, כסף, כבוד וכו' –  מאוויים שגם הם ניתנים לטיפול כל עוד מספקים אותם. כל אלה, כאב גופני או פחד גבהים, אלרגיה או עישון כפייתי, אינם אלא חלק מהסדר ה"מחלה".

המסלול החדש הזה יוצר ספירלה חדשה, חיצונית, אשר מבטאת את הכיוון של ההחצנה (צבע כחול, ציור 3) – היא מבטאת את המחלה הגלויה, המותרת הניתנת לטיפול בקלות. יש לנו כעת משהו גלוי לאחוז בו, הרבה יותר נח להתייחסות מהדבר החבוי שם בפנים, המפחיד, הדוחה. אותו מטען אשר חבוי שם בפנים, לא ברור מה יהיה איתו, זה נכון, אבל לפחות לא צריך עכשיו לפחד, לא כן? כן, רוב הזמן זה נכון. אבל לפעמים, בלילה בלילה, עולה ותוקף הפחד, החרדה אוחזת בגרון ואנחנו מתעוררים כמו מחלום בלהות: הנה עלה פתאום המשהו החבוי הזה ואיים להיעשות גלוי, להציף אותנו. הדבר קורה כנראה גם כשאנחנו פוגשים חוויה המזכירה לנו את התוכן המודחק – נוצר אז מעין הדהוד ביניהם, וכוח החיים מגיב בחלחלה גדולה… נראה שאי אפשר לברוח ממנו לחלוטין, מאותו דבר מודחק. משהו ממשיך לקשור אותנו פנימה, ואנחנו חגים כל הזמן בין פנים לחוץ…

ד. בין גלוי לחבוי אנו נעים

כך, בין המותר שבחוץ לבין האסור שבפנים, בין הגלוי לחבוי, נע כעת האדם בספירלה רחבה; זו הספירלה האדומה הגדולה המחברת את הספירלה החיצונית עם הפנימית (ציור 3). בכך הוא נשאר על קו האמצע – הוא מתפקד, הוא כביכול בריא, אבל הוא עושה זאת עכשיו בהשקעת אנרגיה הרבה יותר גדולה! האמפליטודה, המשרעת של הספירלה גדולה הרבה יותר ממה שהיה במצב של בריאות. הוא מתאמץ הרבה יותר עכשיו, כדי להישאר כאילו בריא!

האם אין זה מצבו של איש גג הרעפים שלנו? (ציור 2) אכן, זה הוא! שלום חבר. מה שלומך? האם לא מפריע להשקיע כל כך הרבה אנרגיה כדי לדרוך במקום, כדי רק לא ליפול, כדי לתפקד? האם אין זו בריאות מסולפת, האם אין זה איזון מסולף! "נכון," הוא מאשר, "אני יודע. אבל  עדיף לי ככה, שרק לא אצטרך לרדת לפגוש את כל המפלצות המחכות לי למטה…"

לא. הפעם לא נאמר לו שאין שם מפלצות. אנחנו יודעים שיש, שהן הגורם הגדול למחלה, שהן מפחידות עד מוות. שהן הופכות את החיים למוות לשיעורין. שהפחד מהן בולע את כל האנרגיה הטובה של החיים. עד שלא תסלקו את המפלצות לא יהיה ריפוי, אומר האיש על הגג.

אכן,כל עוד הפחד מכתיב את הדרך, ימשיך האיש לעמוד על הגג המשופע: מצב המחלה נותר כאיזון הטוב ביותר האפשרי.

ה. ריפוי אמיתי וריפוי מסולף: דלקת האוזן כמשל

בגיליון הקודם ראינו איך בשיטה הרפואית המקובלת, כדי לרפא דלקת אוזן נתתי אנטיביוטיקה. זו הרגה את החידקים שפרו ורבו באוזן התיכונה, והאוזן חזרה לתפקוד רגיל. לכאורה הבאתי לריפויה של האוזן – אין עוד כאב והיא מאווררת. הכאב הזה, הנוכחי עבר, אבל  לא ריפאתי את הנטייה של האוזן לחלות. יתרה מזאת, מקור הכאב הוא כאמור תמיד פנימה ממנו. מתן אנטיביוטיקה פועל על החלק החיצוני של הספירלה הגדולה, אבל  המחלה הגופנית מוצאה הרי בפנים. לשם עלי לכוון את ניסיון הריפוי שלי. לשם עלי להביא את התרופה. אם יבוא מרפא לכאב שם בפנים, שוב לא תהיה סיבה לדלקת האוזן לקרות; לא יהיה כאב שיחפש מוצא החוצה.

אמור מעתה – ריפוי אמיתי של המחלה יבוא, רק כאשר יוכל לצאת הכאב שבפנים, זה השוכן בנפשנו. שם, בין נפש, רוח וגוף, אגרנו גרעינים גרעינים של כאב, וכדי לשרוד הפכנו אותו לכאב חבוי, מודחק. אבל הוא ממשיך לשלוט בנו דרך האנרגיה שצורכת המערכת המדחיקה אותו ודרך כך שמדיפעם הוא בכל זאת מתפרץ בצורת מחלה פתאומית או כרונית. מי או מה יעזור לכאב הזה לצאת?

יש דוגמה – הווירוס. איזה מזל שיש וירוסים! הם מאפשרים לכאב לצאת בצורות שונות, למשל בצורת דלקת אוזן. אפשר לדמות את הווירוס לכיסא מעלית של סקי, אותו כיסא תלוי המגיע כל כמה שניות לקחת גולשים אל ראש ההר. יש נוסעים – לוקח. אין נוסעים, רץ הלאה ריק עד שיבוא הבא אחריו. כך גם הווירוס; כאילו בא ושואל את כוח החיים: יש לך איזה כאב להוציא? וכוח החיים אומר "כן, בוודאי שיש!". אז מרשה הווירוס לחידקים לעלות לאוזן, והכאב יוצא סוף סוף החוצה.

אם כן, הווירוס הוא גורם אשר מזעזע את המערכת, מזעזע את שיווי המשקל היציב יחסית שהיה בין החידקים לגוף וגורם לפריצת המחלה: עד אותו רגע היתה בריאות לכאורה, אותה בריאות על תנאי שהזכרנו קודם, בשיווי משקל רופף. עם בוא הווירוס מופר האיזון הרופף הזה, נדחף האיש מן הגג ומתאפשר ביטוי בצורת דלקת אוזן…

האם אני רוצה להירפא? כן, לכאורה. מי רוצה דלקת אוזן? אבל יש להבין שפריצת דלקת האוזן החדה היא חלק מתהליך מאזן שבו הכאב מבקש לצאת. ריפוי אמיתי לא יוכל לבוא דרך דיכוי מקומי של הכאב באוזן, אלא רק דרך מתן הכשר לתהליך המבטא כאב דרך האוזן. כך יצא הכאב הפנימי, ייהפך לכאב חיצוני, עד שייגמר וייעלם. הפרדוקס נוצר כאשר אני פוחד ומנסה למנוע את הכאב הגופני ומדכא אותו מיד על ידי מתן אנטיביוטיקה, ובכך מפסיק את התהליך הטבעי. כביכול אני  מרפא את האוזן, אבל בעצם מופסק תהליך הריפוי האמיתי, וחוזר מצב של איזון מסולף, שאין בו ביטוי לכאב הפנימי. הכאב ישוב וילחץ מבפנים עוד ועוד, עד שיתבטא שוב כדלקת אוזן, החוזרת שוב ושוב בכל הזדמנות שנותן לה הווירוס, כשהמגמה היא לתת מוצא לכאב…

כדי לרפא ריפוי אמיתי יש לטפל בסיבה האמיתית, זו שהוחבאה מתחת למים… הכאב שנאגר שם בפנים בחר לצאת דווקא ככאב של דלקת אוזן. אבל יכול היה לבחור בכל צורה אחרת. אם נמשיך ונדכא את דלקת האוזן על ידי אנטיביוטיקה חוזרת, יש סיכוי סביר שהכאב ימצא לו דרך אחרת לצאת, קשה וכואבת יותר. ואם נדכא כל גילוי גופני של כאב, יתבטא הכאב בסופו של דבר במצב רוח או אף בירידה מנטלית.

ו. לאלף את המפלצות, או: איך לרדת מן הגג בלי לפחד…

כאב שאין לו מוצא הופך למפלצת. הוא שולט בנו הן דרך האנרגיה שאנחנו צריכים להשקיע כל הזמן כדי להחרישו והן דרך התפרצויות החוצה שאין עליהן שליטה.

ריפוי אמיתי לא יבוא ללא נגיעה בכאב. חייבת לקרות חוויה מתקנת שיש בה נגיעה בכאב ראשוני שבזמנו היה מספיק מאיים וחזק כדי לגרום לנו ליצור את ההגנה ששמה מחלה. הנגיעה הזו בכאב הפנימי וההתפייסות איתו היא התהליך המיסתורי ביותר, המפחיד ביותר, אבל החשוב ביותר בחיינו.
הכאב הודחק ונסגר עוד בגיל הילדות או הינקות, כשהילד חסר אונים להתמודד עמו וסכנה אמיתית מרחפת עליו. היום, כשהוא כבר גדול, הוא בוודאי מסוגל להתמודד עם מה שהיה אז הגורם לתחושה המפחידה. אבל משום מה נשאר איסור להתמודד, כאילו מדובר עדיין באותו תינוק קטן, כאילו הוטל אז וטו לכל החיים, כאליו ננדר אז נדר שלא להגיע לעולם שוב למצב מסוכן שכזה, ואסור לנו להפר את הנדר הראשוני הזה… לכן על פי רוב אנו בוחרים להישאר עם המחלה (החיצונית) ולא להתעמת עם הכאב הזה (הפנימי).

זהו הכאב, זוהי המפלצת. הכאב קיים כל עוד לא נתנו לו מוצא. המפלצת קיימת כל עוד לא התפייסנו איתה. המטרה: להפוך את המפלצת לפודל מכשכש בזנבו…

לאלף את המפלצת פירושו בעצם להתיידד איתה, לחבקה, ליצור איתה קשר, לפייסה, ולהביא אותה לממדיה האמיתיים, כפי שהם היום, ולא כמו שהיו בעת הפחד הראשוני.

אין דרך לוותר על המחלה שבחוץ ללא פגישה חווייתית עם הכאב הפנימי הזה, החזרתו  לממדיו האמיתיים והכלתו מעכשיו ככאב נשלט, ולא ככאב שולט. רק אז אוכל להרשות לעצמי לרדת מגג המגן שלי אל מישור החיים הטובים. רק אז אוכל ללכת בדרך. רק אם אסכים לרדת ולפגוש את המפלצות שלמטה…

כדי לחוות חוויה כזו אני זקוק לתמיכה, לביטחון: לא פשוט ללכת בגיא צלמוות ולא לירוא רע. זה רק אם אתה עמדי. זה רק אם את עמדי. רק אם יש לידי האחר האוהב… האהבה היא, בסופו של דבר (ובעיקר בתחילתו), התרופה ההומיאופתית הטובה מכולן… היא זו שנותנת את אותו הכוח המיוחד, הכוח המאפשר להיות בתווך שבין אמת לדמיון, שבין אשליה בסיסית שיצרתי לי על נוראותו של האיום לבין מציאות שבה אני כבר לא תינוק חסר אונים ויכול היום לוותר על הגנה שגם אם פעם היתה הכרחית ומאפשרת חיים, היום היא נטל מיותר בולע אנרגיה.

כל מה שיעזור לתהליך ללכת בכיוון זה – תרופה הומיאופתית למשל – יעזור בריפוי. כל מה שיפריע לתהליך – תרופה אנטיביוטית למשל – יפריע בתהליך של ריפוי אמיתי, גם אם יפסיק את הכאב הנוכחי.

מהו תהליך הריפוי האמיתי? כל תהליך שיביא להחלשת "הכאב שבפנים" עד לדרגה שאיננה דורשת עוד השקעת אנרגיה כדי להכילו. בכך כמובן תשתחרר האנרגיה שהושקעה עד אותו רגע יום אחרי יום כדי להסתדר עם הכאב הזה, ואפשר יהיה להשקיעה בלחיות, פשוט לחיות.

התהליך הזה של ריפוי הוא אולי התהליך המיסתורי והקסום ביותר שבטבע. סביבו נוצרו הדתות, המוסיקה, הפילוסופיה והפסיכולוגיה. סביבו סובבים חיי אדם. אין מי שיצביע על רגע מדויק שבו הוא קורה, כי מהלכו גם הוא סמלי, כמו מהותו. אבל אליו תשאף הנפש, ישאף כוח החיים מיום שנתנו בו חיים, כי זהו חוק הטבע, זהו חוק החיים, זהו חוק האלוהים.

————–

פורסם במקור ב"חיים אחרים, גיליון 37

Read Full Post »

מיכל אינה קטנה כל כך, אך עוד אוהבת
סיפורים
וגם אוהבת לטייל אל הנירים האפורים.
כלה קציר ביום דועך, הדליק שמיים באדום
ובשדה החרישי ניצב בודד אילן יתום.
מיכל הביטה עגומות ולחשה בקול חרד:
"כל כך מפחיד להיות אילן בזמן שלילה פה
יורד"
אז שחתי לה סיפור קטן והיא שקעה
בהירהורים
הלא אמרתי זאת מראש, מיכל אוהבת
סיפורים.
סיפרתי לה על חיילים, אשר יצאו
למלחמה
ועל אחד אשר נפל קרוב קרוב לאדמה.
סיפרתי לה על ידידי, על היקר מכל רעי
אשר נשאר בשדה הקרב ולא ישוב לעד
אלי
אז גחנה אלי מיכל ושאלה בקול דממה:
"נכון שזה נורא לא טוב שיש בארץ
מלחמה"?
וכשכסתה האפלה חזרנו אט מן השדות
ורק אילן אחד יתום נשאר בחושך לבדו…
"מחר אולי יהיה כבר סתיו" מלחשים
האנקורים
אך אנו שוב נצא לשוט  אל הנירים
האפורים

————

נתן יונתן
סשה ארגוב

Read Full Post »

"הרופא איננו אלא שוליית הטבע" – גאלנוס

גם הבריאות וגם המחלה הן בעצם מצבים של איזון. השאלה היא איזה מחיר משלמים כדי לשמור על האיזון השברירי שיוצרת המחלה ואיזה תהליך ריפוי נדרש כדי לתקן את מצב המחלה ולהביא שוב לבריאות.
נפתח בסיפור. סיפור על בריכה ועל דג ועל עוד דג ועל ינשוף אחד ועל מה שקרה ביניהם.

היה היתה בריכה בלב היער, בריכה שוקטה, שלווה. ובבריכה גר דג; שומר הבריכה היה הוא. הבריכה –  ממלכתו, ולא היה דג אחד שלא סר בה למשמעתו ולא יצור שלא שמע לו. הדג שלנו, אולי נקרא לו חיוני, דאג מאוד לבריכה ושמר עליה מכל משמר. בולע היה כל אצה שניסתה לצמוח מעבר למותר, ומנקה את מי הבריכה מכל לכלוך שאיים לכסות את פניה השלווים. "זוהי בריכה עדינה מאוד," נהג לומר. "צריך לשמור עליה נאווה וזכה".

והנה, יום אחד, הופרעו באחת פניה השלווים של הבריכה: ממקור מים לא ידוע, מנחל תת-קרקעי שפתחו נסתר, זחל לפתע ובא פנימה צלופח ענק. אנה ואנה התפתל הצלופח, שחה על פני המים ומי הבריכה געשו ורתחו. נראה היה שהבריכה קטנה מלהכילו. חיוני, הדג שלנו, ניסה שוב ושוב לסלק את הפולש, אך ללא הצלחה. איש בזנב רעהו נשכו, סובבו, התפתלו… ללא הועיל.

והנה, כשכמעט תש כוחו, עלה במוחו הרעיון – אולי לחלק את הטריטוריה, אולי להפריד ולמשול. הצלופח יקבל את מעמקי הבריכה לרשותו, ואילו הוא ישוט לו למעלה, ופני הבריכה יישארו שלווים…

הצלופח הסכים, והשקט שב לשרור על פני המים, אבל רק לכאורה. מתחת לפני השטח געשו המים, וחיוני חייב היה עתה להשגיח כל הזמן שצלופח יישאר במקומו האפל ולא יפריע. הוא הלך והתעייף, חיוניותו ירדה, ראשו כאב, ואף עיניו קהו: הוא נהיה חולה. לא עוד נהנה מיפי הבריכה השוקטה… "זה לא מצב בריא," נאנח "איך מרפאים?"

ואז נזכר בינשוף, החכמה שבציפורים, שהיה בא לשתות ממי הבריכה מדי יום ביומו.

יושב היה בעיניים עצומות ומקשיב לסיפור ללא מילה וחושב מחשבות עמוקות. אמנם היו טענות שהוא פשוט מנמנם, ואף יצא לו שם של עצלן ללא תקנה, והוא אפילו לא טרח להכחיש: "הבא לרפא," נהג לומר "עדיף שיהיה עצלן וטיפש; עצלן כדי שישב בשקט ולא יתערב בסיפור, וטיפש, כי רק כך יבוא אל הסיפור ללא דעה קדומה…" החיות לא כל כך הבינו את כוונתו, אבל כאמור נחשב לזקן חכם.

אחרי שהקשיב רב קשב לסיפורו של חיוני, אמר: "כששניים רבים, צריך למצוא את דרך הביניים. מצבך, אני חושש, נובע מחולשתך, חיוני. אתה פוחד מצלופח ובטוח שאם תראה לו סימן של ידידות, הוא ינצל את זה כדי להשתלט על הבריכה כולה. אבל אולי זו אשליה, אולי זה לא  חייב להיות ככה. אפשר שצלופח רוצה להיות ידיד? אולי הוא מבקש רק קצת אהבה? בוא רגע, אלמדך דבר." הוא התקרב אל חיוני והגיע את מקורו בחרטומו של הדג, שזו דרכן של חיות להביע אהבה… חיוני חש את אהבתו של הזקן, את ניסיונו וחכמתו רבת השנים. התחושה היתה מרגיעה ונותנת כוח בצורה שלא הכיר עד כה. הוא חש שהוא מתחזק, שאיננו צריך עוד לפחד. הוא חזר לבריכה שמימיה סוערים היו משיוטו של הצלופח חסר המנוחה. חיוני ניגש אליו, ובלי מילים נגע אפו באפו. לרגע נדהם צלופח, שכולו דרוך היה להמשך המאבק. אבל אז, כולו רועד מהתרגשות, כרך עצמו סביב חיוני וחיבקו חזק חזק.

נו,HAPPY END  כזה לא היה כבר מזמן. לא רק שחיו להם באושר ועושר בבריכה הקטנה, ולא רק שחיוני הרשה לצלופח לעלות ולהשתולל גם על פני המים, אלא שאפילו הוא, חיוני, נהנה בעצמו להתיז מים ולעשות גלים: הן עכשיו יש לו חבר אוהב… ובסופו של דבר גם נולדו להם ילדים רבים, דגיגים ודגיגות לרוב, כי חיוני היה בכלל חיונית, כן כן. ואיך קראו לדגיגים האלה? בוודאי תשאלו ילדים. צלופחיונים קראו להם, צלופחיונים… עד היום הזה.

"רופא רפא (קודם כל) את עצמך," אמר פעם חכם אחד (רופא?). ואכן אין ריפוי מתקיים, אלא אם יהיה המרפא עצמו רפוי, תרתי משמע. שיהיה בעל אורך רוח, כמו שנאמר: "ארך אפיים." שנשימתו ארוכה היא, דרך שני הנחיריים. רק כך יוכל להעלות ארוכה… רק כך יוכל להביא מרפא.

כרופא אף אוזן גרון, עדיין חרוץ מדי ויודע יותר מדי, ברצוני לספר איך אני לומד ממטופלי אורך רוח, איך לימדו אותי לאורך השנים מהו טיפול נכון ואיך אני מנסה (ולפעמים גם מצליח) להביא לריפוי אמיתי או, לפחות, עוזר לחולים להבין את מהותה של בריאות, של מחלה וריפוי. ננסה לבחון זאת דרך סיפור דלקות האוזניים בילדים והטיפול בהם.

א. דלקות אוזניים חוזרות: למה הן קורות לילדים טובים?

דלקת אוזניים היא משהו שקורה כמעט לכל ילד בשנותיו הראשונות: קצת נזלת יום יומיים (הצטנן, המסכן, וקיבל נזלת), ולפתע הוא מתעורר באמצע הלילה בבכי גדול: האוזן כואבת. מהומה גדולה, אמא אמא, חיבוקים, ליטופים, הרגעה, הולכים לרופא, הוא נותן אנטיביוטיקה ותוך יומיומיים זה עובר… אצל רוב הילדים זה קורה פעם בחורף, אבל אצל חלקם יש דלקת אוזן כל חודש, וזה כבר ממש לא כיף. וכך בעיקר בחורף, בעיקר מתחת לגיל שנתיים, בעיקר בשנה הראשונה בגן סובלים עשרים אחוז מהילדים מתסמונת דלקת האוזן החוזרת (דא"ח). איך זה קורה? ואיך לרפא את המחלה?

ובכן, אצל הילד הזה – בדרך כלל בן חצי שנה עד שנתיים –  גרים חידקים בגרון. למעשה אצל כולנו בגרון יש מה שאנחנו מכנים "פלורה רגילה" של חידקים, שזכותם לגור שמה, ואין בכך כל רע, כל עוד אינם מנסים לתפוס מקום לא להם. כלומר: בין גוף לחידקים קיים מעין הסכם האומר: אתם שבו לכם כאן ברשות, במספר מוגבל, ובלבד שלא תחרגו מהמקום והכמות שהקצבתי לכם. מערכת החיסון של הגוף מקיימת כך מצב של מאזן כוחות המגביל את כמות החידקים ומכריח אותם לשבת בשקט במקומם ולא להתרבות מעבר למוסכם.

והנה, לפעמים קורה משהו שמאפשר להם לפתע לעשות את האסור: גם להתרבות מעבר למספר המאוזן, וגם  להגיע מן הגרון דרך חצוצרת האוורור אל האוזן התיכונה (ציור 1).

התרבות, יש לדעת, היא העיסוק העיקרי של החידקים, ואם רק מרשים להם הם עושים את זה בקצב אדיר. כל כך מהר, שתוך כמה שעות יש שם ה מ ו ן חידקים. הגוף לא אוהב את זה, בלשון המעטה, שכן ה מ ו ן חידקים דורשים מקום, על חשבון רקמות הגוף הנאכלות בידם. לכן שולח לשם הגוף את חייליו, התאים הלבנים, ופקודה אחת בידם: להשמיד! לסלק את הפולשים מן האוזן ולהחזירם למקומם הטבעי!

ערימות ערימות של שרידי החידקים נערמות בחלל האוזן, ובהם גם פגרי התאים הלבנים שנפלו על משמר המולדת. כל אלו, מעורבים בנוזלים המופרשים מכלי הדם, יוצרים יחד את הנוזל הסמיך הצהוב שאנחנו מכנים "מוגלה". המוגלה המצטברת דוחפת את עור התוף המעובה והאדום החוצה, מה שגורם כאב של ממש. והרי לכם דלקת אוזן.

מהו הדבר שהחליש את ההגנה והפר את מצב האיזון בין הכוחות? מצב ה"בריאות"? מה גרם למצב של הפרת האיזון והביא למצב של "מחלה"? מהו אותו גורם  מיסתורי?

אחד הגורמים המוזכרים בהקשר זה הוא הווירוס. ו י ר ו ס. מה זה וירוס?

ב. הווירוס – אויב או ידיד?

על הווירוס מקובל לומר שהוא הגורם לכל בעיית בריאות שנמשכת פחות משבוע, לא מסכנת את החיים ועוברת מאליה ללא טיפול מיוחד". ידועה גם האמירה המגחכת על כך ש"מחלה ויראלית לוקחת שבוע עם אנטיביוטיקה, ושבעה ימים בלי"… כלומר: יש כאן תהליך עצמאי לחלוטין שמתנהל על פי חוקים משלו, ובינתיים אנחנו כמעט לא יודעים איך להתערב בהם, ברוך השם. כך קורה שעוד לא ריפאו את הנזלת.

מהלך המחלה הויראלית כולל בדרך כלל שלושה ימים של חום ואי שקט – זהו שיא המחלה – ואחרי כן הולכים הסימנים  ופוחתים, עד שבתום שבוע עד עשרה ימים אין עוד זכר למחלה. אצל הילדים בגיל הגן יכול וירוס כזה לבוא גם אחת לשלושה שבועות. על פי רוב הוא אכן מתבטא רק בכמה ימי נזלת ואולי קצת חום ללא בעיה נוספת, ומספיק לנקוט בשיטת  "אקאמול ולסבול". אבל אצל חלק מהילדים, למשל אלו הסובלים מדלקות אוזניים חוזרות, אחרי יום יומיים של מחלה ויראלית המביאה לחסימת דרך האוויר אל האוזן, פורצת הדלקת החידקית. אומרים שזהו הווירוס אשר בבואו נותן את האור הירוק לחידקים לעלות לאוזן ולעשות דלקת. הוא מאפשר להם. הוא אשר מביא למחלה על-ידי הפרעה לאוורור תקין של האוזן התיכונה.

נוצר אם כן מעין תהליך מחזורי שבו עובר הילד מחלה ויראלית קצרה כל שלושה שבועות בערך, והשאלה היא אם זה יסתיים בזיהום ויראלי בלבד או שיתפתח בנוסף גם הסיבוך הבקטריאלי  שלה – דלקת אוזן חריפה. מה בין וירוס לבקטריה? וירוס הוא הקטן שבין השניים. הוא מתרבה בתוך תאי הרקמות תוך שהוא משתלט על גרעין התא ומפעיל את מערכות הבנייה של התא ליצירת וירוסים חדשים, עד שהוא הורס את התא, והווירוסים הבוקעים ממנו עטים על התאים האחרים בסביבה. הבקטריה היא תא בפני עצמו, המתרבה על ידי חלוקה לשניים שוב ושוב ושוב…

הזיהום הוויראלי מביא לפגיעה בשלושה מנגנוני הגנה מייצבים של האוזן (ציור 1):

1. הוא מונע אוורור תקין של האוזן התיכונה. כל עוד יש אוויר בחלל האוזן התיכונה, אין אפשרות להתפתחות חידקים. אוויר מפריע להם. הם זקוקים לנוכחות נוזל.

2.  הווירוס פוגע במערכת הגנה שנקראת mucocilliary system שהיא מעין מברשת עם המון ריסים קטנים שמכים בכיוון ה"חצוצרה" (תעלת האוורור של האוזן) כדי לסלק מן האוזן כל חידק שמצליח בכלל להיכנס.

3. הווירוס פוגע גם במערכת החיסון המקומית של האוזן, שאמורה ליצור נוגדנים נגד החידקים, וכך קל הם יותר להתבסס באוזן.

אם כן, הווירוס יוצר את התנאים המאפשרים לדלקת האוזן לקרות. הוא מאפשר לחידקים, שישבו שם מאחורי האף כל הזמן בשקט, לעלות כעת לאוזן ולהתחיל דלקת. הווירוס אשם בכל… האומנם?

ג. היפוקרטס אשם בכל

הסמיכות של זיהום ויראלי לדלקת החידקית של האוזן, התחושה שהוא הוא המביא לדלקת החידקית בכך שהוא מפר את האיזון הקיים בין החידקים ה"רעים" לבין ההגנה של הגוף, יצר אצלי במשך השנים תחושה של כאילו חוק שקיים כאן, אשר מסביר את מהלך המחלה. היה נדמה לי שגיליתי חוק חדש ברפואה: לכל מחלה יש תהליך מכונן. אבל אז נתקלתי במאמר (יגאל ורדי, שיחות) אשר דן בחוקי היפוקרטס, אבי הרפואה, שחי במאה הרביעית לפני הספירה.

בריאות, טוען היפוקרטס, היא מצב של איזון דינמי בין המערכות השונות של הגוף, כמו גם בין הגנות הגוף לבין גורמי המחלה. כדי שתפרוץ מחלה, ממשיך האיש, חייב לבוא גורם נוסף  מ ב ח ו ץ, אשר יחזק או יחליש את אחד הצדדים, ובכך יערער את שיווי המשקל ויטה את הכף לכיוון מחלה…

מהו אותו גורם נוסף, חיצוני, אשר בא פתאום באמצע החורף ומפר את שיווי המשקל במקרה שלנו?  ה ו י ר ו ס, כמובן. הוא אשר מטה בבת אחת את הכף לטובת החידקים, וכך מתאפשרת דלקת האוזן.

אפשר אם כך לומר שהווירוס הוא מעין מאפשר, הוא זה שמתיר לדלקת לקרות, הוא מרשה לכאב להתבטא, הוא נותן הזדמנות לדלקת להתרחש. מה בדיוק מאפשר הווירוס? האם כאב הדלקת הוא כאב מיותר שצריך למנוע אותו בכל מחיר, או שיש כאן ביטוי לכאב שמקורו אחר? האם יש לתהליך הזה משמעות חיובית כלשהי? האם מתאפשר כאן למשהו לצאת, משהו שצריך היה לצאת כבר מזמן, וטוב שיצא?

נשאיר את השאלה פתוחה כרגע, ונחזור למציאות היומיומית. שכן אפשר הרי לשאול:

מה זה חשוב? אם יש דלקת אוזן – תן אנטיביוטיקה ודי! כך עושים, לצערי, רבים מאיתנו הרופאים. אבל ברפואה, ככלל (למדתי עם השנים), אסור לטפל אם אינך נאמן לשני יסודות חשובים ביותר: אבחנה נכונה – מה היא המחלה אשר לפנינו – והבנת תהליך המחלה – איך זה קורה, מדוע דווקא כך.

ד. אבחנה נכונה – היפוקרטס נאנח פעם ראשונה

האבחנה הנכונה של המחלה היא אחד המבחנים הקשים של כל רופא, על אחת כמה וכמה כשמדובר בדלקות אוזניים. אני זוכר חבר, רופא ילדים מנוסה, אשר תפס אותי יום אחד במסדרון בית החולים, דחק אותי לפינה תוך שהוא מהדק את אחיזתו בצווארי וסינן כלפי: "כעת תאמר לי את האמת: האם יש עור תוף בילדים? אפשר בכלל למצוא אותו?" עשיתי אבחנה מידית שצווארי נמצא בסכנה, והבנתי שהתהליך עלול להיות סופני, ועל כן מיד הבטחתי לו שבוודאי אפשר למצוא את עור התוף, ובלבד שישחרר את עור הצוואר… אבל אחרי שנרגענו, הודיתי שאכן בדרך כלל קשה האבחנה של דלקת אוזניים בילדים. מדוע?

על-פי רוב מביאים ההורים את הילד עם חם גבוה, קצת נזלת והרגשה כללית רעה. על הרופא לבדוק ולהחליט אם לפניו מחלה ויראלית שתעבור עם קצת אקמול או שקרה כאן גם הסיבוך הבקטריאלי, כלומר חידקים עלו למעלה ועשו דלקת מוגלתית של האוזן, שרק אז לכאורה יש מקום למתן טיפול אנטיביוטי.

המכשול כאן הוא בתהליך האבחנה: קשה מאד לרופא לראות – תוך שימוש בעין אחת דרך האוטוסקופ – אם לפניו הסימנים האופייניים לדלקת אוזן, כלומר נפיחות בולטת של עור התוף וחוסר תנועה שלו או שעור התוף עדיין במקומו הרגיל, שקוף, עדין ונע היטב, או אולי תמונת ביניים… רבים מאיתנו הרופאים מסתפקים ברושם של "נדמה לי שראיתי משהו אדום" ורושמים מרשם לאנטיביוטיקה, אפילו שאין שם כלל דלקת חידקית. אז מה? אומר הרופא לעצמו, זה ליתר ביטחון. לא יקרה שום אסון, גם אם נתתי אנטיביוטיקה ללא צורך.  כך אני מחסן את הילד (ואת עצמי) מפני סיבוכים וצרות.

ובאמת כולם מרוצים לכאורה: הילד מרוצה שהולכים הביתה; ההורים מרוצים שהוא קיבל תרופה כלשהי; הרופא מרוצה, כי התור מתקדם ועוד אחד משלושים הילדים המחכים בחוץ יכול להיכנס; חברת התרופות מרוצה כי קונים את התרופה; החידקים מרוצים כי הם יכולים ללמוד יותר בקלות איך לפתח עמידות לתרופה… רק אחד לא מרוצה. רק אחד מעווה פניו ונאנח. מי הוא זה? היפוקרטס, ידידנו, כמובן. הוא, הרי, בעד רפואה טובה…

אבל לא רק בגלל היפוקרטס חייבים אנחנו הרופאים להתאמץ: תנגודת של חידקים לאנטיביוטיקה, בעיקר במחלות זיהומיות של ילדים, היא היום תופעה נרחבת מאוד בכל ארצות המערב ומאיימת להשאיר אותנו ללא כלי העזר הזה שפעם נחשב למחולל נסים. וכל זאת כי הגזמנו במתן האנטיביוטיקה ללא כל צורך, ובעיקר לדלקות אוזניים מדומות…

אבל גם כאשר האבחנה נכונה, יש בעיה עקרונית במתן אנטיביוטיקה: הטיפול מביא לחיסול החידקים באוזן, והתהליך של דלקת חריפה מסתיים מוקדם מהרגיל, אבל בכך אין ריפוי של הנטייה לדלקת, וזו עלולה לחזור עם הווירוס הבא.

ה. הבנת התהליך: הטיפול המונע  – היפוקרטס נאנח פעם שנייה…

הבנת התהליך עזרה לרופאים מאוד במשך השנים לתת את הטיפול הנכון: אם דלקת אוזן חידקית באה כמעט תמיד כסיבוך של המחלה הוויראלית, כלומר יום יומיים אחרי סימני הנזלת הראשונים, אולי אפשר למנוע אותה על ידי מתן רצוף, מתמשך של אנטיביוטיקה במנה קטנה, כך שכאשר יבוא הווירוס (פעם בשלושה שבועות) והחידקים ירצו לעלות לאוזן, הם ימצאו שהכל כבר מלא אנטיביוטיקה ולא יוכלו להתפתח! אתם מבינים?

ברפואה ידועה שיטה זו כבר שנים כ"טיפול מונע". בעיקר בחורף, שאז מצטננים הרבה בצינון ויראלי, מקבלים הילדים בעלי הנטייה לדלקת אוזן חוזרת כמות קטנה של אנטיביוטיקה משך חודש חודשיים ואף שלושה חודשים יום יום כדי למנוע את הדלקת, כך שכאשר בא הווירוס, הוא חולף ללא דלקת אוזן. כך נמנעות בעצם רוב דלקות האוזניים, ובא שלום על ישראל.

לכאורה השגנו כאן מצב של בריאות; אין יותר דלקות אוזניים. אבל אליה וקוץ בה:

לתרופה יש מחיר, יש לה תופעות לוואי בצורת הפרעות בעיכול ותופעות אלרגיות שונות, ובעיקר אין כאן ריפוי של הנטייה לדלקות אוזניים. אין ריפוי של המחלה הנקראת "דלקות אוזניים חוזרות", אלא רק של האפיזודה הנוכחית שלה, ודלקת עלולה לחזור בקרוב.

יש לנו כאן אמנם הבאה למצב של בריאות, אבל הבריאות המושגת כאן היא על תנאי: התנאי של מתן אנטיביוטיקה. ממש כמו הצלופח בסיפור הבריכה, יעלו שוב החידקים על פני השטח בהזדמנות הבאה. לא הבאנו לריפוי של ממש, אלא רק הרווחנו שקט זמני.

אוה לא, נאנח שוב היפוקרטס, זו ממש לא רפואה טובה…

ו. בריאות  על תנאי, או: מה עושה איש על גג רעפים משופע?

מתן טיפול אנטיביוטי למניעת דלקות אוזניים הוא בעצם השקעת אנרגיה רבה כדי לרוץ במקום: זוהי בריאות על תנאי. משל למה הדבר דומה? לאדם המנסה לעמוד על גג רעפים משופע. הוא מניף את ידיו אל על ובאלכסון, וכך מצליח לשמור על שיווי המשקל ולא ליפול. הוא אכן נמצא באיזון, אבל זהו איזון על תנאי. עליו להשקיע כל הזמן אנרגיה רבה יחסית כדי להישאר על הגג בשיווי משקל ולא ליפול.

כך גם הילד המקבל טיפול מונע: עליו להשקיע כל הזמן אנרגיה נוספת רבה כדי להישאר "בריא": יהיה זה מחיר התרופה, או תופעות הלוואי למיניהן, או התלות המעשית בבקבוק כזה או אחר. איזון על תנאי הוא סוג האיזון שמשיג האיש שלנו על גג הרעפים שלו (הדימוי המופלא הזה, אגב, הוא של הפסיכיאטר החכם יהודה פריד, שהלך לעולמו לפני כמה שנים).

למה לא יורד האיש מהגג? מדוע איננו הולך במישור? ממה הוא פוחד? משוגע, רד מן הגג! אבל לא הוא, הוא לא, לא יורד. למטה, הוא טוען, מסתובבות מפלצות מפחידות, מספיק מפחידות שהוא מעדיף חיים תוך הנפת ידיים על גג רעפים משופע…

האם ייתכן שגם לילדים עם דלקות האוזניים יש סיבה טובה לייצר דלקות אוזניים חוזרות שוב ושוב במקום משהו מפחיד או תובע אנרגיה רבה כדי לא לפחוד? אולי יש במצב הזה של מחלה מעין פשרה, אולי זהו המצב הטוב ביותר האפשרי ברגע זה, לאור התערערות האיזון על ידי גורם המחלה. כאן, על הגג, תוך הנפת ידיים והתאמצות לא ליפול – זהו האיזון הטוב ביותר האפשרי כעת. אמור מעתה: המחלה היא הבריאות הטובה ביותר האפשרית ברגע נתון נוכח התערערות שחלה באיזון הכללי על ידי גורם המחלה, ואשר מאיימת על שלום האורגניזם.

ז. סיכום ביניים: הגדרה של בריאות ומחלה

ננסה כעת להגדיר מחדש מהי בריאות ומהי מחלה וכמובן מהו ריפוי.

בריאות היא מצב של איזון הרמוני בין מערכות הגוף לבין עצמן ובין האורגניזם השלם למה שחיצוני לו, איזון שאיננו דורש תוספת אנרגיה כדי לקיימו.

מחלה היא מעבר ממצב של איזון הרמוני למצב איזון הדורש תוספת אנרגיה כדי לקיימו, אך הוא הטוב ביותר האפשרי לאורגניזם באותו שלב.
ריפוי הוא חזרה למצב של בריאות.

כל עוד אני עומד על גג הרעפים ומניף ידיים או בולע תרופות כדי לתפקד, אני לא ממש בריא, גם אם אינני הולך לרופא ולא כואב לי דבר. עצם העובדה שכדי לתפקד עלי להשקיע אנרגיה מעבר למה שהשקעתי כשהייתי בריא עושה אותי לא בריא.

לא פעם עלי להיות "חולה" – סובל מכאבי ראש או גב כרוניים – כדי להיות "בריא" בתוכי – מסוגל להימנע מהתמודדות עם מפלצות רגש מפחידות…
דוגמה טובה היא המקרה של קדחת השחת (HAY FEVER); לפתע הגוף נעשה רגיש מאוד לחלקיקים שונים באוויר אשר לפני כן עברו באף מבלי לעורר כל תגובה. כעת מגע קל שלהם עם רירית האף גורם בה לנפיחות עד כדי חסימה של דרך האוויר, בעיקר בלילה. משהו מבפנים נתן פקודה להגיב ברגישות כזו.

כשהמוח שם לב שדרך האוויר חסומה, הוא מודיע לפה: נא להיפתח מיד! אין ברירה, צריך אוויר. אמנם כעת, דרך הפה, מגיע אוויר יבש וקר יחסית לאוויר החם והלח המגיע בדרך כלל מן האף, ובכך אני מכביד על הריאות, אבל אם האף חסום, איזו ברירה יש לי? קודם כל עלי לנשום, גם אם המחיר הוא עבודה נוספת של הריאות כדי לחמם וללחלח את האוויר המגיע אליהן ופה יבש בבוקר וגם שינה פחות טובה… חשוב שקודם כל יגיע חמצן לריאות ועם הבעיות נסתדר, אומר המוח…

כלומר: הושג כאן איזון מחדש. אוויר מגיע לריאות, האדם לא נחנק, אבל מעתה הוא משלם תשלום אנרגטי גבוה יותר כדי לנשום. האדם מתפקד, הוא לא סובל במיוחד, הוא אולי אף מחשיב עצמו בריא, אבל למעשה זוהי בריאות על תנאי, איזון התלוי בהשקעת אנרגיה נוספת.

אבל לא רק גילויים גופניים שייכים להגדרת מחלה. יש דברים שאנו עושים בהגזמה המזיקה לבריאותנו, ללא כל סיבה לכאורה: עבודת יתר, רדיפת כבוד, כסף, נשים או גם הימנעות ממקומות גבוהים, סגורים, טיסה וכו' וכו' – כולן מיני נוירוזות (מנגנוני הגנה ופיצוי) אשר מגינות עלינו היטב מפני נגיעה או התמודדות עם אותם מקומות כואבים. כל אחד מההרגלים הללו מאפשר לנו איזשהו סיפוק או רגיעה הבאים במקום התמודדות עם איזו חסימה או לחץ מבפנים שגורמים לנו אי שקט ועצבנות, מצוקה או כאב הדורשים לקבל ביטוי, ואנחנו מרגיעים אותם באמצעים החליפיים הללו, לאמור: קח ושתוק.

זהו פתרון זמני, אמנם, אבל זהו תמיד האיזון הטוב ביותר שיכולנו להגיע אליו נוכח הלחצים הפנימיים שאיימו לפוצץ אותנו אם לא נרגיע אותם… זאת המחלה.

ח. הלחצים הפנימיים – למה הם לוחצים ומה הם רוצים מאיתנו?

אפשר לדמות את הכאבים האלה, את הלחצים הפנימיים האלה, לטילים בליסטיים בעלי ראש חץ גרעיני: מצד אחד יש להם פוטנציאל הרס עצום. לכן הם מוחזקים מתחת לאדמה, שלא יתגלו ולא יזיקו. מצד אחר הם חשובים להגנת המולדת, ועל כן אי אפשר בלעדיהם. אלא שכדי לשמור שאף אחד לא יפעיל אותם בטעות ועם זאת שלא יתקלקלו, צריך להשקיע כסף ואנשים, כלומר אנרגיה בצורה קבועה. ההשקעה כדאית, כי כך נשמר מאזן של אימה עם האויבים שבחוץ… כך נשמרת הפסקת אש, שביתת נשק. לא שלום, אמנם, אבל גם לא מלחמה טוטאלית.

כך בדיוק, כדי להחזיק את כאבי הנפש שלא יעלו אל סף ההכרה ולא יסכנו אותה במלחמה טוטאלית, משקיע כוח החיים שלנו אנרגיה רבה, ומדחיק אותם עמוק עמוק מתחת לסף ההכרה. המון אנרגיה הולכת לתקן את הנזק שגורמים העישון ואכילת היתר, אבל הרס גדול יותר היה נגרם, אילו היו כאבי הלב הללו עולים על פני השטח. אכן, לא שלום עם עצמי, אבל לפחות שביתת נשק. לא בריאות, ממש, יותר איזון מסולף מאשר בריאות שלמה, אבל מצב המאפשר לנו לתפקד. לא כואב לנו כרגע, אין צורך ללכת לרופא, אנחנו מתפקדים, עושים קריירה, הכל כאילו בסדר, ולכן נדמה לנו שאנחנו בריאים. אבל בסופו של דבר משהו חסר, איזו שלוות נפש, איזה אושר פשוט…

ריפוי יבוא לכאורה רק אם נצליח להתפייס עם כאבי הלב הללו, רק אם נביאם אל מתחת כנפנו, אם נהיה להם אם ואחות… סביב זה מצויה הרפואה כולה.

———-

פורסם במקור ב"חיים אחרים, גיליון 36

Read Full Post »

מכתב למערכת

לכב. העורך                         חיפה, 3.1.07
מכתבי קוראים
הארץ

שלום רב,
כשאנו נעים בין ייאוש גמור לבין גועל נפש עמוק מהמצב ומעצמנו, הייתי מבקש, במסגרת המדור "בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו", להציע הסבר אחד עתיק ומקיף לכל מה שקרה, קורה ויקרה איתנו: זו השליטה המתמשכת בעם אחר, בפלסטינאים. זה מה שהשחית אותנו.
כאשר אין אנו מכבדים את האחר, אלא עושים לו את השנוא עלינו, אנחנו בהכרח מאבדים אט אט את  הכבוד אל עצמנו, ובסוף עושים            ל ע צ מ נ ו  את מה ששנוא עלינו… כל כך פשוט. כל כך אנושי. כל כך עצוב.

דר. מיכאל פרסיקו
רופא
כרם מהר"ל, 30840
טל. 04954937

Read Full Post »

הומאופתיה היא אחת מאותן דרכי טיפול העוזרות לאדם להתגבר על המחלה דרך חיזוק כוח הריפוי העצמי שלו,    מ ב פ נ י ם .  את זאת עושה ההומאופתיה בכוח המילה, הסמל, בכוח ה מ ש ל .

היפוקראטס, זקן חכם שחי במאה ה 4 לפנ"הס, הגדיר מחלה  כ"הפרה  של האיזון ההרמוני  (=בריאות)  באורגניזם (להלן: חי), עקב חדירת גורם  מ ב ח ו ץ, אשר כניסתו גורמת לערעור ההרמוניה. הבריאות תוחזר כאשר מערכות ההגנה של הגוף יצליחו להטות את המצב שוב לכיוון של איזון טוב."

ה א נ מ א ן , אבי ההומאופתיה, שפעל בתחילת  המאה ה 20,  הבין שאותו גורם חיצוני המפר את האיזון, יכול להיות כל "חוויה" (EXPERIENCE, IMPRESSION), אם גשמית (וירוס או חיידק) או רגשית (משהו מפחיד או מעציב) אשר החי מתקשה להתמודד איתו באותו הרגע. המדובר בדבר המתקבל פנימה בדרך הרגילה של החושים, אלא שעוצמתו הסובייקטיבית גדולה כל כך עד שהקושי בתהליך הקבלה והעיכול  של החוויה כדי להופכו לזיכרון פשוט מאיים לכלות את כל האנרגיה של החי, מאיים על עצם קיומו:  אין לו מספיק כוח  להפוך את החוויה מגשמית לסמלית והוא עלול להגיע לידי שיתוק מקפיא… מוות.

ציור 1' מדגים את מהלך החיים, כאשר בבריאות שלמה נע אדם במהלך ספיראלי לאורך קו החיים הטוב מלידה עד זקנה (1). כאשר באה חוויה שהיא קשה מנשוא, הוא שוקע בכאב פנימי, במועקה (2) ועלול להתעצב אל ליבו. אלוהים – זה ששמנו בשמיים, אבל הבאנו ממקום אמיתי – אומר: או, לא לא, הן כתוב: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" (דברים ד, ט"ו), תשלחו לו 'הסדר מחלה' הוא אומר למלאכים. הוא הרי שם, משקיף דרך חלון בקרה גדול, מוקף בכל המלאכים… שכן מהן דרכי התמודדות אפשריות של האדם? 

 

1.     להתעקש בכל זאת לעכל את החוויה הזו – ואז הוא עלול להגיע לאפיסת כוחות, לשקוע בתוך עצמו (ספיראלה פנימית (2) ציור א), עד למצב של ההגנה הנואשת מכולן –  ה ת נ ת ק ו ת מהמציאות (פ ס י כ ו ז ה).

 

2.       להשליך ממנו והלאה את הכאב הבלתי ניסבל הזה, אל (על) מישהו אחר, כלומר  לעשות   מ ל ח מ ה (כמו בסיפור קיין והבל):  אפשרות קיצונית העלולה להסתיים במוות.

 

3.     ללכת  ל  " ה ס ד ר   ה מ ח ל ה " המבורך שמעניק לו האל. הוא מקבל רשות כאמור, לא להתמודד עם כאב החוויה כרגע, בתנאי שישלח חלק מהלחץ, מהקיטור שהצטבר החוצה אל הגוף, תוך הגשמת כאב גופני או התנהגות נאורוטית (ספיראלה חיצונית (3), ציור א). 

         בין הכאב הגלוי שבחוץ לבין זה החבוי בחוויה שבפנים מתקיים איזון, אך לא עוד מצב של  ה ר מ ו נ י ה   שלמה אלא איזון על תנאי: זהו מצב  ה מ ח ל ה .

 


יש כאן מצב של  ב י נ ת י י ם : הוא מצליח לשמור על תנועה סביב קו האמצע של החיים (ספיראלה גדולה, ציור 1). כלומר שומר על איזון, אבל כעת זוהי בריאות בתשלום: בריא בפנים, בנפשו, בתנאי שהוא חולה בחוץ, בגופו. כך נוצרת  ה מ ח ל ה.   מעמדה  של מקום טוב "POSITION" הוא עבר ל ""DISPOSITION, מ" "EASE ל ""DISEASE… ועדיין עדיף מצב זה, הרע במיעוטו,  עשרת מונים על שני המצבים האחרים, הקיצוניים, המובילים להתפוררות ומוות: כאן לפחות נשמרת הנפש, ממשיכה להבהב  בינתיים, ויש אפשרות לתהליך של ריפוי.

 

"מ ח ל ה"       היא אם כן " מצב של איזון בינתיים, נחות יחסית לזה של הרמוניה מלאה (בריאות), ואשר דורש השקעה נוספת מתמדת של אנרגיה כדי לקיימו, אבל כזה  שמשאיר את החי בתהליך, בתקווה  שתתאפשר  חזרה לבריאות בעתיד, ועל כן הטוב ביותר האפשרי במצב שנוצר בהווה".    

 

 

המחלה – סוג של בינתיים: המצב האנושי השכיח . 

 

משל למה הדבר דומה?  לעומד על גג משופע ושומר איזון כדי לא ליפול (ציור 2). ואתה אומר לו "רד, ידידי, מה קורה?" אבל הוא:  "לא ארד, למטה יש מפלצת,  לא יורד". "מפלצת?", אתה אומר, "הנה לך חרב קסמים, הורד לה את הראש!" והוא מוריד. אבל מה עושה מפלצת כשמורידים לה את הראש?  מצמיחה שניים חדשים..

זהו המשל למעשינו, הרופאים, שלמדנו שיטה שלא מרפאה, וכשנותנים אנטיביוטיקה, סטרואידים וכו' אנחנו אכן מורידים לחיידקים את הראש והכאב עובר, אבל המחלה חוזרת לרב, שוב ושוב ושוב.  הכאב חזר פנימה אל הנפש, בעוד שלא  ריפאנו את כאב             ה ח ו ו י ה, שהיא הסיבה האמיתית למחלה.

אז מה כן מרפא מבפנים?                                                         

 

אכן, מהו הדבר מחזק את נפשו/רוחו של תינוקי יותר מכל, שההורים  נותנים לו בלי חסך?   ח ם    ו א ה ב ה. כן, אהבה.  היא תרופה מס. אחת, שתיים שלוש ארבע וחמש…  ובמקום עשירי, בצניעות –  ההומאופתיה…

 

הומיאופתיה – החיזוק מבפנים

 

איך עובדת תרופה הומאופתית? איך היא מחזקת מבפנים?

למשל כך: עומד אדם על הבמה ומשחק בכדורים, JOGGLER שכזה.  והכול בסדר. פתאום באים משמיים עוד 3 כדורים: הוא מתקשה מאד לעמוד במשימה. הוא פושט ידיים לצדדים, עושה תנועות משונות – בקושי רב  מצליח  ב י נ ת י י ם   להחזיק מעמד. איך נעזור לו? האם נקצץ את ידיו, כי לא יפה לעשות תנועות פראיות כאלה? לא.  האם  נפסיק את הכדורים שיורדים מלמעלה?  אי אפשר, אלו הן החוויות שבאות בחיים. אבל אם נמצא, למשל,  צמח או מינרל או חי המתנהלים  בצורה הדומה לדרך בה הוא מתנהל ונעביר תכונות אלו לאדם עצמו – הוא יתחזק בכוחו הוא ויוכל להתמודד.

כך לדוגמא, אם נמצא קופה היודעת לג'נגלר – ונדלל את החלב שלה  – המכיל את כל תכונותיה כולל הג'וגלריות – במים עד שאין כלום במים, ממש כלום, רק ה ת כ ו נ ו ת  יישארו במים  (לך תאמין שזה אפשרי), ואז ניתן לג'וגלר שלנו לשתות את התמיסה הזו – הוא יתחזק בתכונותיו  ה ו א  להיות   JOGGLERISSIMO!   עוד 20 כדורים יוכל לנהל בו זמנית. זהו ריפוי אמיתי, שנאמר  "חנוך לנער על פי דרכו" (משלי כב, ו):  לחזק אותו בדרכו שלו עד שיהיה לו כוח להניף את כל הכדורים בו זמנית, להכיל את החוויה החדשה הגדולה הזו, לעכל אותה וללכת הלאה בדרכו.

 

דוגמה נוספת אנו מוצאים בספר במדבר (כא, ד-ט) כאשר העם המואסים ב"לחם הקלוקל", ומתגעגעים לחזור מצריים, מתלוננים באזני משה. משה לאלוהים: "הם רוצים לחזור למצריים"… אלוהים: "ככה? מנוולים. אני אראה להם מה זה", ושולח בהם מכת נחשים – שרפים. העם מתים, והשאר צועקים : "משה!" משה, בייאושו לאלוהים: "הם מתים, חבל, לא יישאר לנו עם". אלוהים: "או קיי אוקיי, הבנתי. בוא נראה מה אפשר לעשות.. ובכן, שים לב: עשה לך שרף, נחש נחושת, אתה יודע,  ושים אותו על נס. מי שיביט – יירפא" "אתה בטוח?" שואל משה. "בוודאי" כך האלוהים – "זו הומאופתיה…" "אה, הומאופתיה" אומר משה…

ואכן –  כך קורה: "והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי". מי שמביט מצליח להרפא. איך זה יתכן? מה מרפא שם?  מהו פה העיקרון ההומאופתי?

פשוט מאד, כמו שאמא שלי תמיד אמרה:

כל מי שמביט בנחש, מפנים  נ ח ש י ו ת  ולזמן מה מתנהל בצורה  נ ח ש י ת  . באה הנכישה – אז מה? גם הוא קצת נחש. הוא מצליח לסיים את עיכול החוויה  ברמה רוחנית, סימלית,  ואין לו עוד צורך להגשים עודפים שלה בחוץ בבחינת "הגיעו מים עד נפש" ונשפכו החוצה. לא אצלו! הוא מסיים הכל פנימה, אין עודף קיטור , הוא מכיל הכל בתוכו בטוב – הוא בריא!!!

הומאופתיה היא אם כן הפנמה של אינפורמציה הבאה מבחוץ דרך תהליך הסמלה של חומר שיש לו תכונות התנהלות  דומות מאד לצורת ההתנהלות של אותו אדם . העירוי הזה מחזק את האדם ללכת בכוחו הוא ולשלוח חוליית תיקון אל החוויה הקשה ולהניע אותה על הציר הרוחני גשמי  לכיוון הרוחני, סימלי. להסמיל אותה, לעשות אותה SMALL, קטנה… להפוך אותה לזיכרון פשוט אשר ישכון מעתה במעמקי הנפש, כואב – אבל פחות. האדם מושל בו, והלחץ יורד. המחלה – שהייתה הוצאת קיטור עקב לחץ בנפש – נעשית אז מיותרת, ונעלמת כמו מאליה. האדם מבריא

 

סיפור קיין והבל – למה מחלה זה דבר בריא

              

קיין כועס נורא על הבל, קשה כשאול קנאתו. אבל במקום להסתפק בהוצאת  מ ח לה  הוא משליך את כאבו הלאה, ומוציא  מ ל ח מ ה. "מה אתה עושה"  – זועק אליו האל – "אתה הרי תהרוג אותו. חזור מיד למצב  ה מ ח ל ה  המבורך שהענקתי לכם, בני האדם… שכן (בראשית ד' ז) במחלה "קרוב לפתח חטאת רובץ" – המפלצת שלך, "ואלייך תשוקתו" – רוצה להתפייס איתך. אבל האם בכוח החרב תשלוט בה? לא: "ואתה  ת מ ש ו ל   בה"  – לאמור: למשול, להפוך את כאב הקנאה למשל, לסמל,  זה להבריא. לנסות לשלוט בכוח, להדחיק את  הכאב – לא ילך.  תמיד ישלוט בך בחזרה, הכאב, הוא תמיד יהיה חזק ממך.  עדיפה מחלה על מלחמה, כי  מ ח ל ה,  היא חלק  מ מ ה ל ך, וגם אם הפך  המהלך          ל מ ח ל ך ,  והאות  – ח' החליפה את ה ה, ומפריעה לזרימה ההרמונית של האוויר בקנה הנשימה –  עדיין יש סכויי להחליפה שוב ב  ה' וכך להיברא מחדש, להבריא. צריך האדם רק ללמוד  ל מ ש ו ל  ברוחו, ואז היא תשוב לזרום, הרוח, ללא עירבול והפרעות…

 

למשול כן, אבל איך?

על ידי ה מ ש ל,  אומרת ההומאופתיה. זאת מדגים יפה סיפור דויד המלך ובת שבע. אחרי ששלח את אוריה החיתי למות בשדה הקרב,  מסתובב דויד  במועקה של ממש: "איך יכולתי – הוא אומר –  איך יכולתי לעשות דבר כזה…אני דויד מלך ישראל, הפושע הגדול בעולם". הוא לא מתפקד, הוא חולה.

נתן הנביא, הרופא של הארמון מחליט שכדי להבריא את דויד הוא יספר לו סיפור: "כבשת הרש",  מכיר? הסכת נא: עשיר אחד היו לו 100 כבשים, ולעני רק כבשה אחת כל רכושו, כל עולמו, כל אהבתו… מפתו אכלה מכוסו שתתה.. ממש אהב אותה. ושלח העשיר ולקחה לכבשה מן העני, ככה סתם להראות כוחו, עד שמת (העני) מצער ובדידות. "איזה איש עושה דבר כזה?" כועס דויד. " א ת ה  ה א י ש " אומר לו נתן,.  "אוי", אומר דויד, "בחיי שאתה צודק..  עשיתי בדיוק דבר כזה… אבל רגע!  אם כל כך הרבה אנשים כבר  עשו דבר כל כך דומה למה שאני עשיתי עד שנוצר מזה סיפור מ ש ל – אז אולי אני לא הפושע הגדול בעולם, אולי אני פושע רגיל,  כ מ  ו    כ ו ל ם, , צרת רבים חצי נחמה.  כך הופך הכאב – לפחות כואב. הוא הופך  נ י ס ב ל, כזה שניתן  ל ה כ י ל  אותו. הכאב לא עוד שולט בו, אלא הוא   מ  ו  ש  ל   בכאב.  הוא הבריא.

 

סיכום

 

התרופה ההומאופתית  איננה אם כן אלא משהו דומה,  מ ש ל  לחומר ממנו הוכנה: הדילול החוזר – ועוד פעולות –  מביאים למצב בו אין עוד כל מולקולה של החומר בתמיסה,  אבל תכונות החומר נשארות רשומות במים בצורת אינפורמציה שהיא כמו משל,    כמו  ס מ ל  של החומר… מה הסמל של שולחן בעברית? שולחן. השם של הדבר הוא גם הסמל שלו בעברית. בהומאופתיה נותנים את השולחניות, את הג'וגלריות…  וכשמניח החולה את התרופה בפיו, נספג המסר פנימה, כמו  אותו תינוק ששם הכל בפיו וכך לומד את העולם…  המסר הזה מחזק "דומה בדומה" את האדם  ל ח נ ו ך  ל ע צ מ ו  על פי דרכו  ולעשות שלום במקום הכואב, עד שהכאב נמשל, המחלה הופכת מיותרת, ובעזרת השם הוא מבריא.

 

                                                                                       מיכאל פרסיקו, רופא

Read Full Post »

להשאיר

לא לומר את הכל;
גם העץ אומר רק גזע ועלים
ומשאיר שורשים באפלה.

לא לעבור את כל הגבולות;
גם אלוהים מספר רק שמש,
ירח וכוכבים
ומשאיר יקומים
מעבר למכאובי הדעת.

לא לפרש את האדם עד תום.

_______

שלמה טנאי

Read Full Post »

אצל מרים ילן שטקליס מצאתי שיר ילדים מקסים, מוכר וידוע לכל מי שגידל ילדים או היה (ונישאר עדיין קצת? ) ילד בעצמו. שיר שהוא אחד מאותן פניני ילדות המעוררות בלב זיכרון מתוק, עם שמץ געגוע ומשהו  נחת…
והנה מסתבר מתוך שמיעה ועיון מחדש בטקסט הזה שהוא לא סתם מופלא בדיוק ובתמציות שלו, אלא גם – לא במקרה – מביע בשלמותה את הדילמה העתיקה של בריאות מחלה וריפוי. זה בדיוק מה שמעניין ומרתק אותי מאז היותי רופא.. העניין הזה של רפואה שלמה . השיר הזה נוגע בשאלה מהי מחלה ומהו ריפוי אמיתי, תוך שהוא מעלה על נס בעדינות מופלאה את מהותו של ריפוי אמיתי. לא להאמין איזה יופי של מלאכת מחשבת עשתה כאן המרים ילן, בוודאי לא במודע, ולכן זה עוד יותר ככה. הנה השיר:

הדוב חולה

הדוב חולה, חולה הדוב,
ודאי אכל דבר מה לא טוב,
עתה שוכב עצוב כל כך,
ונאנח, ונאנח…

הכל סביבו מתרוצצים,
עצות טובות מייעצים:
אולי נמרח מעט ביוד?
היוד תמיד מועיל מאד!

אולי תחבושת רטובה
אמרה זהבה הבובה.
אולי נרחץ אותו במים?
אולי נרכיב לו משקפיים?

וכל עצה טובה כל כך –
אך הוא בוכה ונאנח…
בכה בכינו גם אנחנו,
ונאנחנו, התייפחנו…

הציל אותנו מר שפן,
בר דעת הוא, לא פטפטן.
והוא הכריז, מכל מקום
טובה תרופה אחת – מדחום!

מדחום גדול, מדחום אמבט,
הוא ירפא אותו מיד!
וכך היה. ובא מדחום,
וחיש מהר מדד החום,

ולא עברו חמש דקות –
קפץ הדוב מוכן לרקוד

אז קודם כל ברוך השם שדובי הבריא בסוף. אבל למה בכלל חלה?
הסיבה כתובה בשיר: "ודאי אכל דבר מה לא טוב". כאן מהות המחלה. כל מה שאנחנו מכניסים פנימה חייב לעבור עיכול: אם האוכל קשה מדי לעיכול יבואו הקאה או שילשול, אבל אם זו חוויה ריגשית קשה מנשוא?  כדי לשרוד מצב כזה נוצר "ה ס ד  ר   ה מ ח לה ", אשר מאפשר לסגור את אותה חוויה ב"תיבת פנדורה" כזו, לא להתמודד איתה   ב י נ ת י י ם , בתנאי שיצא החוצה עודף הלחץ בצורת כאב או מחלה או התנהגות נאורוטית.
המחלה היא אם כן פסיכוסומאטית בהגדרתה, ובעצם היא תגובה  ב ר י א ה  המאפשרת  הישרדות: רק דובי בריא יכול לחלות…דובי ממש חולה היה מסתגר בפינה בשתיקה של דיכאון, ואילו דובי שלנו לפחות מביע את הכאב באנחה… מסכן.

מי יעזור?

כולם רוצים לרפא את דובי, ומנסים את הדברים המקובלים. דבר ראשון מציעים אנטיביוטיקה: זה היוד, אשר אמור תמיד להועיל מאד. אבל, כמו כמו בחיים לא פעם אנטיביוטיקה הורגת כמה חיידקים אבל לא ממש מרפאה, לא מביאה שמחה לדובי.. מנסים אז עוד דברים: לרחוץ במים, להרכיב משקפיים??כאן מיטיבה מרים ילן להביא את העניינים עד לאבסורד: גם בעיניה העצות הללו אין בהן אופציה אמיתית לריפוי – גם היא מבינה שמשהו אחר לגמרי צריך לקרות כדי שדובי יבריא. אין פלא שהוא ממשיך לבכות, להיאנח.  מה נשאר להם, לחברים? יושבים ובוכים איתו.

הרופא הגדול

ואז, או אז מגיעה הגאולה: כי מי מציל? מי מושיע? מי מחזיר שמחה לדובי? הנה התשובה, ואור גדול זורח: חצוצרות, המסך נפתח, ואל הזירה פוסע  מר שפן!  הרופא. הגאון. המדען, מיד רואים – בר דעת הוא, לא פטפטן כמו האחרים, אנשי הרוח וסתם חברים. הוא, בניגוד להם, י ו  ד ע  בדיוק מה הבעיה,  י ו  ד ע   מה ירפא את דובי. כי אצלו אין חכמות, רק הוכחות מדעיות. EVIDENC BASED MEDICINE מה שנקרא.   שפן הרי חוקר ידוע  מאד בתחומו, כמו למשל מחקרו הידוע (פורספקיטבי, כפול סמיות) "THE EFFICIENCY OF DUBI`S CURE COMPARING BATH TO NORMAL THERMOMETER" אשר פורסם  ב NATURE, VOL 14, JULY 20003, PP53-66.
אין פלא שכשאיש מדע בסדר גודל כזה מביא תרופה היא פועלת מיד – מודדים חום (מדחום אמבט, כמובן, לא סתם) ותוך חמש דקות קופץ הדוב מוכן לרקוד!

מה, שפן באמת מרפא אותו?

זה כבר ממש מוזר. הרי אמרנו שמי"ש היא משוררת עם אינסטינקט מופלא לומר אמת, שהיא מצביעה על הרפואה האמיתית, שהיא ממש לא יכולה שלא להצביע על הכיוון הנכון. ואת הכיוון הנכון אנחנו הרי  י ו  ד ע י ם …  הכיוון הנכון הוא ריפוי מבפנים על ידי חיזוק כוח הריפוי העצמי של דובי ולא איזה ממבו ג'מבו של מדחום אמבט. מה זה פה? מה היא מתייצבת מאחורי שפן, השחצן יודע כל הזה, שכולנו עוד זוכרים איך נפל על האף בסרט המצוייר הנהדר של דיסני,  כשהפסיד לצב בתחרות הריצה בגלל יהירותו. או אולי יש כאן אפקט פלצבו כשדובי ניסחף עם כולם, מלא אמונה בכוחו של שפן? או אולי פשוט עבר זמן והמחלה חלפה לה מעצמה? או שמא   -אלוהים ישמור – מדידת חום על ידי מדחום אמבט באמת מרפאה דובים עצובים?  כלומר – המדע מנצח?
לא ולא ולא ולא.

הפיתרון האמיתי

הפיתרון, חברים הוא אחר. הוא פתרון טוב, הוא אמיתי, הוא עונה לחוק האלוהי כמו ש א נ ח נ ו  מכירים אותו… הוא קצת נחבא אל כליו, מעט סמוי מן העין כמו כל דבר טוב, אבל הוא שם, שימו לב:
בסוף הבית הרביעי, כשהעצות הטובות לא עוזרות ודובי ממשיך לבכות ולהיאנח, מה עושים החברים?  "בכה בכינו גם אנחנו, ונאנחנו, התייפחנו… " . כאן עושים החברים של דובי מה שחבר טוב אמור לעשות כשכלום לא עוזר: יושבים ובוכים  א י ת ו . ולא רק   בוכים , הם מקפידים גם  ל ה י א נ ח  איתו וגם     ל ה ת י י פ ח !  הם מזדהים איתו עד הסוף, תומכים ומחזקים אותו בדיוק בדרך שבחר  ה ו א   כדי לבטא את כאבו, כמו שנאמר  "חנוך לנער על פי דרכו". אם "הסדר המחלה" של דובי כולל כרגע בכי אנחה והתייפחות – בוא נחזק אותו  בדיוק  ב ז ה, בוא נוסיף לו אנרגיה בדרכו הוא כדי  שיצליח לפייס ולהשלים עם הכאב של החוויה הזו,תהא אשר תהא, יקבל כוח לעשות שלום במקום הכואב הזה בתוכו, ואז יישאר לו שאר רוחו כדי  לקום ולרקוד. זה פירושו של ריפוי אמיתי: לתת לחולה כוח לרפא מה שכואב מבפנים ואז יבריא באמת.
דובי שואב כוח מהזדהות החברים,  מרפא עצמו בעצם תוך כדי, וכל מה שקורה מיד אחרי זה עם שפן הוא כבר פועל יוצא. שפן קוצר את פירות הריפוי שהביאו החברים לדובי, ממש כמו במציאות.

אז מהו ריפוי אמיתי?

דוגמה של ריפוי מבפנים שתבהיר  דברים היא  ס י פ ו ר    ה א י נ ד יק   של נחמן מברסלב. נזכיר אותו כאן:
בן המלך השתגע, דימה שהוא תרנגול הודו (אינדיק = שבא מאינדיה), ועירום כולו ירד מתחת לשולחן ללקט גרגירים. המלך הביא את טובי הרופאים, הרבנים וגם סתם מתנדבים – ולא נרפא. עד שבא החכם, השמאן, ההומאופאת, המרפא, הרופא באמת, ואמר: אני אנסה. עירום כולו ירד גם הוא מתחת לשולחן. מי אתה? שואל אותו בן המלך. גם אני אינדיק! עונה לו המרפא. אה, גם אתה אינדיק, אומר הנסיך, אז טוב, בוא תשב. ישבו, דיברו התיידדו. עברו כמה שעות , כמה ימים, בסוף אומר לו המרפא: שמע, אפשר ללבוש חולצה ועדיין להיות אינדיק! טוב – כך בן המלך – אם החבר שלי אומר ולבש חולצה. ולמחרת אמר לו: אפשר מכנסיים ועדיין להיות אינדיק! טוב, אם החבר שלי אומר ולבש מכנסיים. אפשר לצאת בין הבריות ועדיין להיות אינדיק! וכך יצא בין הבריות ונתרפא. בפנים הוא כולו אינדיק אבל בחוץ הוא בן אדם כמו כולם. אלא שכעת הוא  מ ו ש ל  באינדיקיות שלו, היא לא עוד  ש ו ל ט  ת   בו. ומה ריפא אותו? שהתחזק להיות כל כך אינדיק שלם מבפנים עד שאגר כוח לעכל את החוויות של החיים בשלמות ללא צורך להוציא אינדיקיות החוצה כפיתרון ביניים. אם שוב יקרה משהו בחייו שיהא קשה מדי אולי שוב יהפוך לאינדיק גם בחוץ, אבל עכשיו הוא מושל בזה, הוא נירפא.

ודובי?

ברגע בו יושבים החברים ובוכים איתו בדרכו שלו – קורה איזה נס קטן שמחזק אותו להיות כל כך הוא, דובי –  בכיין, נאנחן, מתייפחן –  עד שלא נותר לו עוד צורך להוציא את עצבונו החוצה – והוא מצליח לגמור עניין בתוכו, ולהרפא.

ושפן?

שפן התמנה למנהל מחלקה בעיקבות הצלחתו, ולאחרונה קיבל תקציב של 1300000 דולרים כדי לממן מחקרים מדעיים נוספים. הרי צדק צריך גם להיראות.

Read Full Post »

%d בלוגרים אהבו את זה: